Exekutorský úřad Jeseník – Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí k.ú.Křesetice obec Křesetice + vyrozumění o převzetí spisu

Exekutorský úřad Jeseník – Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí k.ú.Křesetice obec Křesetice

Exekutorský úřad Kladno – Usnesení o el.dražbě nemovitých věcí k.ú.Sedlice u Blatné obec Sedlice

Exekutorský úřad Kladno – Usnesení o dražbě nemovitých věcí k.ú.Sobětuchy obec Sobětuchy

Exekutorský úřad Jeseník – Usnesení o odročení dražby nemovitých věcí k.ú.Nedrahovické Podhájí obec Nedrahovice

Exekutorský úřad Přerov – usnesení o dražbě spoluvl. podílu na nemovitostech k. ú. Chotouchov. obec Kořenice

Exekutorský úřad Praha – západ – odročení dražby

Exekutorský úřad Praha – východ – usnesení o dražbě nem. věci k.ú. Lipence, obec Praha

Exekutorský úřad Praha – východ – usnesení o dražbě nemov. věci k. ú. Smíchov, obec Praha

Exekutorský úřad Trutnov – dražba movité věci

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba spoluvl. podílu na nemov. věci k.ú. Lipence, obec Praha

Exekutorský úřad Jeseník – dražba nemov. věcí k.ú. a obec Vřesovice,

Exekutorský úřad Brno – venkov – vyrozumění o nabytí právní moci

Exekutorský úřad Nymburk – exekuční příkaz – prodej nem. k.ú. Stodůlky, obec Praha

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu – dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu k. ú. Kyje

Exekutorský úřad Nymburk – Usnesení o el.dražbě nemovitých věcí K.Ú. obec Praha

Exekutorský úřad Praha 5 – oznámení o odročení dražby movitých věcí

Exekutorský úřad Písek – usnesení o dražbě mov. věcí

Exekutorský úřad Plzeň – město – dražba + exekuční příkaz

Exekutorský úřad Praha 9 – usnesení o dražbě nemovitosti k.ú. Zbraslav, obec Praha

Kontakt

Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny