Systém řízení jakosti ISO 9001

Městská část Praha 5 informuje, že splnila požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a na Úřadu městské části Praha 5, Nám. 14. října, 150 22 Praha 5, zavedla a používá systém managementu kvality oboru “Výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy. Výkon samostatné působnosti”, o čemž obdržela níže uvedený certifikát systému managementu kvality.

Přílohy ke stažení