Interpelace

Počet nalezených záznamů: 492
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Nesvolání mimořádného ZZ MČP5
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Jan Martinec, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Průzkumy veřejného mínění
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Jan Martinec, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Využívání tří bytů na Janáčkově nábřeží
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní služby a právní zastupování MČ Praha 5 externisty II.
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Žádost o předložení smluv
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5, a.s.
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Náhrada ušlého výdělku
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
MŠ Tréglova 780
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Chátrající památkově chráněný objekt
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vznik záslužné medaile MČ Praha 5
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vymáhání pohledávek vzniklých za neuhrazení nájemného
ANO
17. 04. 2008
16. 05. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Bc. Lukáš Herold
Nástavby bytových domů Zahradníčkova a Lumiérů na Barrandově
ANO
17. 04. 2008
19. 05. 2008
Mgr. Anna Grušová
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Interpelace proti rušení části jeslí Na Hřebenkách 3
ANO
17. 04. 2008
21. 05. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Přehledu částek vyplacených neuvolněným členům zastupitelstva jako náhrada výdělku
ANO
28. 06. 2007
05. 06. 2008
Jiří Metelec
Michal Tuček
Činnost antikorupčního výboru
ANO
17. 04. 2008
05. 06. 2008
Jiří Metelec
Michal Tuček
Opakovaná interpelace ve věci zprávy o činnosti antikorupčního výboru
ANO
17. 04. 2008
23. 06. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Interpelace ve věci počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
ANO
30. 06. 2008
09. 07. 2008
Ondřej Gál
Ing. Petr Horák
Rekonstrukce Tilleho nám.
ANO
30. 06. 2008
15. 09. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Přehled ušlého výdělku neuvol.členů ZMČ
ANO
29. 07. 2008
15. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Certifikát ISO 9001
ANO
30. 06. 2008
16. 09. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura P5
ANO
30. 06. 2008
16. 09. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Bezpečnost na Barrandově
ANO
30. 06. 2008
16. 09. 2008
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Znevažování primátora HMP radou MČ P5
ANO
29. 07. 2008
16. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Domy pro seniory developerských společností Luma, Central Group a Satpo
ANO
29. 07. 2008
16. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Počet a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
ANO
07. 06. 2007
29. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Přidělování obecních bytů
ANO
07. 06. 2007
29. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Pronajímání bytů určených pro privatizaci
ANO
17. 04. 2008
29. 09. 2008
Jiří Metelec
Ing. Jan Matoušek
Opakovaná interpelace ve věci střetu zajmů
ANO
22. 09. 2008
10. 12. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura P5
ANO
1 2 3 4 5 17