Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo rozbor hospodaření a závěrečný účet MČ za rok 2006

28/06/2007
Zastupitelé projednali a schválili rozbor hospodaření a závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2006. Rada městské části...

MČ Praha 5 nabídne další obecní domy k prodeji

28/06/2007
„O prodeje nájemníkům byl na naší městské části velký zájem a privatizace probíhala opravdu úspěšně. Věřím, že...

Mateřské školy v Praze 5 mají ještě volná místa

20/06/2007
Mateřské školy v Praze 5 mají po ukončení zápisů 35 volných míst pro případné další zájemce. Celková...

Praha 5 popřeje pražanům hezké léto

20/06/2007
Rada MČ Praha 5 schválila realizaci reklamní kampaně MČ Praha 5 s názvem „K létu patří...

Praha 5 je poškozena, podala trestní oznámení

14/06/2007
Následně po interním prověření potřebných skutečností podal starosta ve spolupráci s advokátní kanceláří trestní oznámení na neznámého pachatele a pověřil...

Praha 5 schválila rozbor hospodaření a závěrečný účet za rok 2006

12/06/2007
Rada městské části Praha 5 schválila výsledky hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2006...

Hlubočepům obvodní lékař zůstává

12/06/2007
Radní městské části schválili na minulém zasedání rady pronájem nebytového prostoru Hlubočepská 33/2, Praha 5 za...

Úřad MČ Praha 5 spolupracuje s Policií ČR

06/06/2007
„Jsme přesvědčeni, že činnost Agentury Praha 5 je vůči městské části v pořádku. Agentura plní své...

Svoláno zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

01/06/2007
Starosta MČ Praha 5 JUDr.Milan Jančík, MBAS V O L Á V Á6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5,...

MČ Praha 5 schválila financování autobusu na Žvahov

29/05/2007
„Provoz autobusové linky dotuje městská část již od roku 2005. Tato linka je v Praze 5 důležitá...

Praha 5 investuje do chodníků miliony

29/05/2007
„I v letošním roce jsme se rozhodli vzhledem ke stálému vnitřnímu dluhu kvality povrchů komunikací na území MČ...

Odměny ředitelům školských zařízení v Praze 5

29/05/2007
„ Cílem odměn je motivace ředitelů v činnostech, které školu rozvíjejí a modernizují.Obecně lze říce, že ředitelé...

Praha 5 prodá nebytový prostor na Arbesově náměstí

29/05/2007
Rada souhlasila se záměrem prodeje po projednání v Privatizačním výboru Zastupitelstva městské části Praha 5, které jednomyslně souhlasilo...

Praha 5 vybuduje další dětské hřiště

29/05/2007
„Vybudované dětské hřiště bude hlavní prostor venkovních her pro cca 60 dětí mateřské školky. Od září...

ÚMČ Praha 5 rozšířil své služby o výpisy z obchodního rejstříku

25/05/2007
Správní poplatek za ověřené výpisy stanoví zák. č. 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto...

Zastupitelstvo Prahy 5 bude v přímém přenosu

23/05/2007
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 bude vysíláno v přímém přenosu na internetu. Radní páté městské části...

Vzdělávací procesy s inovací pedagogické práce za pomoci EU

23/05/2007
Dobře komunikovat a spolupracovat je jedním z důležitých předpokladů kvalitního vzdělávání žáků Dubnem 2007 skončilo druhé monitorovací...

Nové komunitní centrum vzniklo v Praze 5

22/05/2007
Městská část Praha 5 celkově rekonstruovala budovu pro vznik Komunitního centra – Centra volnočasových aktivit....

Praha 5 má vlastní logo

22/05/2007
Městská část Praha 5 má vlastní logo. Doposud měla MČ Praha 5 svůj znak a prapor....

MČ Praha 5 pomohla v krizi

22/05/2007
Městská část Praha 5 dnes reagovala na kritickou situaci, která vznikla v rodině její jednaosmdesátileté obyvatelky Boženy Šlechtové,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě