Formuláře

10/01/2022

Plná moc

Dotazníky

dotazník k uzavření manželství

dotazník k žádosti o udělení SO ČR – nezletilý

dotazník k žádosti o udělení SO ČR – zletilý

dotazník ke zjištění státního občanství – nezletilý

dotazník ke zjištění státního občanství – zletilý

 

Žádosti

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti – manželství

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti – partnerství

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

žádost o vydání doslovného výpisu

žádost o připojení vícejazyčného standardního formuláře

žádost o nahlédnutí do matriční knihy

žádost o vydání potvrzení z matriční knihy

žádost o duplikát oddacího listu

žádost o duplikát rodného listu

žádost o duplikát úmrtního listu

žádost o změnu jména a příjmení – zletilý

žádost o změnu jména a příjmení – nezletilý

žádost o osvědčení o státním občanství ČR

žádost o zápis uzavření manželství do zvláštní matriky

žádost o zápis úmrtí do zvláštní matriky

žádost o zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky

žádost o zápis narození do zvláštní matriky

žádost o příjmení v mužském tvaru dodatečně – zletilý

žádost o příjmení v mužském tvaru dodatečně – nezletilý

žádost o příjmení v mužském tvaru – při sňatku

žádost o příjmení v mužském tvaru – při narození

žádost o příjmení dle české mluvnice – zletilý

žádost o příjmení dle české mluvnice – nezletilý

žádost o prominutí předložení dokladu

 

Prohlášení

prohlášení o státním občanství

prohlášení o nabytí státního občanství § 31

prohlášení o nabytí státního občanství § 32

prohlášení o nabytí státního občanství § 33

prohlášení o nabytí státního občanství § 34

prohlášení o nabytí státního občanství § 35

prohlášení o více státním občanství

prohlášení o volbě jmen – zletilý

prohlášení o volbě jmen – nezletilý

prohlášení o volbě druhého jména – zletilý

prohlášení o volbě druhého jména – nezletilý

prohlášení o užívání jednoho příjmení – zletilý

prohlášení manželů o užívání pouze společného příjmení

prohlášení manželů o užívání společného příjmení jednoho z nich

 

Oznámení

oznámení o přijetí dřívějšího příjmění po rozvodu – do 6 měsíců

oznámení o jménu v české podobě – zletilý

oznámení o jménu v české podobě – nezletilý

 

Souhlasy

souhlas nezletilého se změnou jeho jména a příjmení

souhlas druhého rodiče se změnou jména a příjmení dítěte

souhlas druhého manžela se změnou příjmení

 

Přihlášky

Přihláška na vítání občánků

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě