Interpelace

Počet nalezených záznamů: 605
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
23. 01. 2003
Skupina pro půdní vestavby
ANO
23. 01. 2003
Nekoncepční reorganizece odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ANO
23. 01. 2003
Incident starosty se strážníkem MP 28.11.2002
ANO
11. 08. 2003
Útlumový program školy Nad Žvahovem
ANO
23. 09. 2004
Podnět ke kontrole činnosti správních firem ACCT a Centra
ANO
23. 09. 2004
Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ ing. Novotnou
ANO
23. 09. 2004
Interpelace týkající se informatiky na ÚMČ
ANO
17. 06. 2004
Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ Ing. Novotnou
ANO
17. 06. 2004
Socha krávy na nám. Kinských
ANO
17. 06. 2004
Pavilon v zahradě Kinských
ANO
20. 05. 2004
České dráhy
ANO
20. 05. 2004
Stavební práce u půdních vestaveb
ANO
20. 05. 2004
Plánovaná výstavba v Hlubočepích a na Žvahově
ANO
18. 03. 2004
Dopravní situace Hlubočepy
ANO
11. 12. 2003
Interpelace ve věci ukončení smluvního vztahu mezi MČ Praha 5 a firmou ACCT s.r.o.
ANO
11. 12. 2003
Ütlumový program základní školy Pod Žvahovem
ANO
13. 11. 2003
Řešení vybraných problémů občanů lokalit Žvahova, Hlubočep a Zlíchova
ANO
11. 12. 2003
Nefunkčnost kulturní komise
ANO
11. 12. 2003
Ponecháním výuky prvního stupně ZŠ Pod Žvahovem
ANO
11. 12. 2003
Internet UMC Praha 5
ANO
02. 12. 2003
Vybrané problémy
ANO
18. 11. 2003
Škola pod žvahovem
ANO
13. 11. 2003
Problém digitální podpisu
ANO
13. 11. 2003
Objekt Pod Děvínem
ANO
13. 11. 2003
Parkovací místa pro ZMČ
ANO
13. 11. 2003
Žádost o prověření usnesení ZMČ Praha 5 č. 8/49 kontrolním výborem
ANO
13. 11. 2003
Rozvoj obchodní sítě
ANO
18. 09. 2003
Portheimka
ANO
18. 09. 2003
Nedodržení jednacího řádu
ANO
18. 09. 2003
Obnova vozového parku
ANO
1 18 19 20 21