Informace o možnosti vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu a cestovního dokladu před uplynutí zákonem stanovené 30denní lhůty

Na této stránce Vás informujeme o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu na Úřadě městské části Praha 5, odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na adrese Štefánikova 13, 15, Praha 5. Pro vydání občanského průkazu a cestovního dokladu je zákonem stanovená lhůta 30 dnů, ale Státní tiskárně cenin se daří, byť ne pravidelně, vyhotovovat doklady v kratší lhůtě. Na níže uvedené tabulce lze zjistit, dle data podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu, zda lze již doklad vyzvednout. Po uplynutí 30 dnů od podání žádosti se již možnost dřívějšího vyzvednutí občanského průkazu v tabulce nezobrazí.

Občanské průkazy

K vyzvednutí občanského průkazu si připravte čtyř až desetimístné číslo (tzv. bezpečnostní osobní kód – BOK), které budete při převzetí zadávat na terminálu. BOK si občan zvolí. Bez zadání BOK nelze občanský průkaz předat.

Občan mladší 15 let BOK nezadává.

Doklady, o které bylo zažádáno 21.07.2020 a dříve, je možné si vyzvednout.

 

Cestovní doklady

Doklady, o které bylo zažádáno 22.07.2020 a dříve, je možné si vyzvednout.

 

Úřední hodiny na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Úřední hodiny:

8.00 – 17.00 hod. – pondělí

8.00 – 12.00 hod. – úterý

8.00 – 17.00 hod. – středa

8.00 – 12.00 hod. – čtvrtek

8.00 – 11.00 hod. – pátek