Nemůžete při správě poplatku využívat moderní informační technologie?

09/02/2022

Na některé úkony jistě – zvláště informační povahy. Držitelům psů, přihlášených do evidence místního poplatku ze psů, nabízíme po 1.1.2005 možnost zaslání „upozornění“ na případný nedoplatek buď SMS zprávou na poplatníky uvedený mobilní telefon nebo zprávou na e-mailovou adresu.

Pokud máte zájem o využití této služby, můžete o to požádat osobně, telefonicky nebo e-mailovou zprávou. Noví poplatníci mají již tuto možnost zapracovanou do přiznání k místnímu poplatku.

 

Proč nelze provést přihlášení a odhlášení elektronicky?

 

Při přihlášení k místnímu poplatku ze psů je třeba zkontrolovat, zda je řádně vyplněn formulář „ohlášení k místnímu poplatku ze psů“, ověřit trvalé bydliště poplatníka dle předloženého občanského průkazu a vydat evidenční známku na psa. Tudíž je třeba osobní přítomnost poplatníka. Nicméně, v případě, že je poplatník držitelem datové schránky fyzické osoby, nebo vlastní zaručený elektronický podpis, lze přihlášení domácího mazlíčka provést elektronicky. V tomto případě je evidenční známka zaslána správcem poplatku poštou.

Při odhlášení místního poplatku ze psů, (úhyn psa, změna trvalého pobytu poplatníka apod.) lze toto provést i elektronicky, a to vyplněním a naskenováním formuláře “Zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa”, včetně naskenování dokladů (potvrzení od veterináře, doklad o změně trvalého pobytu apod.).

 

Odkazy:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě