Uhynul mi pejsek, co mám dělat?

Z hlediska správy místního poplatku je povinností do 15 dnů tuto skutečnost oznámit správci poplatků, jímž je odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut ÚMČ Praha 5, s využitím formuláře  “Zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa“.

Dále je povinností do 30 dnů úhyn oznámit Evidenci chovatelů psů, která je vedena Magistrátem hl. města Prahy, odborem živnostenským a občanskosprávním, Jungmannova 35/29, 112 21 Praha 1, e-mail: posta@praha.eu, ID datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h.

Odkazy:

– sekce Místní poplatek ze psů

zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa (formulář)