Městská část Praha 5

Novinky

  Vláda uvolnila některé restrikce prodeje zboží

  V důsledku rostoucí poptávky občanů rozhodla Vláda ČR s účinností od 19. ledna 2021 o vyjmutí ze zákazu volného prodeje sortimenty dětského oblečení, obuvi a papírnictví. Sortiment budou moci prodávat i nespecializované obchody. Produkty, které nadále podléhají zákazu prodeje, budou muset zůstat zahrazeny.

  Informace pro občany 80+ související s očkováním proti covid-19

  Vážení spoluobčané, od pátku 15. ledna mají všichni senioři starší 80 let možnost se registrovat k očkování proti nemoci covid-19. Registrace a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese www.crs.uzis.cz. S registrací mohou pomoci jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221, případně praktický lékař. Pro více informací využijte informační linku 800 160 166. K…

  Odbor dopravy Prahy 5 bude od 18. ledna 2021 pracovat v omezeném rozsahu

  Městská část Praha 5 sděluje občanům, že z důvodu provádění stavebních prací bude odbor dopravy ÚMČ P5 v termínu od 18.01.2021 do 22.01.2021 pracovat pro veřejnost v omezeném rozsahu. Možnost kontaktu v úředních hodinách pro veřejnost je možná, nicméně i nadále preferujeme problematiku řešit zejména prostřednictvím e-mailové korespondence.

  Informace z Odboru Stavební úřad

  Vážení spoluobčané, z důvodu stavebních úprav bude ve dnech 8. až 15. ledna 2021 pro veřejnost uzavřen archív Stavebního úřadu. Děkujeme za pochopení  

  Upozornění na novelu zákona o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky

  Od 1.1.2021 platí novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy u místního poplatku z pobytu dochází k dalšímu osvobození. Nově jsou vyjmuty z předmětu poplatku pobyty průvodců hospitalizovaných osob, kterým je pobyt ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče plně hrazen z veřejného zdravotní pojištění. Nadále zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním…

  Dočasné omezení provozu Odboru správy majetku

  Vážení občané, z důvodu provádění stavebních prací ve čtvrtém patře budovy Úřadu městské části Praha 5, která se nachází na nám. 14. října, bude v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 značně omezen provoz Odboru správy majetku. V provozu bude pouze kancelář vedoucího Odboru Ing. Tomáše Beneše (257 000 520), dále kancelář vedoucí Oddělení správy a evidence nemovitostí…

  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

  S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 žádáme poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace. Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro…

  Vyšlo speciální vydání Pětky věnované výsledkům anketního šetření

  Milí sousedé, městská část Praha 5 pro vás připravila speciální vydání vaší oblíbené Pětky. Toto svým způsobem unikátní vydání je právě teď na cestě k vám. Jeho hlavním tématem jsou výsledky anketního šetření. Bezmála dva a půl tisíce odpovědí jsme pro vás zpracovali podle jednotlivých lokalit, které dohromady poskládají Prahu 5. V každé z lokalit jsme…

  Uznávání neplatných občanských průkazů a cestovních dokladů v době nouzového stavu

  Vážení občané, v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, Ministerstvo…

  ÚMČ Praha 5 vyzývá občany, aby úřad navštívili jen v nezbytně nutných případech

  Vážení občané, situace s přijetím protiepidemických opatření se prozatím nezlepšuje. Každý den počet infikovaných narůstá a vyhlídky pro uvolňování k normálnímu provozu úřadu prozatím nejsou příznivé. Bohužel, mnoho klientů nedbá našich výzev, ani proseb a navštěvují úřad k vyřizování věcí, které nejsou nezbytné a životně důležité. Příkladem může být žádost o cestovní pasy pro děti, batolata, anebo končící…

  Prodloužení krizových opatření potrvá do 22. ledna

  Protiepidemický systém PES je nadále v pátém stupni. Současně s nouzovým stavem potrvá nejméně do 22. ledna 2021, rozhodla vláda na mimořádném jednání 7. ledna. Rozhodnutí o prodloužení všech krizových opatření, která měla skončit 10. ledna zahrnuje: omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o…