Přehled poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb

Zveřejňování poskytnutých informací

Poskytnuté informace, jejichž součástí jsou přílohy, které jsou kopiemi analogových dokumentů, tedy nejsou strojově čitelné nebo jsou objemné, nebo byly poskytnuty korespondenčně, se nezveřejňují, pouze doprovodná informace o jejich poskytnutí obsažená ve zveřejněné informaci. S jejich obsahem je možné se seznámit přímo u poskytovatele, resp. odboru, který informaci poskytl po předchozí telefonické domluvě, nahlédnutím do spisu. Týká se zejména odborů s přenesenou působností např. (Stavební úřad, Odbor dopravy). Nezveřejňují se přílohy poskytnutých informací dle ustn. § 8b a 8c InfZ, které mohou mít dopad na soukromí fyzických osob.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup je forma zveřejnění informací.

Nezveřejňují se poskytnuté přílohy, které již byly zveřejněny na Úřední desce, nebo jsou dostupné na webu MČ, jako jsou Usnesení Rady MČ, Usnesení Zastupitelstva MČ, Usnesení výborů a komisí ZMČ, smlouvy zveřejněné v registru smluv, informace, které jsou součástí zveřejněného rozpočtu MČ a jsou dostupné na webových stránkách MČ, informace, které byly zveřejněny v periodiku MČ.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě