Domovní stanoviště tříděného odpadu zdarma

21/02/2022

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s naší MČ rozšiřuje území, na kterém poskytuje službu „Stanoviště separovaného odpadu v domovním vybavení“. Vlastníci nemovitostí se čtyřmi a více bytovými jednotkami (max. 60 jednotek) v katastrálním území Smíchov a Košíře (plus nemovitosti v blízkosti hranic těchto k. ú.) mají nyní možnost zdarma získat sběrné nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů (u velkých bytových komplexů lze případně umístit i nádoby o objemu 1 100 l) na papír, plasty a sklo a to samozřejmě včetně pravidelného odvozu odpadu 1 x týdně, který je také zdarma. Jedinou podmínkou je dostatečná plocha pro umístění sběrných nádob uvnitř objektu nebo na pozemku vlastníka (na zahradě, ve dvoře, apod.). Jestliže donášková vzdálenost přesahuje 50 m je povinností vlastníka či správce objektu v den svozu zajistit přistavení nádob před objekt nebo si se svozovou společností dohodnout donáškovou službu (ceník je v příloze).

 

V tomto případě však platí jistá provozní omezení:

  • Službu zanášky po schodech lze poskytnout pouze pro nádoby o maximálním objemu 240 l.
  • Službu zanášky pro komoditu sklo lze poskytnout pouze pro 120 l nádoby.
  • Službu zanášky lze u 240 l nádoby poskytnout pro maximálně 3 po sobě jdoucí schody.

Upozorňujeme, že poskytnuté sběrné nádoby jsou výhradně určeny pro fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání sídlící v dané nemovitosti nemají oprávnění tyto nádoby využívat. Úklid kolem nádob zajišťuje vlastník či správce nemovitosti.

Pokud máte o tuto službu zájem a jste vlastníkem či správcem nemovitosti v katastrálním území Smíchov nebo Košíře, obraťte se s žádostí (viz. příloha) na Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. Spolu s žádostí je nutné zaslat i fotodokumentaci místa, kde budou sběrné nádoby umístěny.

  • CO: Možnost třídit odpady přímo v domě.
  • KDO: Žádost může podat vlastník nemovitosti nebo její správce.
  • KDE: Služba je určena pro nemovitosti ležící v katastrálním území Smíchov nebo Košíře.
  • JAK: Zasláním vyplněné žádosti (viz. příloha) na e-mail: milan.tikal@praha5.cz

 

Případné další informace Vám poskytne: Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5.

Kontaktní osoba:

Milan Tikal, DiS.

tel.: 257 000 307

e-mail: milan.tikal@praha5.cz

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě