Exekutorský úřad Olomouc – Usnesení dražební vyhláška – el.dražba nemonitých věcí k.ú.Hýskov obec Hýskov

Exekutorský úřad Praha 5 – usnesení o dražbě mov. věcí

Exekutorský úřad Praha – západ – usnesení o dražbě mov. věci

Exekutorský úřad Praha – západ – dražba mov. věci

Exekutorský úřad Praha – západ – usnesení o dražbě mov. věci

Exekutorský úřad Praha 7 – usnesení o dražbě spoluvl. podílu na nem. věcech k.ú. a obec Řevnice

Exekutorský úřad Kroměříž – dražba nem. věcí k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava

Exekutorský úřad Břeclav – usnesení o dražbě nemov. k.ú. Velká Hraštice, obec Malá Hraštice

Exekutorský úřad Praha 6 – dražba – nemovité věci k.ú. Raná u Loun, obec Raná

Exekutorský úřad Praha – východ – usnesení o dražbě nem. věci k.ú. a obec Úpice

Katastrální úřad pro hl.m. Prahu – vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Klánocie, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 5 – Usnesení – Dražební vyhláška nemovitých věcí k.ú.Sudějov obec Sudějov

Exekutorský úřad Praha 7 – exekuční příkaz – prodej nem. k.ú. Lhota u Dolních Břežan, obec Dolní Břežany

Státní pozemkový úřad Praha 3 – nabídka pozemků k pronájmu/pachtu

Exekutorský úřad Plzeň – město – exekuční příkaz

Exekutorský úřad Jeseník – Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí k.ú.Křesetice obec Křesetice + vyrozumění o převzetí spisu

Exekutorský úřad Jeseník – Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí k.ú.Křesetice obec Křesetice

Exekutorský úřad Kladno – Usnesení o el.dražbě nemovitých věcí k.ú.Sedlice u Blatné obec Sedlice

Exekutorský úřad Kladno – Usnesení o dražbě nemovitých věcí k.ú.Sobětuchy obec Sobětuchy

Exekutorský úřad Jeseník – Usnesení o odročení dražby nemovitých věcí k.ú.Nedrahovické Podhájí obec Nedrahovice

Kontakt

Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny