Ukončení přijímání podnětů občanů k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu

Městská část Praha 5 ukončila k datu 26. 6. 2018 sběr podnětů občanů k návrhu Metropolitního plánu na emailové adrese...

2. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017

Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/2/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

MČ Praha 5 rozšířila od 12. března oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel o dvě nové pracoviště, čímž s předstihem...

Často kladené otázky – odbor dopravy

Seznam nejčastěji kladených dotazů ze strany veřejnosti a odpovědi na ně: ODBOR DOPRAVY, Úřad městské části Praha 5 Sídlo...

Podnikatele v cestovním ruchu čekají velké změny

AKTUALITY Podnikatele v cestovním ruchu čekají velké změny Jednotná pravidla Česká republika musí zajistit transpozici Směrnice...

Oddělení sociálních kurátorů – dokumenty ke stažení, odkazy, kontakty

Adresář poradenských služeb Praha 2013 http://www.csspraha.cz/wcd/users-data/file/adresar_poradenskych-sluzeb_praha_2013_v2.pdf   Osoby bez přístřeší: Nestátní organizace zaměřené na sociální služby...

Podněty a připomínky k návrhu Metropolitního plánu

Informace k podávání podnětů a připomínek k návrhu Metropolitního plánu Připomínky k návrhu Metropolitního plánu může každý uplatnit u pořizovatele...

Prezentace návrhu Metropolitního plánu zahájena

Starosta městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter v pondělí 21. května 2018 pro veřejnost zahájil v Malé...

MČ Praha 5 vystavuje návrh Metropolitního plánu

Vážení občané, Městská část Praha 5 si Vás dovoluje pozvat v pondělí 21. 5. 2018 ve 13 hodin...

VZOR – Menší a střední Stavby – způsob naložení se stavebními odpady

(Jedná se pouze o vzor vytvořený odd. vodního a odpadového hospodářství OŽP Úřadu MČ P 5 – není závazným...

VZOR – Větší Stavby – způsob naložení se stavebními odpady + KO

(Jedná se pouze o vzor vytvořený odd. vodního a odpadového hospodářství OŽP Úřadu MČ P 5 – není závazným...

VZOR – Velké Stavby – způsob naložení se stavebními odpady + KO + TO

(Jedná se pouze o vzor vytvořený odd. vodního a odpadového hospodářství OŽP Úřadu MČ P 5 – není závazným...

Uzavírka v ul. Zborovské

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 07.05.2018 do cca 06.06.2018 bude v ul. Zborovské,...

Kladení věnců u příležitosti připomínky květnových událostí

Významný den České republiky 5. května, který je připomínán na památku protifašistického povstání českého lidu, které vypuklo...

Setkání s delegací z Jižní Koreje

Dne 25.4. 2018 se uskutečnilo setkání s delegací  35 radních z Jižní Koreje,  provincie Jižní Čolla. Za Městskou část...

ANKETA: Jak bude vypadat projekt, který změní zlíchovský lihovar?

Asi je jen málo z nás, kdo by neznal (a koho by neštval) zdevastovaný areál někdejšího lihovaru...

SMART vzdělávání Městské části Praha 5

MČ Praha 5 získala dotaci na projekt se zaměřením na vzdělávání celkem 151 pracovníků. Cílem je zvýšit odborné...

Slavnostní vyhodnocení vědomostních soutěží a olympiád

V zasedací místnosti Zastupitelstva Městské části Praha 5, v budově úřadu, se ve čtvrtek 26. dubna konalo slavnostní vyhodnocení...

Návrh Metropolitního plánu Prahy zveřejněn!

Minulý týden byl zveřejněn návrh nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu (MPP). Pořizovatelem MPP...

11. Částečná revokace usnesení ZMČ č. 24/27/2013 a RMČ č. 12/434/2013 – realizace prodeje id. podílů pozemků v k.ú. Smíchov – spoluvlastníkům pozemků

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/11/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě