Počet nalezených záznamů: 515
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
14. 10. 2007
12. 11. 2007
Ing. Ondřej Velek
Vojtěch Zapletal
Předložení generalu cyklistické a pěší dopravy
ANO
06. 12. 2007
27. 12. 2007
Ondřej Gál
Aleš Kohout
Reklamní kampaň v rámci podpory Informačního centra pro podnikatele
ANO
06. 12. 2007
04. 01. 2008
Ondřej Gál
Bc. Lukáš Herold
Vybudování nástaveb na obytných domech v zahradníčkově ulici soukromým developerem
ANO
06. 12. 2007
25. 01. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5 – rozesílání dopisů o dlužných částkách
ANO
06. 12. 2007
25. 01. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Narovnání vztahů a smírná dohoda s OGB o.p.s.
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Tolerování neoprávněného užívání objektu Prokopské údolí č.or.6, čp.748 v k.ú. Jinonice Společností pro ochranu prokopského a Dalejského údolí
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Správa a záměr prodeje Ženských domovů II. v Radlické ulici 3 - dosud nezodpovězené dotazy zastupitelů
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vypořádání vztahů s Agenturou Praha 5,a.s. a dosud nezodpovězené dotazy zastupitelů
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
OGB a TC-předložení smluv
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Hospodaření Agentury P5
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Nesvolání mimořádného ZZ MČP5
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Jan Martinec, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Průzkumy veřejného mínění
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Jan Martinec, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Využívání tří bytů na Janáčkově nábřeží
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní služby a právní zastupování MČ Praha 5 externisty II.
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Žádost o předložení smluv
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5, a.s.
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Náhrada ušlého výdělku
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
MŠ Tréglova 780
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Chátrající památkově chráněný objekt
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vznik záslužné medaile MČ Praha 5
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vymáhání pohledávek vzniklých za neuhrazení nájemného
ANO
17. 04. 2008
16. 05. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Bc. Lukáš Herold
Nástavby bytových domů Zahradníčkova a Lumiérů na Barrandově
ANO
17. 04. 2008
19. 05. 2008
Mgr. Anna Grušová
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Interpelace proti rušení části jeslí Na Hřebenkách 3
ANO
17. 04. 2008
21. 05. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Přehledu částek vyplacených neuvolněným členům zastupitelstva jako náhrada výdělku
ANO
28. 06. 2007
05. 06. 2008
Jiří Metelec
Michal Tuček
Činnost antikorupčního výboru
ANO
17. 04. 2008
05. 06. 2008
Jiří Metelec
Michal Tuček
Opakovaná interpelace ve věci zprávy o činnosti antikorupčního výboru
ANO
17. 04. 2008
23. 06. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Interpelace ve věci počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
ANO
30. 06. 2008
09. 07. 2008
Ondřej Gál
Ing. Petr Horák
Rekonstrukce Tilleho nám.
ANO
30. 06. 2008
15. 09. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Přehled ušlého výdělku neuvol.členů ZMČ
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě