Živnostenský úřad – rady ve vztahu k podnikání (jak si zařídím)

14/01/2013
Aktualizováno
Živnostenský úřad – důchodové pojištění OSVČ 2.1.2013
Živnostenský úřad – jak získat živnostenské oprávnění 2.1.2013
Živnostenský úřad – nadměrný hluk nebo vibrace v provozovně 2.1.2013
Živnostenský úřad – nahlášení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (pro žádost o koncesi) 2.1.2013
Živnostenský úřad – nemocenské pojištění OSVČ 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů Evropské unie, EHP a Švýcarska) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska) 2.1.2013
Živnostenský úřad – žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska) 2.1.2013
Živnostenský úřad – žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO) 2.1.2013
Živnostenský úřad – žádost o zrušení živnostenského oprávnění 2.1.2013

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě