Jak postupovat při přestěhování?

Předpokládáme, že se přestěhujete i s Vaším pejskem mimo městskou část.

Musíte splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku  – do 15 dnů ohlásit změnu trvalého bydliště (dle občanského průkazu). K tomu využijte formulář „Zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa“.

Stěhujete-li se v rámci městské části, je nutné i tuto změnu nahlásit správci místního poplatku ze psů. Změnu lze oznámit osobně, písemně nebo na  e-mailovou  adresu: alena.pallagyova@praha5.cz do 15 dnů. Změnu je nutno doložit občanským průkazem, kde je změna bydliště vyznačena.

Změny adresy či ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy oznamte do 30 dnů i do Evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. města Prahy, odborem živnostenským a občanskosprávním, Jungmannova 35/29, 112 21 Praha 1, e-mail: posta@praha.eu, ID datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h.

V novém bydlišti se informujte u obecního (městského) úřadu na povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů, kde jsou uvedeny povinnosti chovatele a výše místního poplatku.

Odkazy: