Exekutorský úřad Praha – východ – el. dražba spoluvl. podílu na nem. věcech k.ú. a obec Benešov u Semil

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha – oznámení o prodeji majetku státu

Veřejná výzva – referent stavebního úřadu v odboru stavebním a infrastruktury

Exekutorský úřad Praha 3 – usnesení

Finanční úřad pro Jihočeský kraj – dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 2 – usnesení – dražební rok mov. věci

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba spoluvl. podílu na nemov. věci k.ú. a obec Mořinka

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba spoluvl. podílu na nemov. věci k.ú. a obec Brandýs nad Orlicí

Katastrální úřad pro hl.m. Prahu – vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Radotín, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 10 – usnesení o zrušení dražby nem. věcí k.ú. Jinonice, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 5 – usnesení o dražbě spoluvl. podílu pov. k.ú. a obec Sudějov

Exekutorský úřad Praha 10 – usnesení o zrušení dražby nem. věcí k.ú. Dražetice, obec Borotice a k.ú. Chramiště, obec Nový Knín

Exekutorský úřad Klatovy – usnesení o dražbě nem. věcí k.ú. a obec Káraný

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha – oznámení o prodeji majetku státu

Exekutorský úřad Praha – východ – el. dražba spoluvl. podílu na nem. věcech k.ú. a obec Choustníkovo Hradiště

Exekutorský úřad Zlín – dražba nem. k.ú. Bělý, pracoviště Náchod

Katastrální úřad pro hl.m. Prahu – vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Miškovice, obec Praha

Exekutorský úřad Nymburk – usnesení o dražbě nem. k. ú. Petrovice u Rakovníka, obec Petrovice

Exekutorský úřad Praha 8 – usnesení o dražbě nem. věcí k.ú. Smíchov, obec Praha

Kontakt

Městská část Praha 5 nám 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny