Odborné pracovní skupiny strategie jsou složeny ze zastupitelů MČ Praha 5, vedoucích příslušných odborů a expertů z řad obyvatel nejen MČ Praha 5.

Odborné pracovní skupiny jsou odpovědné za finalizaci analytické části včetně finální podoby SWOT analýz za jednotlivé tematické oblasti, diskuzi k vizi MČ Praha 5, podílejí se na navrhování prioritních oblastí rozvoje MČ, cílů a opatření.

Rada městské části Praha 5 schválila následující Odborné pracovní skupiny Strategie:

– OSS Vzdělávání, školství a volný čas

– OSS Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava

– OSS Moderní, přátelská a digitální radnice

– OSS Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání

– OSS Financování projektů, finance, investice a správa majetku

– OSS Sociální služby, bytová politika a bezpečnost

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě