Praha 5 a stížnosti občanů na loď Kapitána Morgana

Akce „Kapitánská party“, 1. narozeniny lodě Kapitána Morgana která se uskuteční ve čtvrtek 8. června ve večerních hodinách vzbuzuje emoce...

Rekultivace a revitalizace skládky Motol (pozemky parc. č. 430/1 a 430/5, vše k. ú. Motol)

V těchto dnech obdržel Úřad MČ Praha 5 v rámci procesu EIA záměr nazvaný „Rekultivace a revitalizace...

Úspěšně jsme spustili protikuřáckou komunikační platformu

Praha 5 úspěšně spustila „protikuřáckou“ komunikační platformu   Na dopady zákazu kouření v pohostinství se dlouhodobě připravuje...

Záhony pro školky

Mateřská škola Kurandové   Mateřská škola Kurandové se v letošním roce zapojila do projektu Záhony pro školky....

Vyjádření k článku “Podvod znehodnotí sousední domy v Barrandovské?”

Chce snad někdo podvádět v Barrandovské? Vyjádření k článku „Podvod znehodnotí sousední domy v Barrandovské“   V uplynulých dnech...

2. Hlavní témata FV v roce 2017

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

2. Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 24. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/2/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

4. Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 10. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/4/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

4. Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 27. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/4/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

Důkladné prověření kácení stromů v osadě Buďánka

  Veliké pozdvižení mezi obyvateli i zástupci radnice vyvolalo pokácení stromů na zahradě rodinného domu o rozloze zhruba...

6.KVZMCP5_10.4.2017

Zápis 6. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 10. 4. 2017   Přítomni: Ing. Ondřej Velek,...

7.KV_ZMCP5_24.4.2017

Zápis 7. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 24. 4. 2017   Přítomni: Ing. Ondřej Velek,...

Těžko uvěřitelné vandalství řeší Policie

Velkou nevoli široké veřejnosti i zástupců úřadu vyvolalo jednání tří osob, které se v nočních hodinách rozhodly udělat...

Metodický pokyn pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (§ 17 zákona o odpadech)

Metodický pokyn odboru ochrany prostředí MHMP pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (ust. §...

AKTUALITA K VÝPADKU SYSTÉMU

(3. května 2017, 16:50) Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás informovali o mimořádné situaci, která nastala dnes...

7. Různé

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/7/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Praha 5 se odvolá proti vydanému Územnímu rozhodnutí na stavby Kaskády Barrandov

Praha 5 podá odvolání proti vydanému Územnímu rozhodnutí na stavby Kaskády Barrandov F, G, H, I, které 11. dubna...

Předběžný program 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Předběžný program 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se bude konat dne 25. 04. 2017 od 13.00 hodin.  ...

2. Plán činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 27. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

4. Kontrola plnění plánu KV ZMČ P5 za II. pololetí 2016

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 30. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě