Změna otevírací doby Informačního střediska Barrandov a Oddělení ověřování podpisů a Czech POINTU

Vážení občané Prahy 5, dovolujeme si vás upozornit, že ve dne 20. 12. 2016 bude z provozních důvodů otevřeno Informační středisko...

Omezení provozu Bezplatné právní poradny

Vážení občané Prahy 5, dovolujeme si vám oznámit, že během vánočních svátků dojde k omezení provozu...

Taxík Maxík pomůže seniorům i handicapovaným také v Praze 5

Pátá městská část se připojila k projektu Taxík Maxík, v jehož rámci získala od Nadace Charty 77 darem osmimístný...

2. Plnění plánu kontrol KV ZMČ P5 za II. pololetí 2016

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

5. Ukázka reálného procesu a jeho chyby

Zasedání Výboru komunikace konané dne 25. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

2. Registr rizikových objektů

Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

Dopravní omezení na území hl. m. Prahy

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit na probíhající akce na území hl. m. Prahy, a to na komunikacích, které...

3. Kontrola plnění plánu na rok 2016 Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 31. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/3/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

Informace o plánovaných dopravních omezeních

Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 5 sděluje občanům následující informace o dopravních omezeních na komunikační síti...

V OC Nový Smíchov začala výstava, na níž se veřejnost seznámí s ideovým řešením Smíchov City

Občané se budou moct podílet na hledání charakteru místa a podobě veřejných prostranství nové smíchovské čtvrti, která vyroste...

Přijďte s námi uctít výročí vzniku samostatné Československé republiky

Pietní akt k 98. výročí vzniku samostatné Československé republiky bude zahájen v pátek 28. října v 9.00 hod. položením věnce v...

9. diskuze, různé

Zasedání konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/9/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

Situace ohledně parkování na střeše úkrytu CO v ulici Wassermannova je vyřešena

Městská část Praha 5 vstoupila do řešení situace ohledně parkování na střeše dvou krytů CO v ulici...

Praha 5 se vyslovila proti záměru “Obytné domy Werichova”, vadí jí absence občanské vybavenosti a umrtvení ulice Werichova

Samospráva radnice Prahy 5 podala námitky k Územnímu řízení stavby “Obytné domy Werichova”. Vadí ji především...

Praha 5 zvýšila bezpečnostní opatření v základních školách, bude pokračovat v mateřinkách

MČ Praha 5 navazuje na projekt zvyšování bezpečnosti v základních školách, během něhož byly o prázdninách provedeny stavební...

5. Diskuse – návrhy spolupráce KV ZMČ P5 s dalšími komisemi/výbory

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

Pátá městská část nesouhlasí s výší příspěvku na obyvatele na rok 2017

Starosta MČ Prahy 5 odeslal na Magistrát hl. m. Prahy stanovisko k úpravě finančních vztahů k městským částem...

4. Aktuality o klientech

Zasedání konané dne 6. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

Radnice Prahy 5 má nového pověřeného tajemníka

Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí zrušení pověření Jakuba Lapáčka z výkonu funkce tajemníka Úřadu MČ...

5. Priority při zpracování dokumentů a způsoby zlepšení jejich pohybu v rámci redistribuce

Zasedání Výboru komunikace konané dne 9. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě