Exekutorský úřad Plzeň – město – dražební vyhláška – nem. věci k.ú. Veltrušice u Klecan, obec Veltrušice

Exekutorský úřad Frýdek – Místek – usnesení o dražbě movité věci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Oznámení o prodeji majetku státu

Exekutorský úřad Plzeň – město – dražba nem. věci k.ú. Větrušice u Klecan, obec Větrušice

Exekutorský úřad Plzeň – město – dražba nem. věci k.ú. Větrušice u Klecan, obec

Exekutorský úřad Plzeň – město – dražba nem. věci k.ú. Větrušice u Klecan, obec Větrušice

Exekutorský úřad Brno – venkov – exekuční příkaz a protokol o soupisu movitých věcí povinného

Exekutorský úřad Praha 5 – dražební vyhláška

Exekutorský úřad Praha – západ – usnesení o dražbě nem. věcí k.ú. Jinonice, obec Praha

Exekutorský úřad Brno – venkov – exekuční příkaz a protokol o soupisu movitých věcí povinného

Exekutorský úřad Plzeň – město – usnesení o dražbě nem. k.ú. Zliv u Libáně, obec Libáň

Exekutorský úřad Praha 5 – dražba nem. věcí k.ú. Stradonice u Nižboru, obec Nižbor

Exekutorský úřad Praha 5 – dražba nem. věci k.ú. a obec Lidmaň

Exekutorský úřad Praha 5 – usnesení o dražbě mov. věcí

Exekutorský úřad Praha 5 – dražba nemov. věci k.ú. a obec Bílsko u Vodňan

Exekutorský úřad Plzeň – město – usnesení o odročení dražby na neurčito

Exekutorský úřad Praha 3 – nový čas dražebního jednání – nemovitosti k.ú. a obec Lštění

Exekutorský úřad Praha 7 – usnesení o dražbě nemovitostí k.ú. Libeň , obec Praha

Úřad MČ Praha 15 – výběrové řízení – vedoucí oddělení právního a evidencí

Exekutorský úřad Brno – venkov – usnesení o dražbě nemovité věci

Kontakt

Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny