Městská část Praha 5

Novinky

  Veřejné projednávání Návrhové části Strategie rozvoje se uskuteční 18. března 2021

  Ve středu 3. března se konalo další zasedání Řídící skupiny strategie. Na program zasedání se dostala i další část připravovaného strategického dokumentu zvaná Návrhová část. Členové Řídící skupiny strategie tak poprvé rokovali nad kompletními výsledky téměř tříměsíční práce Odborných pracovních skupin. Tyto výsledky nyní budete mít k dispozici k nahlédnutí i vy, občané Prahy 5. Od…

  Praha 5 dočasně ponechá v provozu dětská hřiště na svém území

  Rada MČ Praha 5 rozhodla o zachování provozu dětských hřišť ve správě MČ. Podmíněné otevření hřišť pro děti vychází z doporučení člena Rady hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Víta Šimrala. Podmínkou otevření hřišť pro děti je striktní dodržování základních protiepidemických opatření, tedy minimální rozestupy a ochrana dýchacích cest příslušnými respirátory. Herní prvky i…

  Zaměstnanci se mohou stravovat v závodních jídelnách. Musí ale dodržet rozestupy

  Vláda ČR s účinností od dnešního dne mění krizové opatření o zákazu využívání závodních jídelen k přímé konzumaci pokrmů. Od středy 3. března 2021 mohou zaměstnanci opět využívat závodní jídelny ke stravování. U jednoho stolu ale smí sedět jen jeden strávník a mezi strávníky musí být minimálně dvoumetrová mezera nebo mechanické překážky, které brání šíření kapének.

  Vítání občánků

  Vážení rodiče, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o slavnostním obřadu Vítání občánků. V důsledku vládních restrikcí a dlouhodobě nepříznivé epidemické situace na našem území jsme byli nuceni postupně zrušit všechny podzimní termíny obřadů. Jedná se zejména o setkání dětí narozených v rozmezí května až srpna 2020, jejichž rodičům byla zaslána pozvánka na konkrétní termín Vítání občánků.

  Ministerstvo zdravotnictví ČR zavádí povinné testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19

  Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, mohou od 12. března 2021 umožnit zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze s negativním testem na onemocnění COVID-19. Pro menší firmy a podniky od 50 do 249 zaměstnanců platí toto nařízení nejpozději od 15. března 2021. Zaměstnanci…

  Pražský Magistrát se i nadále podílí na zajištění péče o děti pracovníků IZS

  Odbor školství, mládeže a sportu pražského Magistrátu se i nadále podílí na zajištění péče o děti pracovníků IZS. V praxi to probíhá tak, že pracovník IZS, který potřebuje umístit svoje dítě do aktivované školy, se obrátí na svého zaměstnavatele. Oslovený zaměstnavatel zašle své požadavky Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, který následně rozmístí…

  Výzva ÚMČ Praha 5 občanům s ohledem na nový nouzový stav

  Vážení spoluobčané, s ohledem na vyhlášený nouzový stav a s ním související protiepidemická opatření zvolte osobní návštěvu úřadu pouze v neodkladných záležitostech. Úřad městské části Praha 5 bude v maximální možné míře fungovat na bázi elektronické a telefonické komunikace. Cílem opatření je maximálně eliminovat riziko přenosu infekce onemocnění COVID-19. Děkujeme za pochopení, Úřad městské části Praha 5

  Spustili jsme Portál občana Prahy 5

  Portál občana Prahy 5 v první fázi od 1. března nabízí přihlášení nebo odhlášení psů z evidence čtyřnohých přátel, ale i uhrazení místního poplatku ze psa. To vše z pohodlí domova. Portál je dostupný na webových stránkách úřadu na adrese www.portalobcana.praha5.cz. 

  Upozornění pro klienty živnostenského úřadu

  Vážení občané, z technických důvodů bude Oddělení registrace Odboru živnostenského a občanskosprávních agend ve dnech od 1. března do 5. března 2021 uzavřeno.  V tomto období využijte komunikaci prostřednictvím datových schránek, poštovních služeb a podatelny. Děkujeme.