Strategie rozvoje 2030+

Praha 5 – moderní vizitka metropole

Rada městské části Praha 5 se ve svém Programovém prohlášení pro své funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat dlouhodobý plán rozvoje naší městské části, který bude vycházet z již dostupných dokumentů MČ, dále z demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5. Klíčovými oblastmi dokumentu nazvaného Strategie rozvoje městské části Praha 5 pro období 2020 až 2030 jsou: územní rozvoj, nová výstavba, požadavky na veřejnou vybavenost, dopravu, školství, zajištění veškerých stránek fungování zdravého a bezpečného města.

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ je nyní projednávána v poradních orgánech městské části. Její aktuální znění naleznete v sekci schválené dokumenty.


Jak se mohu zapojit?

Veřejné FÓRUM Strategie 2030+ a výstava ke Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+

Dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ byl Řídící skupinou strategie odsouhlasen a my Vám tento zásadní strategický dokument můžeme konečně představit v kompletní podobě.

Stane se tak 27. května 2021 na VEŘEJNÉM FÓRU STRATEGIE 2030+, které se bude konat na radnici MČ Praha 5 v sále zastupitelstva od 17.00 hod. Členové Řídící skupiny strategie a vedoucí Odborných pracovních skupin Vás provedou dokumentem Strategie rozvoje 2030+ a představí nejrůznější oblasti, kterým se dokument věnuje a konkrétní změny, které se pro nejbližší 3 roky plánují.

Vizualizace některých těchto změn si budete moci přibližně od půlky května 2021 prohlédnout na VÝSTAVĚ – STRATEGIE ROZVOJE MČ PRAHA 5 2030+, která bude instalována u kostela sv. Václava na Andělu (naproti radnici).

K závěrečnému schvalování Strategie rozvoje 2030+ by mělo dojít na červnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Držme si palce, ať to Praze 5 vyjde.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří se zapojili do přípravy Strategie rozvoje 2030+. Ať už jste vyplnili Dotazník – Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5 nebo jste se účastnili navrhování a výběru motta Strategie rozvoje, diskutovali jste s námi během Veřejného projednávání Návrhové části anebo jste nám psali své připomínky na email strategie@praha5.cz, všem mockrát děkujeme nejen za Vaši účast na přípravě dokumentu, ale také za to, že Vám na Praze 5 a jejím rozvoji záleží.