Drážní úřad Praha – Oznámení zahájení stavebního řízení – Lávky na žel. mostě přes Vltavu Praha 2 a 5, č. akce 999 010

Exekutorský úřad Brno-venkov – Usnesení o nařízení el.dražby nemovitých věcí k.ú. a obec Přestanov

Exekutorský úřad Brno-venkov – Usnesení o nařízení el.dražby nemovitých věcí k.ú. a obec Přestanov

Exekutorský úřad Brno-venkov – Usnesení o nařízení el.dražby nemovitých věcí k.ú. a obec Přestanov

Exekutorský úřad Trutnov – dražba nem. věci k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov

Exekutorský úřad Praha 4 – vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce a nabytí právní moci exekučního příkazu a exekuční příkaz prodejem nemov. k.ú. Bujesily a k.ú. Sirá

Exekutorský úřad Plzeň-město – Exekuční příkaz č.j.108EX02124/15-024 prodejem nemovitostí k.ú. Kněž, obec Tis

Exekutorský úřad Praha-východ – Usnesení o opakované el.dražbě nemovitých věcí k.ú. a obec Úpice

Exekutorský úřad Praha – východ – Dražební vyhláška – el.dražba movité věci – třídící stroj FINLAY

Finanční úřad pro Prahu 5 – dražba mov.věci

Exekutorský úřad Zlín – Usnesení o el.dražbě nemovitých věcí k.ú. a obec Bílsko u Kopidlna

Exekutorský úřad Praha-východ – Dražba souboru movitých věcí

Exekutorský úřad Nymburk – usnesení o dražbě nem. věci k.ú. Petrovice u Rakovníka, obec Petrovice

Exekutorský úřad Praha 3 – usnesení o dražbě mov. věcí

Exekutorský úřad Brno – venkov – usnesení o dražbě nem. věci k.ú. a obec Hostivice

Exekutorský úřad Praha-východ – Dražba souboru movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 6 – Exekuční příkaz č.j.:025 Ex8631/12-10 – exekuce prodejem nemovitých věcí k.ú. a obec Mikulášovice

Praha 5 pokračuje v optimalizaci úřadu

Rada MČ Praha 5 schválila 13. dubna 2016 novou organizační strukturu Úřadu MČ Praha 5. Nejedná...

Úřad městyse Brodce – veřejná vyhláška

Exekutorský úřad Beroun – usnesení o dražbě nem. věcí

Kontakt

Městská část Praha 5 nám 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny