Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou...

Uzavření sňatku církevní formou

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu...

Vítání občánků a životní jubilea

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově...

Jméno a příjmení dítěte

10/01/2022
Telefonicky lze ověřit, jaké jméno, popř. jména, lze do matriční knihy zapsat. Telefon: 257 000 596, 580, 884,...

Zápis o určení otcovství

10/01/2022
V případě, že se jedná o nenarozené dítě, mohou se rodiče obrátit na kterýkoliv matriční úřad. V případě již narozeného dítěte...

Narození

10/01/2022
Doklady potřebné k vystavení rodného listu dítěte, které rodiče odevzdají v porodnici ve FN Motol: občanské průkazy (budou...

Uzavření manželství

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají...

Ztráta rodného listu

10/01/2022
Co udělat v případě ztráty rodného listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa narození. Na tomto pracovišti Vám...

Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

05/01/2022
Účinné dnem 06.01.2022, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Musím si vyměnit parkovací průkaz 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou z důvodu přestěhování?

04/01/2022
Výměna  parkovacího průkazu není povinná z důvodu změny trvalého pobytu, ale z důvodu ukončení jeho platnosti nebo...

Jsem starý, špatně se pohybuji, mohl by mi někdo nosit obědy?

04/01/2022
Dovážku obědů zabezpečuje pro zájemce, kteří bydlí na území městské části Praha 5, Centrum sociální a ošetřovatelské...

Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU

04/01/2022
Kdo je oprávněn v této věci jednat Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž...

Co mám dělat, když mám vážně nemocnou maminku, která je hospitalizovaná v nemocnici a nemůže si přebírat svůj důchod?

04/01/2022
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu není...

Pečuji o nemocnou matku. Rádi bychom odjeli s rodinou na dovolenou. Mohl by se o ni někdo postarat?

04/01/2022
Pro tyto situace Centrum sociální a ošetřovatelské péče Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 nabízí...

Co může člověk využít, když má potíže rozhodovat se a právně jednat?

04/01/2022
Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., který přináší změny a nové...

Jak pomoci člověku, který není schopen posoudit dopad svého jednání?

04/01/2022
Je nutné k soudu podat návrh či podnět na zahájení řízení na omezení jeho svéprávnosti. Proces směřující k omezení svéprávnosti...

Vánoční provoz MŠ v roce 2021

29/11/2021
Pro otevření klikněte na dokument

Formulář – vyúčtování poskytnuté dotace 2021

09/08/2021
pro otevření klikněte na dokument

Hlášení trvalého pobytu – informace

01/08/2021
 Pro stažení dokumentu klikněte prosím na tento odkaz.

Občanské průkazy – informace

01/08/2021
Pro stažení dokumentu klikněte prosím na tento odkaz.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě