ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ

V období velikonočních svátků, konkrétně se jedná o pátek 14.4.2017 a pondělí 17.4. 2017, bude nastaven tarif v parkovacích automatech...

4. Aktuality o klientech

Zasedání konané dne 1. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Aktuality o klientech

Zasedání konané dne 2. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Nové podněty

Zasedání konané dne 11. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/4/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...

6. 6) Různé

Zasedání konané dne 19. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/6/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...

5. 5) Aktuality o klientech

Zasedání konané dne 5. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/5/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...

6. Poslání Komise ombudsmana

Zasedání konané dne 13. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/6/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...

CIBULKA_Stavebni_posudek_unor_2016

      PŘEDBĚŽNÝ STAVEBNĚ STATICKÝ POSUDEK AREÁLU PRAHA – CIBULKA INVESTOR   Městská část...

CIBULKA-strategie_DOHODA_vs_KONFLIKT_duben_2015

CIBULKA DOHODA  o win-win-win vs. Konflikt a částečné VYVLASTNĚNÍ?  (návrh Ondrej Velek pro INTERNI diskusi samosprávy a občanů...

Praha 5 se informačně otevírá veřejnosti, zveřejnila svá první Otevřená data

Praha 5 zveřejnila na svých webových stránkách svoji první otevřenou datovou sadu, v níž zpřístupnila doručené faktury...

Praha 5 je nejpřívětivější pražskou městskou částí pro podnikatele, vyhrála pražské kolo Města pro byznys

Pátá městská část zvítězila v anketě Město pro byznys 2015. Hlavními důvody, proč se Praha 5 stala...

Sdělení občanům ve věci kompetencí – Zóny placeného stání na území MČ Praha 5

Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 5 sděluje, že problematika Zón placeného stání na území páté...

Držitelé psích miláčků – pozor! Blíží se termín splatnosti místního poplatku ze psů

Upozorňujeme všechny držitele psů, že se blíží termín splatnosti místního poplatku ze psů, a to 31. březen 2016. Jako...

Praha 5 zajistí posílení provozu autobusových linek 123 a 128

Rada MČ Praha 5 schválila dodatek ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti oblasti Žvahova autobusem...

28.VOR_28.1.2016

28. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) dne 28.1.2016  v místnosti č. 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5 ...

NEJHORŠÍ CHODNÍKY PRAHY 5

Vážení občané, dovolujeme si vám oznámit, že prostřednictvím Chodníkového programu startujeme s rekonstrukcí povrchů vybraných chodníků...

ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského ÚMČ Praha 5 za rok 2015

V příloze zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném...

27.VOR_14.1.2016_ukoly_terminy

  27. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 14.1.2016 v místnosti 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13,...

Praha 5 nesouhlasí s přenesením vymáhání pokut za špatné stání v zónách placeného stání na městské části

Rada páté městské části nesouhlasí s přenesením prvoinstančního řešení přestupků, které budou spáchané v rámci plánované zóny...

Označení ulic a veřejných prostranství na území MČ Praha 5

Označování ulic a veřejných prostranství upravuje zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě