Exekutorský úřad Cheb – dražba nemovitostí k. ú. Ješovice, obec Liběchov a k.ú. Počeplice, obec Štětí

Exekutorský úřad Praha 3 – dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 3 – oznámení o odročení dražby – movité věci

Exekutorský úřad Praha 7 – elektronická dražba k.ú. a obec Beroun

Exekutorský úřad Praha 7 – elektronická dražba k.ú. a obec Beroun

Exekutorský úřad v Teplicích – vyrozumění o právní moci + exekuce prodej nemovitostí k. ú. Košíře, obec Praha

Exekutorský úřad Plzeň – město – dražba nemovitostí k. ú. Litoměřice

Exekutorský úřad Praha 5 – dražba spoluvlastnického podílu na nemovitostech k.ú. a obec Blučina

Exekutorský úřad Třebíč – dražba nemovitostí obec a k.ú. Deštnice

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební rok movitých věcí se odročuje na neurčito

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební rok movitých věcí stanovaný na den 27.2.2013 se odročuje na den 26.6.2013

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební rok movitých věcí se odročuje na neurčito

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Kladno – exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí k. ú. Lipence, obec Praha

Exekutorský úřad Mělník – dražba nemovitostí v k.ú. Košíře, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražba movité věci

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražba movité věci

Exekutoraký úřad Plzeň-město – oznámení o změně místa konání dražby

Exekutorský úřad Praha 6 – elektronická dražba podílu na nemovitosti k.ú. Košíře, obec Praha

Exekutorský úřad Praha – západ – dražba věcí

Kontakt

Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny