Exekutorský úřad Praha – východ – usnesení o dražbě spoluvl. podílu pov. na nem. věc k.ú. Olešínky, obec Zvole

Exekutorský úřad Praha 7 – Dražební vyhláška – dražba nemovitých věcí k.ú. a obec Tlustice

Exekutorský úřad Praha 7 – Dražební vyhláška – el.dražba nemovitých věcí k.ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice

Exekutorský úřad Tachov – Usnesení – Dražba nemovitých věcí k.ú. Košíře, obec Praha

Exekutorský úřad Bruntál – exekuční příkaz a protokol mov. věci

Exekutorský úřad Břeclav – exekuční příkaz – prodej nemovitosti k.ú. Vranovice pod Tremšínem, obec Vranovice

Exekutorský úřad Šumperk – usnesení o dražbě nem. věcí k.ú. Stodůlky, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 7 – usnesení o dražbě nem. věcí k.ú. Zvole u Prahy, obec Zvole

Exekutorský úřad Praha – východ – Dražební vyhláška – dražba movité věci – třídící stroj FINLAY typ 792

Úřad pro civilní letectví Praha 6 – Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Ochranná pásma prim. radaru TAR a sekund.radaru MSSR

Finanční úřad Praha 5 – dražba mov. věcí

Exekutorský úřad Plzeň-město – Dražební vyhláška – Dražba movitých věcí

Katastrální úřad pro hl.m. Prahu – Vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 2 – Usnesení – Dražební rok movité věci – Mikrosystém Aiwa NSX SZ17

Exekutorský úřad Praha 6 – dražba nem. věci k.ú. Zličín, obec Praha

Exekutorský úřad Liberec – usnesení a exek. příkaz k.ú. a obec Chýně

Exekutorský úřad Praha – východ – usnesení o dražbě spoluvl. podílu na nemov. věcech k.ú. a obec Český Brod

Rozhodnutí tajemníka o zrušení výběrového řízení na pracovní místo – vedoucí odboru stavebního úřadu

Výběrové řízení – vedoucí odboru Stavebního úřadu

Exekutorský úřad Přerov – Dražební vyhláška a exekuční příkaz – El.dražba nemovitých věcí k.ú. Račice, obec Račice-Pístovice

Kontakt

Městská část Praha 5 nám 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny