Vyřizování stížností, připomínek, podnětů a petic občanů

Základní informace

Podněty, připomínky a stížnosti jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů MČ Praha 5.

 

Podání občanů adresované Zastupitelstvu MČ Praha 5 a Radě MČ Praha 5 přijímá Odbor Kancelář městské části, Oddělení organizační MČ Praha 5. Podání občanů adresované starostce MČ Praha 5, přijímá Odbor Kancelář starostky MČ Praha 5. Podání občanů adresované jednotlivým místostarostům a radním MČ Praha 5, přijímají jejich sekretariáty.

 

Stížnosti na jednání zaměstnanců MČ Praha 5, adresuje občan vedoucímu příslušného odboru MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5, jedná-li se o vedoucího odboru MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5, pak tajemnici MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5. Opakované stížnosti, nebo v případech, kdy si občan není jistý, kterému orgánu MČ Praha 5 či odboru MČ Praha 5 má stížnost zaslat, může své podání adresovat Oddělení kontroly a stížností, Odboru Kancelář tajemnice Úřadu MČ Praha 5.

 

Petice jsou žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společného zájmu. Musí být písemné, a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště těch, kdo ji podávají, respektive další náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Jestliže podává petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Odbor Kancelář MČ Praha 5, Oddělení organizační, ve spolupráci s RMČ Praha 5, který petici vyřizuje, je povinen tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru, do 30 dnů odpovědět.

 

Kdo je oprávněn jednat

 

Způsob řešení

Písemné podání se zasílá poštou nebo podává přímo v podatelně MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5,

elektronické podání se zasílá na adresu elektronické podatelny podatelna@praha5.cz

Ústní podání po sepsání písemného záznamu u adresáta (na příslušném odboru nebo v sekretariátu odboru)  obdrží občan kopii záznamu s potvrzeným převzetím.

 

Kde lze řešit

Úřední budovy MČ Praha 5 – Úřad MČ Praha 5
nám. 14. října 1381/4, Praha 5,

Štefánikova 13,15,17, Praha 5

 

Návštěvní hodiny:
po telefonické dohodě

 

Úřední hodiny podatelny

Po a St               8:00 – 18:00

Út a Čt               8:00 – 15:30

Pá                       8:00 – 15:00

Poslední požadavek občana k vyřízení je přijímán 10 minut před koncem úředních hodin

 

Forma podání

 

Poplatky a lhůty

Poplatky

 

Lhůty

Ve výjimečných případech může vedoucí odboru, který na Úřadu MČ Praha 5, záležitost vyřizuje, souhlasit s překročením této lhůty a vyrozumět o svém rozhodnutí stěžovatele.

 

Formuláře

 

Právní úprava

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě