Zápis o určení otcovství

V případě, že se jedná o nenarozené dítě, mohou se rodiče obrátit na kterýkoliv matriční úřad.

V případě již narozeného dítěte je nejsnadnější se obrátit na příslušný matriční úřad, který vydal rodný list.

V obou případech je nutná osobní přítomnost obou rodičů.

Doklady potřebné k zápisu u nenarozeného dítěte:

  • občanské průkazy
  • rodné listy
  • těhotenská průkazka
  • rozvedené ženy doloží rozsudek o rozvodu, ovdovělé ženy úmrtní list manžela

Upozorňujeme, že pokud je žena vdaná nebo rozvedená méně než 300 dní od právní moci rozsudku, nelze k dítěti určit otcovství – do matriky se jako otec zapíše manžel, popř. bývalý manžel.

Doklady potřebné k zápisu u narozeného dítěte:

  • stejné doklady jako u nenarozeného dítěte kromě těhotenské průkazky
  • původní rodný list dítěte.

U cizinců, kteří chtějí prohlášení učinit, doporučujeme předem telefonickou konzultaci.

Nezletilí rodiče se obrátí na příslušný soud, který s nimi prohlášení sepíše.