Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Oznámení o prodeji majetku státu

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba spoluvl. podílu na nemov. věci k.ú. Stodůlky, obec Praha

Úřad městyse Brodce – Veřejná vyhláška

Exekutorský úřad Praha – západ – Usnesení movitých věcí

Exekutorský úřad Praha – západ – Dražba movitých věcí

Celní úřad pro hl.m.Prahu – Dražba movitých věcí

Státní pozemkový úřad Praha 3 – nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – UZSVM/A/10812/2014-MOE2 – Seznam neznámých vlastníků a výzva

Exekutorský úřad Praha – západ – dražba movité věci

Exekutorský úřad Praha 6 – usnesení – dražba id.spoluvl. podílu nem.věci k.ú. a obec Dolní Dvořiště

Exekutorský úřad Praha – východ – dražba mov.věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 6 – usnesení – dražba nemovité věci k.ú. Klatovy

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba spoluvl.pod. na nemovité věci k.ú. a obec Mořinka

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Oznámení o prodeji majetku státu

Katastrální úřad pro hl. město Praha – dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Klánovice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Oznámení o výběrovém řízení

Městský úřad Mníšek pod Brdy – výběrové řízení

Městský úřad Mníšek pod Brdy – výběrové řízení

Exekutorský úřad Praha – východ – usnesení o dražbě nemovité věci k.ú. a obec Vlachovo Březí

Kontakt

Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny