Exekutorský úřad Praha 8 – Usnesení č.j. 021 EX 822/05-232 o odročení draž. jednání nemovitých věcí, k.ú. Smíchov, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 10 – Usnesení – El. dražba souboru nemovitých věcí k.ú. Smíchov, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 2 – Usnesení č.j. 132 EX 5630/11-42, Dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební vyhláška – dražba nemovitých věcí k.ú.Stodůlky, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 5 – usnesení o dražbě nem. věcí k.ú. a obec Výsluní

Exekutorský úřad Praha – východ – usnesení o dražbě spoluvl. podílu na nem. věci k.ú. a obec Benešov u Semil

Exekutorský úřad Praha – východ – el. dražba spoluvl. podílu na nem. věcech k.ú. a obec Dolní Habartice

Exekutorský úřad Praha – východ – usnesení o zrušení dražby nemov. k.ú. a obec Choustníkovo Hradiště

Exekutorský úřad Praha 10 – usnesení o zrušení dražby nem. věcí k.ú. Smíchov, obec Praha

Městský úřad Benešov – veřejná vyhláška Luboš Krejčí

Exekutorský úřad Praha 5 – dražba nem.věcí k.ú. a obec Radkovy

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební vyhláška č.j. 144 EX 4213/11-120 dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební vyhláška č.j. 144 EX 1817/14-51 dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební vyhláška č.j. 144 EX 6308/14-42 – soubor movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební vyhláška č.j. 144EX 14540/11-110 soubor movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražba movitých věcí č.j. 144EX 2339/10-105

Exekutorský úřad Trutnov – Dražba movitých věcí č.j.158EX 615/12-72

Exekutorský úřad Rakovník – Usnesení o nařízení el. dražebního jednání – dražba nemovitých věcí k.ú. Městečko u Křivoklátu, obec Městečko

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba movitých věcí

Kontakt

Městská část Praha 5 nám 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny