Novým tajemníkem Úřadu MČ Praha 5 se stal Mgr. Jiří Radil

05/02/2013

Starosta městské části Praha 5 Ing. Miroslav Zelený jmenoval se souhlasem ředitele Magistrátu hl. m. Prahy do funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5 Mgr. Jiřího Radila, a to s platností od 1. 2. 2013.

“Pan Mgr. Jiří Radil prošel veřejným výběrovým řízením, jeho výběr odsouhlasil ředitel MHMP i Rada městské části Praha 5. Jeho jmenování tak proběhlo dle zákonného postupu. Jde o významný krok v probíhajícím procesu stabilizace radnice. Přeji panu Radilovi, aby vykonával svoji funkci dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,” řekl Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5.

Mgr. Jiří Radil se narodil v roce 1959 a pochází z Přerova. Magisterský titul získal v oboru Politologie – Politické ekonomie. Během své profesní kariéry zastával manažerské funkce a disponuje zkušenostmi z odborných stáží např. u Evropského parlamentu, v Kanceláři prezidenta republiky i z mnohaletého působení ve veřejné správě, především na komunální úrovni.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě