Informace o možnosti vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu a cestovního dokladu před uplynutí zákonem stanovené 30denní lhůty

Na této stránce Vás informujeme o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu na Úřadě městské části Praha 5, odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na adrese Štefánikova 13, 15, Praha 5. Pro vydání občanského průkazu a cestovního dokladu je zákonem stanovená lhůta 30 dnů, ale Státní tiskárně cenin se daří, byť ne pravidelně, vyhotovovat doklady v kratší lhůtě. Na níže uvedené tabulce lze zjistit, dle data podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu, zda lze již doklad vyzvednout. Po uplynutí 30 dnů od podání žádosti se již možnost dřívějšího vyzvednutí občanského průkazu v tabulce nezobrazí.

Občanské průkazy

K vyzvednutí občanského průkazu si připravte čtyř až desetimístné číslo (tzv. bezpečnostní osobní kód – BOK), které budete při převzetí zadávat na terminálu. BOK si občan zvolí. Bez zadání BOK nelze občanský průkaz předat.

Občan mladší 15 let BOK nezadává.

 

Datum podání žádosti Možno vyzvednout
27.02.2020 Ano
26.02.2020 Ano
25.02.2020 Ano
24.02.2020 Ano
21.02.2020 Ano
20.02.2020 Ano
19.02.2020 Ano
18.02.2020 Ano
17.02.2020 Ano
14.02.2020 Ano

 

Cestovní doklady

 

Datum podání žádosti Možno vyzvednout
28.02.2020 Ano
27.02.2020 Ano
26.02.2020 Ano
25.02.2020 Ano
24.02.2020 Ano
21.02.2020 Ano
20.02.2020 Ano
19.02.2020 Ano
18.02.2020 Ano
17.02.2020 Ano

Úřední hodiny na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Úřední hodiny:

8.00 – 17.00 hod. – pondělí

8.00 – 12.00 hod. – úterý

8.00 – 17.00 hod. – středa

8.00 – 12.00 hod. – čtvrtek

8.00 – 11.00 hod. – pátek