Můžete mi sdělit, proč existují samostatné evidence psů a k jakému účelu?

09/02/2022

Chovatel psa se v praxi opravdu setká s několika evidencemi psů, některé jsou povinné, jiné dobrovolné.

 

1. Evidence poplatníka místního poplatku ze psů. Tato evidence je povinná, rozhodující pro zařazení je trvalý pobyt poplatníka, který musí být na území městské části Praha 5.

Evidenci vede Úřad městské části, odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut.

Evidence je vedena na základě zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, zákona č. 246/4992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy.

Odkazy:

 

2. Národní registr majitelů zvířat eviduje majitele zvířat (psi, kočky, fretky) trvale označené mikročipem nebo tetováním.

Evidence je dobrovolná, základní služby (vzetí do evidence, zveřejňování ztracených zvířat) jsou poskytovány bezplatně.

S národním registrem se zpravidla setkáte v okamžiku, kdy necháte svému zvířeti aplikovat čip. Lékař údaje o čipu zapisuje do přihlášky zvířete do národního registru.

Podrobné informace na adrese www.narodniregistr.cz

Zavedení psa do registru doporučujeme.

 

3. Evidence psů vedených v tzv. plemenných knihách.

Máte-li psa s průkazem původu, je podkladem pro jeho vydání zařazení v plemenné knize.

Podrobněji na stránkách Českomoravské kynologické unie (Jankovcova 53, Praha 7) – www.cmku.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě