Částečná uzavírka komunikace křižovatky ulic Kartouzská, V Botanice, Štefánikova a Matoušova

14/07/2022

Na základě rozhodnutí MHMP, odboru pozemních komunikací a drah, jako silničního správního úřadu na území hl. města Prahy bude částečně omezený provoz v prostoru křižovatky ulic Kartouzská, V Botanice, Štefánikova a Matoušova, z důvodu rekonstrukce chodníků.

 

Rozsah omezení je v části jízdních pruhů a přilehlých chodníků dle postupu prací a doprava je vedena po zbylé části komunikace. Pro auta zůstává minimálně jeden jízdní pruh pro každý směr, pro chodce jsou zajištěny průchody v místě prací.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě