Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 34
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 32
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 31
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České...
Osvědčení o státním občanství České republiky
Státní občanství se prokazuje: – občanským průkazem – cestovním dokladem – osvědčení o státním občanství ne starším...
Žádost o udělení státního občanství České republiky
Jak může cizinec získat státní občanství České republiky? Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické...
Úmrtí
Základní informace k životní situaci Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské...
Změna příjmení po rozvodu manželství
Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6...
Doklady k uzavření manželství
Jaké doklady je nutné mít s sebou Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který...
Obřadní síň
  Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5 Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí...
Uzavření sňatku církevní formou
Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu...
Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině
Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou...
Vítání občánků a životní jubilea
Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově...
Zápis o určení otcovství
V případě, že se jedná o nenarozené dítě, mohou se rodiče obrátit na kterýkoliv matriční úřad. V případě již narozeného dítěte...
Praha 5 letos znovu výrazně podpoří školy a školky. Bez mála čtvrt miliardou korun
Vedle mzdových nákladů na chod úřadu jde o rozpočtově nejsilnější kapitolu. Peníze půjdou hlavně na modernizaci budov...
Uzavření manželství
Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají...
Úspěch Prahy 5 v místní Agendě 21
Zapojování veřejnosti, strategické řízení, rozvoj města a budování místního partnerství. To je jenom krátký výčet, jak...
Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU
Kdo je oprávněn v této věci jednat Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž...
Co mám dělat, když mám vážně nemocnou maminku, která je hospitalizovaná v nemocnici a nemůže si přebírat svůj důchod?
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu není...
Co může člověk využít, když má potíže rozhodovat se a právně jednat?
Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., který přináší změny a nové...
Jednotný registrační formulář
Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě