Informace o možnosti vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu a cestovního dokladu před uplynutí zákonem stanovené 30denní lhůty

09/06/2022

Na této stránce Vás informujeme o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu na Úřadě městské části Praha 5, odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na adrese Štefánikova 13, 15, Praha 5. Pro vydání občanského průkazu a cestovního dokladu je zákonem stanovená lhůta 30 dnů, ale Státní tiskárně cenin se daří, byť ne pravidelně, vyhotovovat doklady v kratší lhůtě. Na níže uvedené tabulce lze zjistit, dle data podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu, zda lze již doklad vyzvednout. Po uplynutí 30 dnů od podání žádosti se již možnost dřívějšího vyzvednutí občanského průkazu v tabulce nezobrazí.

 

Občanské průkazy

K vyzvednutí občanského průkazu si připravte čtyř až desetimístné číslo (tzv. bezpečnostní osobní kód – BOK), které budete při převzetí zadávat na terminálu. BOK si občan zvolí. Zadání BOK je dobrovolný úkon.

Občan mladší 15 let BOK nezadává.

Doklady, o které bylo zažádáno 02.04.2024 a dříve, je možné si vyzvednout.

 

Cestovní doklady

Doklady, o které bylo zažádáno 08.04.2024 a dříve, je možné si vyzvednout.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě