PRODLOUŽENO: OPŽP Výzva 52 – Protipovodňová opatření

24/05/2024
Výzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření...

PŘIPRAVOVANÁ na 9/2024 – OPŽP, Výzva 65 – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

07/05/2024
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Podporovány budou projekty, zahrnující modernizaci objektu a volitelně...

Dokumenty oddělení sociálně právní ochrany dětí

27/03/2024
Úsek péče o rodinu a dítě – seznam ulic Úsek kurately pro děti a mládež – seznam ulic...

Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU

27/03/2024
Kdo je oprávněn v této věci jednat Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž...

Oddělení sociálních kurátorů – dokumenty ke stažení, odkazy, kontakty

27/03/2024
Adresář poradenských služeb Praha 2013 http://www.csspraha.cz/wcd/users-data/file/adresar_poradenskych-sluzeb_praha_2013_v2.pdf  Krizové sociální bydlení – odkaz Osoby bez přístřeší: Nestátní...

Radnice vylepšuje školy a mateřinky

14/02/2024
Také letošní rok bude ve znamení masivních investic do školství v Praze 5. Děti i pedagogové se mohou těšit na zvelebení...

Rozhovor s profesorkou Helenou Illnerovou

14/02/2024
Jsme složeni z mnoha hodinek Přední česká fyzioložka a biochemička profesorka Helena Illnerová se životně věnovala výzkumu časového...

Formuláře

30/01/2024
Plná moc Dotazníky dotazník k uzavření manželství dotazník k žádosti o udělení SO ČR – nezletilý dotazník k žádosti...

Uzavření manželství

05/01/2024
Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají...

Doklady k uzavření manželství

04/01/2024
Jaké doklady je nutné mít s sebou Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který...

Obřadní síň

04/01/2024
  Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5 Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí...

Narození

04/01/2024
Doklady potřebné k vystavení rodného listu dítěte, které rodiče odevzdají v porodnici ve FN Motol: občanské průkazy (budou...

Změna příjmení po rozvodu manželství

04/01/2024
Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6...

Ztráta úmrtního listu

04/01/2024
Co udělat v případě ztráty úmrtního listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa úmrtí. Na tomto pracovišti Vám...

Uzavření sňatku církevní formou

04/01/2024
Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu...

Úmrtí

04/01/2024
Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské části pro Prahu 5...

Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině

04/01/2024
Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR při uzavření manželství/vstupu do partnerství na...

Ztráta oddacího listu

04/01/2024
Co udělat v případě ztráty oddacího listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa uzavření manželství. Na tomto pracovišti Vám...

Vítání občánků a životní jubilea

04/01/2024
Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově...

Ztráta rodného listu

01/01/2024
Co udělat v případě ztráty rodného listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa narození. Na tomto pracovišti Vám...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě