Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2021

02/05/2022
Datum podání Číslo jednací Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje
30.12.2020 59 Ivana a Petr Cerhovi Dodatečné povolení stavby – Přístavba RD, Slivenecká 1121/72 Hlubočepy Stavební činnost
3.1.2021 598 24/7 media s. r. o. Nová přípojka elektro k parc. č. 1506/2, ul. Na Pláni Smíchov Stavební činnost
6.1.2021 4715 JUDr. Ing. Jiří David , LL.M, MUDr. Petra Davidová Oplocení pozemku parc.č. 1796/23 Hlubočepy Stavební činnost
6.1.2021 4818 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Obnova vodovodního řadu ul. Peroutkova Smíchov, Radlice, Košíře, Jinonice Stavební činnost
11.1.2021 8701 Dial Telecom, a.s. 770355- Rozšíření optické sítě a připojení administrativních objektů v Pekařské ulici Jinonice Stavební činnost
11.1.2021 8750 Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Stavební úpravy, nástavba a vestavba, Nový Zlíchov 1063/1 Hlubočepy Stavební činnost
11.1.2021 8781 K.H.ideal a.s. Restaurace ANDĚL (OLD HANOI), Štefánikova 218/3 Smíchov Stavební činnost
14.1.2021 12337 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov Smíchov Stavební činnost. V případě 1x navrženého záložního zdroje elektrické energie je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
14.1.2021 12398 Martin Škvor,Martina Škvorová Dodatečné povolení zahradního domku na parc. č. 1405 Slivenec Stavební činnost
15.1.2021 14373 Rezidence Na Farkáně s.r.o. Stavební úpravy RD v ul. Na Farkáně III 4 Radlice 4x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu do 20 kW, 5.emis. třídy, stavební činnost.
16.1.2021 14383 PSS BOHEMIA s.r.o. Stavební úpravy RD v ul. Na Farkáně III 2 Radlice 3x plynový kondenzační kotel Vaillant Ecotec plus
VU 206/5-5 každý o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 – 20 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
10.1.2021 14577 Ing. Ivo Otáhal Změna užívání části stavby, rozšíření bytu, Na Václavce 176 Smíchov Stavební činnost
19.1.2021 14957 Městská část Praha 5 Stavební úpravy stávajícího hřiště a nové povrchy a zbudování přístupové komunikace, parcč.. 1347/2, 1711 Hlubočepy Stavební činnost.
20.1.2021 16144 GARTAL U Blaženky s.r.o Bytový dům U Blaženky, využití střechy Smíchov Stavební činnost.
20.1.2021 16160 Wassermannova Development, s.r.o. Soubor polyfunkčních budov s převažující bytovou složkou „W2“ Hlubočepy  V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
21.1.2021 16963 Pavel Dvořák Změna užívání stavby 2 typových buněk kancelářské a ubytovací prostory na stavbu trvalou, K Lochkovu 381 Slivenec Stavební činnost.
21.1.2021 17005 Tomáš Fiala aj. Rekonstrukce nebytových prostor a fasády v suterénu bytového domu, parc.č. 1252 Košíře  V rámci užití tepelného zdroje – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
21.1.2021 17056 AND Vila Na Cihlářce s.r.o. Vila Na Cihlářce Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
25.1.2021 19831 Martina Novopacká Demolice objektu na parc. č. 367/1 a 366 Slivenec Stavební činnost
26.1.2021 20009 MUDr. Jozef Belčík Stavba bazénu, Nykličkova 1015/50 Slivenec Stavební činnost
26.1.2021 20030 Pražská energetika, a. s. Stavba veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily – 224 Rugby Club Smíchov, Smrčinská Smíchov Stavební činnost
26.1.2021 20060 Marian Piecha Změna stavby před dokončením dvou RD, Ke Smíchovu, parc. č. 1754/4, 1754/352 Slivenec Stavební činnost
27.1.2021 21188 Hlavní město Praha Obnova zahrady Kinských v Praze 5 – Rekonstrukce stávajících vodních štol XIV a XV Smíchov Stavební činnost
27.1.2022 21574 Magdalena Fiřtová aj. Stavba opěrné zdi na pozemku parc. č. 1459/19 Slivenec Stavební činnost
27.1.2021 21616 Aviol s r o. Bytový soubor Viola – zařízení staveniště Smíchov Stavební činnost
29.1.2021 23335 Společenství vlastníků pro dům Filmařská 1153/19, Praha 5, Hlubočepy Vnější ocelové schodiště ze zahrady na terasu BD“ Filmařská č.p. 1153/19, parc. č. 781/1, 781/15 Hlubočepy Stavební činnost
1.2.2021 24527 RIWELD s.r.o. Změna stavby před dokončením rozestavěné jednotky- vybudování fitcentra v objektu Vitality Rezidence Smíchov Stavební činnost
1.2.2021 24689 Alina Slováčková aj. Stomatologická ordinace v 1 NP objektu VITALITY REZIDENCE Smíchov Stavební činnost
1.2.2021 24719 LALASA, spol. s r. o. Rekonstrukce klubové chaty se saunou, Nad Hliníkem 1202/2, parc. č. 1863/19 Košíře Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 256/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 5,2 – 24,0 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost. V rámci užití tepelného zdroje – saunová kamna – nejsou naše zájmy dotčeny.
2.2.2021 26054 Mgr. Blanka Pipková aj. Kanalizační, vodovodní a plynová přípojka pro RD č. p. 12, ul. Pod Žvahovem Hlubočepy Stavební činnost
2.2.2021 26115 Pražská energetika, a. s. Stavba veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily – 218 Squashpark Cibulka, ul. Fabiánova, parc. č. 606/1, 2080, 2074/1 Košíře Stavební činnost
2.2.2021 26135 Mateřská škola „Slunéčko“ HRÁŇ – polytechnické zázemí Košíře Stavební činnost
3.2.2021 27078 CETIN a.s. WTTx9 NT A P5HIL OK Košíře Stavební činnost
3.2.2021 27097 Ing. Tomáš Turek Novostavba RD vč. nové domovní ČOV, nového vjezdu a domovních přípojek na pozemku parc. č. 391/14 Motol Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES, stavební činnost.  V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
3.2.2021 27120 Cibulka haj s.r.o. BD Cibulka haj, včetně napojení na infrastrukturu, prodloužení a úpravy ulice Smolíkova, parc. č. 1739/2, 1748/45, 1748/55, 1748/7, 1741/1 Košíře 2x plynový kondenzační kotel EVODENS AMC 35 každý o jmenovitém tepelném výkonu 7,9-35,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
3.2.2021 27131 Družstvo Musílkova 260/42 Rekonstrukce a půdní nástavba BD, Musílkova 42/260 Košíře 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU356/5-5
o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 70 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
3.2.2021 27180 Společenství vlastníků jednotek pro budovu Weberova 209-213, Praha 5 Sanace střešního pláště BD, Weberova 209 – 213 Motol Stavební činnost
3.2.2021 27196 Ing. Viktor Mikulecký,  Ing. Petra Mikulecká Stavební úpravy a přístavba domu parc. č. 1575, 1576 a 1706 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
4.3.2021 27804 Jiří Olmer Stavební úpravy (rozšíření) průjezdu ve dvorní obvodové zdi domu č.p. 932/39, ul. Radlická Smíchov Stavební činnost
4.2.2021 27818 Martin Fujak Rekonstrukce bytů č. 5 a 6 v ul. K Dalejím 89 Hlubočepy Stavební činnost
8.2.2021 30532 Ing. arch. Karel Buš Stavební úpravy půdního bytu, Janáčkovo nábřeží 47/475 Smíchov Stavební činnost
7.2.2021 30569 DIPRO, spol. s r. o. Pěší cesta podél tratě lokalita Zlíchov, č. akce 999029 – PD a IČ Hlubočepy – ul. Nad Zlíchovem – Nový Zlíchov – Změna projektu č. 2 Hlubočepy, Smíchov Stavební činnost
9.2.2021 31826 Pražská energetika, a. s. Stavba veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily – 222 Újezd, parc. č. 1073 Malá Strana Stavební činnost
9.2.2021 31836 Mgr. Lucie Matulová, Martin Matula Vrtaná studna, parc. č. 1796/21 Hlubočepy Stavební činnost
10.2.2021 32860 FINEP BARRANDOV ZÁPAD k. s. Barrandov Kaskády – Stavební úpravy retence, parc. č. 1184/84, 1798/21, 1798/514 Hlubočepy Stavební činnost
10.2.2021 32901 FINEP BARRANDOV ZÁPAD k. s. Barrandov Kaskády – Jižní náměstí a park, parc. č. 1184/84, 1798/21, 1798/514, 1798/517, 1792/115, 1793/27 Hlubočepy Stavební činnost
10.2.2021 34403 Vilapark Klamovka s.r.o. Obytný soubor Klamovka, při ulici Podbělohorská, parc. č. 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18, 3986/1, 3987/1 Smíchov 4x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 922 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
15.2.2021 35712 Ing. arch. Zdeněk Nový Dopojení splaškové kanalizační přípojky a oprava oplocení, Za Farou 305/44 Slivenec Stavební činnost
14.2.2021 35727 Městská část Praha 5 Dopravní opatření v komunikačním propoji v křižovatce Radlická – Dobříšská Smíchov Stavební činnost
17.2.2021 38944 Mgr. Kateřina Měchurová Stavební úpravy stávajícího objektu parc.č. 17 a 18 Slivenec 9x plynový kondenzační kotel Protherm 12KKO každý
o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
17.2.2021 38961 Barbora Novotná Rekonstrukce, přístavba a nástavba RD, Štěpařská 1022/9 Hlubočepy plynový kondenzační kotel BAXI DuoTec Compact E24
o jmenovitém tepelném výkonu 3,4 – 24 kW, 6. emisní třídy.
Stavební činnost
17.2.2021 38983 Myflat Property, s.r.o. Změna stavby před dokončením se změnou územního rozhodnutí- Bytový dům Košířská brána Košíře 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 192-50i každý o jmenovitém tepelném výkonu 6,3-97,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
17.2.2021 39007 TLM s.r.o. Veřejná čerpací stanice pohonných hmot v ul. K Barrandovu Slivenec  V rámci užití tepelných zdrojů – 10x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
22.2.2021 41145 Vomastek Investment & Development s. r. o. Změna užívání, stavební úpravy a přístavba schodiště činžovního domu Na Václavce 1789/22, parc. č. 2142 Smíchov Stavební činnost
22.2.2021 41955 Ing. Michael Stuchlík,  Josef Stuchlík Novostavba garáže na parc. č. 374 Hlubočepy Stavební činnost
22.2.2021 42028 Univerzita Karlova Ústav dějin UK a archiv UK – změna územního rozhodnutí, ke stavebnímu povolení a k odstranění objektu SO 02, ul. Plzeňská, parc. č. 56/1, 56/2, 56/24, 56/16, 56/25, 25/26, 56/28, 56/30, 56/27, 56/29, 56/31, 405/28, 405/27, 405/29, 56/23, 56/7, 56/18, 56/19, 56/37, 489/17 Motol Plynový kondenzační kotel
o jmenovitém tepelném výkonu 197 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 6x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
24.2.2021 43635 ČSOB a.s. Stavební úpravy ČSOB Hypoteční banky v ul. Radlická 333/150 Radlice Stavební činnost
25.2.2021 45927 Vilapark Klamovka, s.r.o. Obytný soubor Klamovka, parc. č. 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18, 3986/1, 3987/1 Smíchov 4x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 922 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
25.2.2021 46121 Vilapark Klamovka, s.r.o. Obytný soubor Klamovka – změna územního rozhodnutí, při ulici Podbělohorská,  parc. č. 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18, 3986/1, 3987/1 Smíchov Stavební činnost
25.2.2021 46207 Jan Myšička Stavební úpravy plotu – areál ZŠ a MŠ Praha 5 – Slivenec, Ke Smíchovu 16/140, parc. č. 490, 491, 496/3 Slivenec Stavební činnost
2.3.2021 50230 Vodafone Czech Republic a. s. Optická trasa pro připojení SITE A5STF (ACR202103179) Smíchov Stavební činnost
2.3.2021 50267 Ing. arch. Hana Gregorová Stavební úpravy domu, Lesnická 1214/5 Smíchov Stavební činnost
3.3.2021 51467 JUDr. Valeria Haščáková, Mgr. Jaroslav Haščák Demolice objektů Nad Výšinkou 1258/15 Smíchov Stavební činnost
3.3.2021 51476 Koncern CENTRAL GROUP Dům pro seniory, ul. Nad Kavalírkou Košíře 3x plynový kondenzační kotel Buderus Logano plus KB372-250 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 750 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
3.3.2021 52032 Kateřina Pivrncová Rozšíření distribuční sítě NN, připojení parc.č. 1358 Slivenec Stavební činnost
4.3.2021 52192 Veolia Enegie Praha, a.s. Navýšení výkonu v rámci kotelny BK7, V Remízku 938/11 Hlubočepy Stavební činnost. V případě: 3x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 3 706 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
7.3.2021 52386 Eduard Landa Nástavba obytného prostoru nad stávající garáží u RD na parc.č. 379/1, 379/2 Hlubočepy Stavební činnost
5.3.2021 52412 TITANIT s.r.o. Změna stavby před dokončením, změna užívání přízemí stávajícího objektu, Pod rybníkem 44/13 Slivenec 2x plynový kondenzační kotel VIESSMANN VITODENS 200-W o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 12-45 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
5.3.2021 52508 Ing. Roman Šplíchal, Ivana Šplíchalová Změna stavby před dokončením, vrtaná neveřejná studna na parc.č 1232/18 Hlubočepy Stavební činnost
8.3.2021 54608 LUXIA, s.r.o. Stavební úpravy objektu č.p. 2155/18, v ul. U Blaženky Smíchov Stavební činnost
8.3.2021 54955 Donova Projekt IX s. r. o. Bydlení STAROKOŠÍŘSKÁ, parc. č. 1320, 1321/2-12 Košíře 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 806/5-5
o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 149,4 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
8.3.2021 54976 SK-TEMP s. r. o. Novostavba opěrné zdi se schodištěm u RD, Butovická 655/34 Jinonice Stavební činnost
8.3.2021 55107 Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pobočka UniCredit Bank – Anděl, Štefánikova 284/2 Smíchov Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRS 19
o jmenovitém tepelném výkonu 2,7-18 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
8.3.2021 55115 CENTRAL GROUP Kavčí hory a.s. Bytový dům Na Zatlance Smíchov 2x plynový kondenzační kotel De Dietrich C230-210
každý o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
9.3.2021 56027 URBAITAS s.r.o. Rezidence Černý Vrch, parc.č. 2581/2 Smíchov Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
9.3.2021 56036 Městská část Praha 5 Zahradní schodiště Raudnitzova domu, parc. č. 146 Hlubočepy Stavební činnost
10.3.2021 56087 Ing. Miroslav Ševčík Stavební úpravy podkrovního bytu za účelem rozšíření obytné části, BD č. p. 901, Braunova 11 Smíchov Stavební činnost
10.3.2021 56149 Age – reklamní agentura Aktualizace stanoviska k umístění navigačního panelu na štítovou stěnu domu č. .p. 487, při komunikaci Plzeňská, parc. č. 3992/1 Smíchov Stavební činnost
10.3.2021 56184 Společnost V Roháči 473 s.r.o. Bytový dům Karlštejnská, parc.č. 652 Jinonice 2 x plynový kondenzační kotel Bosh Condens GC 2300iW 24P každý o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost
11.3.2021 56716 Ing. Jiří Kolman,  Mgr. Eva Kolmanová Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu: Na Placích 1195/3 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel VIESSMANN VITODENS
200-W o jmenovitém tepelném výkonu 1,9-32 kW, 5. emisní třídy. Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
15.3.2021 58082 Správa železnic, státní organizace Změna územního rozhodnutí – „Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov Smíchov Stavební činnost
15.3.2021 58094 Fakultní nemocnice v Motole Rekonstrukce pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky 2.LF UK Motol Stavební činnost
17.3.2021 59283 Ing. Radka Blažková , Martin Blažek Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace v ul. V Klukovicích, vč. přípojek Hlubočepy Stavební činnost
17.3.2021 59290 Marcela Palicová Stavební úpravy rodinného bazénu, čp. 1524 Smíchov Stavební činnost
12.3.2021 59593 Mgr. Marie Geisbergerová,  Dr. Martin Geisberger Oprava fasády domu v ul. Pod Lipkami 1454/19 Smíchov Stavební činnost
19.3.2021 60500 AMBO, spol. s r.o. Stavební úpravy Bowlingu Na Bělidle 407/25, pomocné schodiště Smíchov Stavební činnost
19.3.2021 60510 Ing. Dphil. Pavel Bakule, nar. 10.5.1960 a Mgr. Běla Bakulová Rekonstrukce a přístavba k stávajícímu RD v ul. Pod Lipkami 1413 Smíchov Stavební činnost. • V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
19.3.2021 60519 Jindra Konopíková, nar. 28.3.1960 a Mgr. Michaela Konopíková, Ph.D. Ohlášení stavebních úprav v RD Slivenecká 105/25 Hlubočepy Stavební činnost
23.3.2021 61881 CENTIN a.s.,  a TELLUS spol. s r.o. Základnové stanice veřejné komunikační sítě na pozemku parc.č. 1838/37, k.ú. Košíře, ul. Naskové Košíře Stavební činnost
23.3.2021 61962 Radek Váha Novostavba rodinného domu vč. zpevněných ploch, oplocení, inženýrských sítí, ul. Hlubočepská Hlubočepy 3x plynový kondenzační kotel, 5. emisní třídy. Stavební činnost
23.3.2021 62029 YIT Stavo s.r.o. Obytný a obchodní soubor Wassermannova- Změna komerce č. H.105, pozemek parc.č. 1798/539 Hlubočepy Stavební činnost
23.3.2022 62109 Hlavní město Praha Radlická radiála JZM-Smíchov, založení napájení 22 kV stavby Smíchov Stavební činnost
23.2.2021 62198 Martina Novopacká Novostavba rodinného domu a souvisejících objektů, parc.č. 367/1, 366 Slivenec 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrický kote.l Stavební činnost
23.3.2021 62294 Vladimíra Popardowská Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD, parc.č. 222/5, 222/9 Slivenec Plynový kondenzační kotel WB2C o jmenovitém tepelném výkonu 8,8 – 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
24.3.2022 64144 T-Mobile Czech Republic a.s. Připojení objektu Na Cihlářce 3177/30, so sítě TMCZ- přípojka 100m Smíchov Stavební činnost
24.3.2021 64209 David Kryl Rekonstrukce objektu, Nádražní 49/94, pozemek parc.č. 512, 508/2 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W každý o jmenovitém tepelném výkonu max. 19 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
26.3.2021 66109 MUDr. Linda Jamrichová Obnova kryté terasy u bytu v BD, Zborovská 1074/30 Smíchov Stavební činnost
29.3.2021 66343 Hlavní město Praha Rekonstrukce střechy gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 621/45, parc. č. 841 Malá Strana Stavební činnost
25.3.2021 66455 Alena Kubátová, Olga Kubátová Rekonstrukce, zvětšení otvoru do garáže, parc.č. 125/1 Smíchov Stavební činnost
26.3.2021 66496 JUDr. Drahomír Šachta,  Mgr. Charlota Šachtová Kanalizační přípojka k RD Pod útesy 101 Hlubočepy Stavební činnost
25.3.2021 66598 PREdistribuce, a. s. Obnova kNN, K Homolce Slivenec Stavební činnost
25.3.2021 66618 Landia – Blaženka s.r.o. Aktualizace stanoviska- Novostavba bytového domu na parc. č. 2496/1 Smíchov Plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 656/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 61,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
28.3.2021 66629 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Stavební úpravy stavby dopravní infrastruktury vč. součástí a infrastruktury, č. akce 13147 Smíchov, Břevnov Stavební činnost
29.3.2021 67317 Ředitelství silnic a dálnic ČR Přejezd SDP v km 16,160 – 16,290 na dálnici D0-PD Slivenec Stavební činnost
29.3.2021 67553 Lucie Raškovová Vrtaná studna na pozemku parc. č. 1942/1 Košíře Stavební činnost
30.3.2021 68215 City Home Project IV, s. r. o. Změna užívání části objektu Pod Žvahovem 14/50, parc. č. 86 Hlubočepy Stavební činnost
30.3.2021 68367 Property N 74 a.s. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA- NÁDRAŽNÍ, parc.č. 545/5, 560/1, 4990/1 Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost. V případě: 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 425 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
1.4.2021 72962 Ing. arch. František Prajer Stavební úpravy bytu č. 6, Pod Stadiony 2719/19, parc. č. 3752 Smíchov Stavební činnost
3.4.2021 72977 Petra Žáková Novostavba RD, ul. U Sportoviště, parc. č. 553/3 Slivenec Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 9 SET145 o jmenovitém tepelném výkonu 1,0-10 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
29.3.2021 74094 Pražská vodohospodářská společnost a. s. Změna stavby před dokončením – obnova vodovodního řadu, ul. Podbělohorská Smíchov Stavební činnost
7.4.2021 74478 YIT Stavo, s.r.o. Změna stavby před dokončením – „Bytový dům Parvi Cibulka Košíře Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – 5x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
7.4.2021 74625 Pavlína Mertová Stavební úpravy garáže domu U Šípků 708/22, parc. č. 1921 Hlubočepy Stavební činnost
7.4.2021 74717 Project Nad Kesnerkou  s.r.o. Demolice rodinných domů č.p. 2558, Nad Kesnerkou 13, parc. č. 952 a č.p. 3293, U Starého židovského hřbitova 1, na parc. č. 950 Smíchov Stavební činnost
7.4.2021 74884 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. SSZ 5.018 Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most Smíchov Stavební činnost
8.4.2021 75108 Shell Czech Republic a. s. Čerpací stanice Shell Praha Geologická – Nová nadzemní nádrž ADBlue, K Barrandovu 1085/1, parc. č. 964/21 Hlubočepy Stavební činnost
8.4.2021 75138 Ing. Božena Macková Přestavba RD, Pod Vidoulí 413/15, parc. č. 392 a 393/1 Jinonice Stavební činnost
12.4.2021 76474 Residence Staropramenná 21 s.r.o. Rekonstrukce a přístavba BD, Staropramenná 641/21 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Bosh GC9000IW-40 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 78,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
12.4.2021 76511 Jana Štilcová Změna užívání suterénu RD Pod Homolkou 41/15, parc. č. 106 Motol Plynový kondenzační kotel Geminox THRS35 o jmenovitém tepelném výkonu 9,7-32,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
13.4.2021 77392 Hlavní město Praha Modernizace výtahů – Hilmarova 979/2, parc. č. 1020/327 Hlubočepy Stavební činnost
14.4.2021 78266 Klára Netíková, Tomáš Netík Novostavba objektu na parc. č. 5002/11 Smíchov Plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola DUO-TEC +16
o jmenovitém tepelném výkonu 2,2-12 kW, 6. emisní třídy.
Stavební činnost
14.4.2021 78293 Jitka Černá aj. Odstranění stavby RD Voskovcova 739/25, parc. č. 1837, 1838 Hlubočepy Stavební činnost
15.4.2021 78556 PREdistribuce, a.s. Vyvedení kabelů 22 kV z TR Slivenec I. etapa Lochkov, Slivenec Stavební činnost
15.4.2021 78937 YIT Stavo, s.r.o. Změna stavby před dokončením – Obytný a obchodní soubor Wassermannova – Změna Komerce č. H.105 Hlubočepy Stavební činnost
16.4.2021 81414 Jan Formánek,Petr Novák Rekonstrukce BD, Destinové 945/10, parc. č. 633/4 Košíře 1x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-25i o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 23,8 kW, 5. emisní třídy. Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
19.4.2021 83432 Donova Projekt X, s.r.o. Bytový dům V ostružiní, parc. č. 955/27, 955/33, 955/55, 955/132, 955/126, 955/128, 955/42, 955/49 Košíře 4x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 160 kW, 5.emisní třída. Stavební činnost
19.4.2021 83443 Rezidence Erbenova a.s. Změna stavby před dokončením – Bytový dům Erbenova – komunikace Smíchov Stavební činnost
19.4.2021 83471 Daniel Fišer Stavební úpravy BJ , Pod Lipkami 27, parc. č. 4336 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 6. emisní třídy.Stavební činnost
21.4.2021 86157 JTH Shopping Park Litoměřice s. r. o. Dostavba usedlosti Turbova – Novostavba BD, objekt A a B s 23 BJ, parc. č. 830/1, 830/3, 832, 833/2, 2056/1 Košíře 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-kW o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 98 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost
21.4.2021 86187 Ing. Roman Kříček Půdní vestavba BD Na Celné 524/5, parc. č. 389 a 390 Smíchov Stavební činnost
21.4.2021 86211 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Odpojení dešťové kanalizace od jednotné kanalizace, ul. Karlštejnská, parc. č. 1517/1 Jinonice Stavební činnost
26.4.2021 90725 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Kříženeckého náměstí – č. akce 999441 – 2. část, Lumiérů Hlubočepy Stavební činnost
26.4.2021 90784 HOBEKA s.r.o. Novostavba BD, ul. Podbělohorská, parc. č. 4041, 4042, 4816/2, 4856 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 356/5-5A ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
26.4.2021 91050 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Výstavba nové redukční šachty Waltrovka Jinonice Stavební činnost
26.4.2021 91530 Apartmány Radlická, s.r.o. Aktualizace závazného stanoviska – Činžovní vila p.č. 1408/2 Smíchov Stavební činnost
22.4.2021 92457 Ing. Vladimír Jonáš aj. RD na pozemku parc. č. 832 Hlubočepy Stavební činnost
27.4.2021 92870 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Atletická – č. akce 1080 Smíchov Stavební činnost
27.4.2021 92954 ROSSMANN, spol. s.r.o. Stavební úpravy obchodní jednotky Zlatý anděl, obj. B č.p. 344 – Nová provozovna ROSSMANN Smíchov Stavební činnost
28.4.2021 93479 SUPERNIUS Vrchlického s.r.o. Změna stavby před dokončením – Polyfunkční dům Košíře Košíře Stavební činnost
28.4.2021 93625 Městská část Praha 5 Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A, Kartouzská 204/6 Smíchov Stavební činnost
28.4.2021 97719 Dana Krnáčová Novostavba RD, parc. č. 322/91 Holyně Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
28.4.2021 97741 Společenství vlastníků Štefánikova 278, Praha 5 Stanovisko ke kolaudaci – Stavební úpravy, nástavba, půdní vestavba a přístavba výtahu do objektu Štefánikova 278/40 Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
3.5.2021 97789 MUDr. Viktor Vrecion Změna stavba před dokončením – Ambulantní zdravotnické zařízení, Nádražní 86, parc. č. 516/3, 516/4 Smíchov Stavební činnost
3.5.2021 97807 Project Nad Kesnerkou, s.r.o. Novostavba BD Nad Kesnerkou, parc .č. 950, 951, 952, 953, 4933, 943/1 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel BUDERUS GB192-50 i
každý o jmenovitém tepelném výkonu 49,90 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
3.5.2021 98473 Společenství pro dům Na Šmukýřce 915 Stavební úpravy – regenerace BD Na Šmukýřce 915/27, parc .č. 975 Košíře Stavební činnost
3.5.2021 98704 Ing. Anna Nandrážiová Novostavba RD, Na Čisté 328/11, parc. č. 400, 401/1 Slivenec 2 plynové kondenzační kotle každý o jmenovitém tepelném výkonu 4,4-13,2 kW, 5. emisní třídy. 2 x krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.Stavební činnost.
5.5.2021 99814 Košířská brána s.r.o. Změna stavby před dokončením – Administrativní objekt Košířská brána a stavební úpravy komunikace Starokošířská, ulice Starokošířská a Plzeňská, parc. č. 1305/1,1305/2, 1992/10, 1992/25, 1992/26, 1992/27, 1992/28, 2001 Košíře Stavební činnost
5.5.2021 99847 CETIN a. s. RVDSL1607_A_A_SMNJ1801_MET Jinonice Stavební činnost
5.5.2021 100020 Pavel Novotný Stavba plynovodní přípojky v ulici K Homolce 318/8 Slivenec Stavební činnost
7.5.2021 101154 FLY PROJECT 1, s.r.o. BD Na Čečeličce – půdní vestavba a výstavba výtahu, Na Čečeličce 425/4 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 5x elektro kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.5.2021 102724 Bydlení Na Hřebenkách s.r.o. Stavební úpravy a přístavba domu Na Hřebenkách 41a novostavba BD, U Plátenice 6, parc. č. 3199/1, 3199/2 Smíchov 4x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 31,80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
12.5.2021 103234 JUDr. Ondřej Kábela, Ph.D. a Martina Kábelová Stavební úpravy BJ č. 27, Lohniského 902/9 Hlubočepy Stavební činnost
12.5.2021 103300 Jana Čadová, Jan Čada Připojení sjezdu, parkovací stání a rekonstrukce oplocení, Nad Kuliškou 462/6 Košíře Stavební činnost
17.5.2021 104289 CWI Smíchov, s. r. o. Polyfunkční areál Smíchov, Nádražní 8, 10 a 12, Praha 5 – Smíchov při ulici Nádražní, parc. č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/3 a 669/4 Smíchov Stavební činnost. V případě navržených tepelných zdrojů 8x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 3 580 kW  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
14.5.2021 104333 České dráhy, a.s. Aktualizace stanoviska – Odstranění staveb v železniční stanici Praha Smíchov Smíchov Stavební činnost
13.5.2021 104364 Společenství vlastníků jednotek domu Hillebrantova 1077, Praha 5 Výměna osobního výtahu a konstrukce šachty v BD č. p. 1077, ul. Hillebrantova Košíře Stavební činnost
13.5.2021 105000 Jiří Dolejš Nájemní bydlení Podbělová, parc. č. 920/1 a 920/2 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 9x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
13.5.2021 105081 Galaninskaya Yulia, Galaninskiy Yury BD Pod Kesnerkou, parc. č. 4925/5 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 23,8 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
17.5.2021 106353 Veolia Energie Praha, a.s. Oprava potrubí TUV, Chaplinovo náměstí, na pozemcích parc. č. 1020/2, 1020/128, 1020/220, 1020/229, 1020/253, 1020/254, 1020/255, 1020/256, 1020/257, 1020/271, 1020/16, 1040/27, 1040/86, 1040/91 a 1040/92 Hlubočepy Stavební činnost
17.5.2021 106580 Plasma place, s.r.o. Stavební úpravy se změnou v užívání – rozšíření stávajícího prostoru a provozu centra odběru plasmy v 6.NP objektu Zlatý Anděl, budova A Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
17.5.2021 106675 Daniel Sedláček, Jana Makka Dodatečné povolení stavby – Rekonstrukce RD, Průchova 690/58 Košíře Stavební činnost
17.5.2021 108079 JUDr. Jan Langmeier Propojení bytů A1.3 – A1.4, Jeřabinová 3253/33, parc. č. 4748/240 Smíchov Stavební činnost
18.5.2021 108096 František Hašek Vrtaná studna na pozemku parc. č. 1173/4 Slivenec Stavební činnost
19.5.2021 108170 Růžena Horáková, Karel Horák Stavební úpravy spojené se změnou užívání na pneuservis a prodejnu, K Holyni 81/10, parc. č. 615/5, 613, 615/1 Slivenec Stavební činnost. • V rámci užití tepelného zdroje – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
20.5.2021 108988 DIFESA a.s. Změna územního rozhodnutí, stavební povolení, včetně povolení dočasné komunikace, přeložky vodovodního řadu, prodloužení splaškového kanalizačního řadu, retenční nádrže a čerpání vody ze stavební jámy – „Jinonice Court – etapa IV – Polyfunkční dům“ Jinonice Stavební činnost. V případě navrženého tepelného zdroje 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném příkonu 330 kW,  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP
19.5.2021 109027 Gartal U Blaženky s. r. o. Bytový dům „U Blaženky“ – dodatečné povolení stavby oplocení staveniště, U Blaženky 51, parc. č. 2500/1, 2500/2 Smíchov Stavební činnost
19.5.2021 109041 Alistair Martin Oldfield Modernizace a přístavba k RD, Na Pláni 2005/33 Smíchov Plynový kondenzační kotel Junkers Condens GC9000iW 50 o jmenovitém tepelném výkonu 3-14 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.5.2021 109408 Společenství vlastníků jednotek pro dům Lohniského 903, Praha 5 Revitalizace lodžií BD Lohniského 903 Hlubočepy Stavební činnost
21.5.2021 109977 STK Divišov s. r. o. Stanice technické kontroly a administrativní budova, při křižovatce ulic K Lochkovu a Frančíkova, parc. č. 232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 222/13 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 4x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
24.5.2021 110645 Bytové družstvo Slavická 1153 Přístavba garáže k BD, ul. Slavická 1153/1, parc. č.  1975/92 Košíře Stavební činnost
25.5.2021 111808 Ing. Jiří Wiesner aj. Doplnění technické infrastruktury zahrad při ulici Podbělohorská, parc. č.  4238/1, 4238/2, 4238/3, 4816/2 Smíchov Stavební činnost
26.5.2021 111825 Městská část Praha 5 Revitalizace Chaplinova náměstí – sídliště Barrandov Hlubočepy Stavební činnost
25.5.2021 111834 Jovan Budžakoski Vrtaná studna na pozemku parc. č. 256 Motol Stavební činnost
25.5.2021 111915 Plasma place s.r.o. Centrum odběru Plasmy – komorový mrazák pro skladování plazmy v 1. NP objektu č.p. 344, ul. Nádražní Smíchov Stavební činnost
31.5.2021 118550 NARFI s.r.o. Multifunkční objekt – výrobna + prodejna Zahradníčkova 46 Motol Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy o výkonu  nejsou naše zájmy dotčeny
31.5.2021 118987 Vlastimil Kristl Rozšíření střešního bytu BD č.p. 2363, Na Hřebenkách 29 Smíchov Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
31.5.2021 119012 Lidové bytové družstvo Praha 5 Novostavba dvojice viladomů v ul. Na Farkáně I a II, parc. č. 233/1, 233/2, 536/6, 540 a 541 – změny územního rozhodnutí Radlice Stavební činnost
31.5.2021 119180 Alena Hofmeistrová RD Slivenec – dodatečné stavební povolení, parc. č. 222/26 Slivenec Stavební činnost.V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
1.6.2021 119345 Radlická vyhlídka, s.r.o. BD Radlická vyhlídka, Na Vysoké I. parc. č. 976/1, 977/184, 977/285, 977/16, 977/187, k.ú. Jinonice a 533/3 a 601/1, k.ú. Radlice Jinonice, Radlice 2x plynový kondenzační kotel BAXI Luna Duo-tec MP+ 1.90, každý o jmenovitém tepelném výkonu 85 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
1.6.2021 119425 Ing. František Polák,  Ph.D. Dora Poláková Novostavba RD, parc .č. 1796/22 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
26.5.2021 119803 Ing. Jan Večerka Přístavba a stavební úpravy BD, Fráni Šrámka 2231/17 Smíchov Plynový kondenzační kotel Viesssmann VITODENS 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 26 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
2.6.2021 120833 Mgr. Jan Šírlová,Mgr. Jiří Šírl Manipulační plocha u RD v ulici Na Vršku 1469/20 Smíchov Stavební činnost
4.6.2021 124000 Jana Drozdová Výměna kotle na pevná paliva za nový plynový kondenzační kotel, Rubínová 474/10 Slivenec Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens    200-W o jmenovitém tepelném výkonu 26 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
4.6.2021 124048 Iránská islámská republika Výměna osobního výtahu ve stávající výtahové šachtě, Na Hřebenkách 2371/10 Smíchov Stavební činnost
7.6.2021 124166 Věra Vrňatová,  Petr Vrňata Stavební úpravy a půdní vestavba objektu č. p. 527, Na Bělidle 40, parc. č. 303 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSB 22-3CE o jmenovitém tepelném výkonu 21,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
10.6.2021 128419 Trigema Projekt Smíchov s.r.o. Úprava ul. Nádražní a Strakonická včetně SSZ 5.976 Smíchov Stavební činnost
11.6.2021 129798 Phuc Truong Quang Stavební úpravy a změna užívání nebytových prostor v objektu Obytný soubor BD RANTA Barrandov – blok I, parc. č. 1798/747 Hlubočepy Stavební činnost
11.6.2021 129837 Monika Špičková Dvě nové skladové haly v areálu, parc. č. 1899/1, ul. Ke Kotlářce Košíře Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
14.6.2021 129851 Lenka Jágrová Stavební úpravy domu č.p. 73/5, parc. č. 28, 29/1, 29/2 Holyně Stavební činnost
14.6.2021 131045 Trigema Projekt Smíchov, s.r.o. Úpravy ul. Nádražní a Strakonická – stavební úpravy, parc. č. 683, 688/1, 688/2, 689/1, 689/3, 689/4, 690, 4990/1, 5033/6, 5033/7, 5043/1, 5043/2, 5043/15, 5043/16, 5043/17, 5044/4 Smíchov Stavební činnost
14.6.2021 131053 BONNET CE, a.s. Změna užívání spojená se stavebními úpravami interiéru objektu v ul. Pivovarská, parc. č. 521/5 Smíchov Stavební činnost
14.6.2021 131081 Budova Vltavská 30 s.r.o. Stavební úpravy v suterénu, ul. Vltavská 300/30, parc .č. 446 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
16.6.2021 133045 Ing. Pavel Šťovíček,  MUDr. Ing. Lucie Šťovíčková Rekonstrukce a přístavba BD Nad Santoškou 2132/5 Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
18.6.2021 134592 Správa železnic, státní organizace Výstavba lávky v ŽST Praha – Smíchov Smíchov Stavební činnost
18.6.2021 134809 PhDr. Pavel Vrbík Stavba chaty a žumpy Holyně Stavební činnost
18.6.2021 134865 Bytové družstvo Remízek Výměna 3 ks osobních výtahů v bytovém domě V Remízku 982, 983, Voskovcova 984 Hlubočepy Stavební činnost
21.6.2021 136295 Renáta Bělková Rekonstrukce bytu v ul. Jindřicha Plachty 569/13 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
21.6.2021 136307 DIFESA  a.s. Jinonice Court Vily- nová opěrná stěna a oplocení, parc.č. 1342/14 a 1342/784 Jinonice Stavební činnost
21.6.2021 136314 Martin Vondřejc Umístění 3 ks vodovodní přípojky pro 3 ks RD Slivenec S01, S02 a S03, parc.č. 1418, 1419, 1431/2 Slivenec Stavební činnost
21.6.2021 137778 Ing. Roman Hlaváč a Ing. Romana Hlaváčová Výstavba komínu ke krbovým kamnům na řadovém domě Kloudova 23 Jinonice § krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.Stavební činnost
23.6.2021 137785  Pavel Sládek aj. Novostavba rodinného dvojdomu, parc.č. 1837, 1838 Hlubočepy 2x krbová vložka- bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ESStavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
23.6.2021 137801 Ekaterina Mikhalkina Rekonstrukce a přestavba rodinného domu ve Slivenci, K rozmezí 196/5, par.č. 255/1, 255/2, 255/3 Slivenec Plynový kondenzační kotel kondenzační Plynový s průtokovým ohřevem se zásobníkem TUV VAILLANT – sestava VUW 246/5-5 eco TEC plus + VIH QL 75B (70 L), výkon 4,2 – 21,2 kW (24,0 kW TV) o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
23.6.2021 137819 HOME FUTURE INVEST s.r.o. Oplocení pozemků, kryté parkovací stání, Na Popelce 1236/14a Košíře Stavební činnost
23.6.2021 137829 Společenství vlastníků Zborovská 889/46 Stavba výtahu Zborovská 889/46 Smíchov Stavební činnost
25.6.2021 138527 CETIN a.s. 11010-099378, 0656/20 Viladomy Na Farkáně_přípolož Radlice Stavební činnost
25.6.2021 138890 Naďa Štursová,  Pavel Štursa Novostavba RD, k.ú. Slivenec, č.p. 1767/64 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x rekuperační jednotka a elektrické podlahové topení a přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
28.6.2021 139968 Sofident s.r.o. Změna v užívání nebytového prostoru na stomatologii, Radlická 3207/88a, parc. č. 1442 Smíchov Stavební činnost
28.6.2021 140012 Rugby Tatra Smíchov z.s. Hydrogeologický vrt- studna, parc.č. 4673/6 Smíchov Stavební činnost
29.6.2021 141763 Ing. arch. Jan Malinovský Rekonstrukce a nástavba vily Nad Bertramkou, parc.č. 2739, 2740 Smíchov Stavební činnost
30.6.2021 142812 Mgr. Ondřej Koláček Rekonstrukce bytové jednotky č. 45, Nad Palatou 2798/54 Smíchov Stavební činnost
30.6.2021 1472826 Tomáš Laštovic Stavební úpravy, půdní vestavba a vestavba výtahu v ul. Svornosti čp. 887/21, parc.č. 459 Smíchov Dva plynové kondenzační kotle Baxi Luna Duo tec MP+ 1.50, každý o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
1.7.2021 142853 CETIN a.s. LTEN0C_A_P5BUK_OK, ul. Pod Vavřincem Jinonice Stavební činnost
30.6.2021 142924 Ing. Aleš Krpata a Ing. Libuše Krpatová Odstranění bývalé budovy technického vybavení na pozemku č. 169/9 Slivenec Stavební činnost
1.7.2021 143642 Zdeněk Cicvárek Novostavba RD na parc.č. 1454, 1455, ul. K Homolce 195/6 Slivenec Plynový kondenzační kotel,   o jmenovitém tepelném výkonu 28 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
1.7.2021 143665 Ing. Pavla Húsková Změna užívání stavby na mateřskou školu s dětskou skupinou, Švédská 1373/51 Smíchov Stavební činnost
2.7.2021 144247 MUDr. Lucie Wohlová Přístavba garáží, Holečkova 2261/50 Smíchov Stavební činnost
2.7.2021 144277 Radka Dvořáková Umístění mobilního domu, vč. přístavby předsíně a pokoje, domovních přípojek a vjezdu na pozemek parc.č. 193 Slivenec Stavební činnost.V rámci užití tepelných zdrojů – klimatizační jednotky, elektrický ohřívač – nejsou naše zájmy dotčeny.
2.7.2021 145255 Správa železnic, státní organizace Výstavba lávky v ŽST Praha -Smíchov – Demolice Smíchov Stavební činnost
7.7.2021 146032 PREdistribuce, a.s. Vyvedení kabelů 22kV z TR Slivenec III. etapa Slivenec Stavební činnost
7.7.2021 146055 JTH Shopping Park Litoměřice s. r. o. Usedlost Turbova – II. etapa – přípojky inženýrských sítí Košíře Stavební činnost
8.7.2021 146070 Fedrosa s.r.o. Nástavba 4. NP a 5. NP, přístavba výtahu a rekonstrukce činžovního domu Musílkova 172/58 Košíře Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
7.7.2021 146093 Pavel Dyntera a Mgr. Veronika Dynterová Dispoziční a stavební úpravy bytu v 6. NP – rekonstrukce, Ostrovského 33/2 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24,5 kW, 5. emisní třídy. Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.  Stavební činnost
7.7.2021 146170 Trigema Projekt Smíchov s. r. o. Zlatý lihovar – rezidenční komplex, etapa sever Smíchov Stavební činnost
11.7.2021 148206 Marie Kolářová Stavební úpravy rodinného domu Šternova 149/9 Jinonice Plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens AK200 25 KKO-A o jmenovitém tepelném výkonu 26,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
12.7.2021 149724 Městská část Praha-Slivenec Chodník mezi ZŠ a domovem seniorů – VO Slivenec Stavební činnost
13.7.2021 150494 Dial Telecom, a.s. Rozšíření telekomunikační sítě 912081- Barrandovská, Skalní Hlubočepy Stavební činnost
15.7.2021 150985 Ing. Tomáš Mareček,  a Ing. Barbora Marečková Vrtaná studna na pozemku parc.č. 3664 Smíchov Stavební činnost
14.7.2021 151185 Ing. Petr Palička aj. Vestavba bytů do podkroví bytového domu čp. 502 Košíře Elektrické přímotopy a 3 plynové kondenzační kotle Buderus každý o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost
19.7.2021 155048 Městská část Praha 5 Revitalizace parku Na Pláni Smíchov Stavební činnost
19.7.2021 155574 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK Jinonice Kaskáda 3 plynových kondenzačních kotlů např. BRILON THISION LEVO o celkovém tepelném výkonu kotelny 296,7 kW. Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 4x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
19.7.2021 156754 ra15 a.s. Přístavba U Nesypky 108/2 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 192-25i, každý o jmenovitém tepelném výkonu 23,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.7.2021 156795 Ing. Olga Makariusová Přístavba a nástavba RD Tichá 2668/6a Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.7.2021 156929 HVM PLASMA, spol. s r. o. Střešní nástavba objektu Wellness a úpravy ploché střechy pro vegetační kryt v HVM PLASMA JINONICE Jinonice Stavební činnost
20.7.2021 157309 Symposio Gastro s. r. o. Novostavba letní restaurace a baru, Musílkova 568/35, parc. č. 596 Košíře Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
21.7.2021 157402 PLASMA LAB s.r.o. Stavební úpravy, rozšíření stávajícího provozu PLASMA LAB s.r.o. Smíchov Stavební činnost
21.7.2021 157768 Hlavní město Praha RVT Dalejského potoka a Prokopského potoka Hlubočepy Stavební činnost
23.7.2021 158452 NRE Smíchov Gate s.r.o. Stavební úpravy prostoru toalet ve 4.NP Smíchov Gate, č. parc. 2974/29 Smíchov Stavební činnost
21.7.2021 158614 Tomáš Pata Přístavba rodinnému domu, Křišťálová 934/6, parc. č. 1754/25 Slivenec Stavební činnost
22.7.2021 158653 Městská část Praha-Slivenec Výstavba nového veřejného osvětlení, ul. Za Křížkem Slivenec Stavební činnost
22.7.2021 158676 Jan Křiklán aj. Umístění reklamy a prvků na fasádě domu Kotevní 11 Smíchov Stavební činnost
22.7.2021 159002 Ing. Tomáš Fritz Vybudování střešní terasy ve 4.NP Nad Konvářkou 309/15 Radlice Stavební činnost
22.7.2021 159483 Společenství vlastníků jednotek Nad Konvářkou 315/3, Praha 5 Zateplení a vybudování střešních teras Nad Konvářkou 315/3 Radlice Stavební činnost
23.7.2021 160123 David Hepnar Rekonstrukce RD, Svátkova 431/6 Smíchov Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 25SET-161DUO o jmenovitém tepelném výkonu 23,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
23.7.2021 160144 Marek Miloslav Holyně – ul. U Smolnic, parc. č. 135/6 – změna užívání truhlárny na RD Holyně Stavební činnost
26.7.2021 160244 Petr Mikulenka Vestavba výtahové šachty včetně technologie do schodišťového prostoru, Zborovská 22, č.p. 1053, parc. č. 40 Smíchov Stavební činnost
27.7.2021 160637 Německá škola v Praze s.r.o. – zahraniční škola a gymnázium Německá škola Praha – rozšíření jídelny Jinonice Stavební činnost
26.7.2021 160682 HROTANO CZECH, s. r. o. SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – elektrická otopná tělesa, VZT jednotka s rekuperací, elektrické konvektory – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
30.7.2021 163988 PREdistribuce, a.s. Praha – Slivenec, Holyně, U Smolnic – přemístění TS 4436 – chytrá (S-148535) Holyně Stavební činnost
3.8.2021 164523 MUDr. Jiří Urban, MBA a MUDr. Zuzana Urbanová Rekonstrukce stávající bytové jednotky, U Šalamounky 176/11 Košíře plynový kondenzační kotel Buderus GB 172 typ C o jmenovitém tepelném výkonu 23 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
3.8.2021 165780 TRADE ESTATE Development s. r. o. Novostavba dvou domů na pozemku parc. č. 1017/7 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
30.7.2021 166115 S20 Property s.r.o., Stavební úpravy, nástavba a přístavba vily Na Šmukýřce Košíře Plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax GB 192 – 35i na zemní plyn o výkonu 5,4 až 35,0 kW. Stavební činnost
2.8.2021 166148 Celná Boris, s.r.o. Stavební úpravy v 1.PP a 1.NP objektu Garni hotel Augustus č.p. 508, Na Celné 3 Smíchov Stavební činnost
26.7.2021 166746 ENERGON Dobříš s.r.o. Stanovisko ke kolaudaci – TR Řeporyje – BSP: Demolice a modernizace, IE-12-6008879, parc. č. 1779/2, 1779/43, 1779/40, 1779/33,1779/136 Slivenec Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
2.8.2021 166959 Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Rekonstrukce Jinonické ulice, Praha 5 – Jinonice Košíře Stavební činnost
3.8.2021 167087 Property N 74 a.s. Buňkoviště pro stavbu Administrativní budova Nádražní Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – závěsný stěnový konvektor – nejsou naše zájmy dotčeny.
5.10.2021 167910 Hamerník Jan STL plynovodní přípojka a OPZ V Lipkách č. ev. 197 Slivenec Stavební činnost
4.8.2021 168539 Stanislav Pavlín Odstranění objektu rodinného domu p. č. 210 a garáže p. č. 211/2 Radlice Stavební činnost
4.8.2021 168557 Stanislav Pavlín Rodinný dům Na Farkáně III, parc. č . 210, 211/1, 221/2 Radlice Plynový kondenzační kotel   o jmenovitém tepelném výkonu 26,6 kW, 5. emisní třídy.Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.  Stavební činnost
4.8.2021 169589 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Barrandovský most, celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, č. akce 999174 SO 452 Přeložka SSZ 4.421 Hlubočepy Stavební činnost
4.8.2021 169639 STANICE TECHNICKÉ KONTROLY MOTOL, s. r. o. Novostavba měření emisí, prefabrikovaný modul IMECON Container a. s., Plzeňská, parc. č. 386/8 Motol Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
4.8.2021 170243 White Star Real Estate s.r.o. Kanceláře společnosti Pfizer, stavební úpravy stropu mezi 4.NP a 5.NP Smíchov Stavební činnost
3.8.2021 170608 Nový Golf a.s. Přístavba budovy G Hotelu Golf, Plzeňská 103/215c Motol Stavební činnost
5.8.2021 170648 Centra a.s. Výměna kotlů Štefánikova 216/21 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídyStavební činnost
5.8.2021 170668 Centra a.s. Výměna kotlů Štefánikova 247/17 Smíchov Stavební činnost.V případě navrženého tepelného zdroje 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném příkonu 160 kW, tzn. v součtu 320 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
5.8.2021 170696 Centra a.s. Výměna kotlů Krškova 807 Hlubočepy Stavební činnost.V případě navrženého tepelného zdroje 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 2×280 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
5.8.2021 170715 Centra a.s. Výměna kotlů Matoušova 68/9 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel, značka a typ kotle nebyly uvedeny, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
9.8.2021 170786 FINVET, s.r.o. Rekonstrukce bytového objektu Zborovská 1050/28 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-70   každý o jmenovitém tepelném výkonu 62,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
10.8.2021 171377 AE Praha s.r.o. Bytový dům Jinonická, parc. č. 1457, 1458 Košíře Plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 206/5-5 ECOTEC PLUS o jmenovitém tepelném výkonu 21,2 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
10.8.2021 171389 MUDr. Markéta Kolomazníková aj. Přístavba výtahu k bytovému domu, Mozartova 6, čp. 1976 Smíchov Stavební činnost
10.8.2021 171411 BD – Bytové družstvo – Barrandov Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, Wassermannova 1043/7, parc. č. 1798/40, 1798/361 Hlubočepy Stavební činnost
11.8.2021 171415 Pavel Novotný aj. RD Slivenec, parc. č. 1456, 1457 Slivenec Plynový kondenzační kotel např. Buderus logamax plus o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
11.8.2021 171420 MUDr. Eva Flekačová aj. Stavební úpravy a sloučení bytových jednotek č. 31 a 32 v domě čp. 331, parc.č . 438/58 Radlice Stavební činnost
12.8.2021 171587 Jan Slavík, a Šárka Slavíková Změna hospodářské stavby na ubytovnu, Ke Smíchovu 10/156, parc. č. 474 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo, 1x elektrokotel  – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.8.2021 171620 Nemocnice Na Homolce Nemocnice Na Homolce, chlazení lůžkové části a suchý chladič centrálního chlazení NNH, Roentgenova 37/2 Motol Stavební činnost
17.8.2021 172880 YIT Stavo s.r.o. Obytný a obchodní soubor Wassermannova, p.č. 1798/747, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 –Změna komerce č. D.108 – D.110 Hlubočepy Stavební činnost
17.8.2021 172886 Ing. Michal Čamek Odstranění garáže, Mikšovského 836/38 Košíře Stavební činnost
17.8.2021 172898 Ing. Michal Čamek Rozšíření garáže, Mikšovského 836/38 Košíře Stavební činnost
17.8.2021 172908 RNDr. David Tumpach Přístavba snídárny budovy F hotelu Golf, Plzeňská 103/215c Motol Stavební činnost
17.8.2021 174147 Fakultní nemocnice v Motole Café exit Motol, vestavba kavárny do vstupního podloubí ve FN Motol Motol Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo, VZT jednotka a elektrická topná tělesa – nejsou naše zájmy dotčeny.
18.8.2021 175347 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Mikro DEPO Anděl, akce č. 100017/2 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
18.8.2021 175381 Nemocnice Na Homolce Chirurgie 5.NP – rozšíření lůžkových kapacit Motol Stavební činnost
20.8.2021 176170 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Rekonstrukce kanalizace, ul. Skalní Hlubočepy Stavební činnost
23.8.2021 178064 Martin Vondřejc Novostavba RD S01, S02, S03 + přípojky, oplocení, parc. č. 1418/4 a 1431/2, 1418/5 a 1431/2, 1419 a 1431/2 Slivenec 2x plynový kondenzační kotel, typ nebyl v PD uveden o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
24.8.2021 178606 Monika Jirásková Rekonstrukce bytu, 4.p. panelového bytu, Werichova 948/5 Hlubočepy Stavební činnost
25.8.2021 179562 Lucie Pisingerová Přístavba a stavební úpravy RD Na Křenkově 66/8 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
25.8.2021 179677 Valerie Štorkánová Změna užívání garáže, Višňovka 919/5 Slivenec Stavební činnost
26.8.2021 181667 TIGRIS ELINGUE S.A.R.L. Přístavba BD Erbenova 228/3 Košíře Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-25i, Jmenovitý tepelný výkon k 2,5 až 23,8 kW,  5. emisní třídy. Stavební činnost.
27.8.2021 182212 SC SLIVENEC s.r.o. Domov pro seniory SeneCura SLIVENEC, dispoziční úpravy 3.NP a 1.NP Slivenec Stavební činnost
1.9.2021 185766 FINEP BARRANDOV ZÁPAD k. s. Kaskády Barrandov – objekty X, Y a infrastruktura Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – teplovod ze stávající výměníkové stanice – nejsou naše zájmy dotčeny.
1.9.2021 185821 Nemocnice Na Homolce Rozšíření parkovacích míst v areálu NNH, etapa I.b Motol Stavební činnost
1.9.2021 186685 Bohdana Kolmanová Nová NTL plynovodní přípojka k RD č. p. 1854/7, ul. Na Cihlářce Smíchov Stavební činnost
3.9.2021 187808 Fakultní nemocnice Motol Stavební úpravy objektu likvidace odpadů, parc. č. 353/18 Motol Stavební činnost
3.9.2021 188197 ARNO Architektonická firma Zásobník na dešťovou vodu Za Farou 305/44, p.p.č.: 108 Slivenec Stavební činnost
7.9.2021 191658 City Home Project IV, s.r.o. Stavební úpravy objektu Ke Koulce 6 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 3x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny
7.9.2021 191875 ZONAR, s.r.o. Změna velikosti jednotek č. 1231/15 a 1231/16, ul. Zoubkova Smíchov Stavební činnost
7.9.2021 191918 DEFO Praha s. r. o. ŽABKA BARRANDOV, PRODEJNA POTRAVIN – Nebytová jednotka C106, Wassermannova 1273, parc. č. 1798/747 Hlubočepy Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – VZT jednotka a dveřní clona s ele výměníkem – nejsou naše zájmy dotčeny
8.9.2021 192296 ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o. Praha – Slivenec, K Barrandovu, obnova kNN Slivenec Stavební činnost
8.9.2021 192457 MUDr. Hana Olehlová Bytový dům Houdova, parc. č. 1479/98 a č. 1479/5 Košíře Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 30 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
8.9.2021 192738 Stavební geologie – Geosan, s.r.o. Vrtaná studna HV1, Praha 5 – Jinonice Jinonice Stavební činnost
8.9.2021 193037 Hlavní město Praha Stavba č. 44575 sběrač B Barrandov, 1. etapa – západní větev Hlubočepy Stavební činnost
10.9.2021 193628 Správa železnic, státní organizace SO 30 – 61 – 11 dočasné sanitární kontejnery pro cestující v rámci stavby: výstavba lávky v  žst. PRAHA – SMÍCHOV Smíchov Stavební činnost
13.9.2021 196474 KP Rezidence a. s. Kotelna park – IV. Etapa, SO.17.1 – veřejné osvětlení na pozemcích č. parc. 96/9, 522/2, Radlice Stavební činnost
13.9.2021 196553 Městská část Praha 5 Hřiště Hlubočepy, parc. č. 166/2, 151/2, 1698 Hlubočepy Stavební činnost.V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopné konvektory – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.9.2021 198333 Ing. arch. Běla Menčlová RD Štěpánkova, stavební úpravy a udržovací práce, Štěpánkova 664/56 Košíře Stavební činnost
15.9.2021 199016 TELLUS spol. s r.o. AREÁL TELLUS, vodoprávní řízení, ulice Naskové Košíře Stavební činnost
15.9.2021 199175 Mykhaylo Drulyak Demolice RD,  Ke Smíchovu 89/92, parc. č. 722/3 Slivenec Stavební činnost
15.9.2021 199336 Alexandr Sunega Rozšíření bytu č. 2 ve 3. NP, změna spádu části střechy, Nádražní 31/17, parc. č. 2923 Smíchov Stavební činnost.• V rámci navržených tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.9.2021 199446 Ing. Božena Rusová Stavební úpravy b.j.č. 471/32 – zřízení balkonu v domě č. p. 471, Janáčkovo nábřeží 49 Smíchov Stavební činnost
16.9.2021 199614 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úprava výstupů z vestibulu Na Knížecí stanice metra Anděl Smíchov Stavební činnost
16.9.2021 199747 FINEP CZ, a.s. Přeložka Holyňského potoka HLubočepy Dieselagregát např. GRIZZLI 25000 VE  o jmenovitém výkonu 27-37 kW. Stavební činnost
17.9.2021 200556 Martin Šimek Změna stavby – vstupní schody RD, Meskářova 669/32 Slivenec Stavební činnost
21.9.2021 202409 CI Property a.s. Demolice stávajících objektů ul. Pod Kotlářkou 151/3 Košíře Stavební činnost
20.9.2021 202524 Bc. Johan Hubertus Virrankari Rekonstrukce a změna užívání na RD, parc. č. 203/2, 203/3, 203/7, 203/8 Košíře Plynový kondenzační kotel značka a typ kotle o jmenovitém tepelném výkonu 10 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.9.2021 203951 Městská část Praha 5 Oprava dětských letních toalet MŠ, Nad Laurovou 1983/1 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrický zásobníkový ohřívač – nejsou naše zájmy dotčeny.
22.9.2021 204057 Společenství vlastníků domu V Cibulkách č. p. 398 Stavební úpravy v bytě č. 4 na pozemku parc. č. 348/1, parc. č. st. 347 Košíře Stavební činnost.• V rámci navrženého tepelného zdroje – 1x elektrokotel –nejsou naše zájmy dotčeny.
24.9.2021 205019 Nemocnice Na Homolce, státní příspěvková organizace Výměna cyklotronu v PET Centru Praha, Nemocnice Na Homolce Motol Stavební činnost
24.9.2021 207942 Pražská vodohospodářská společnost a.s. kolaudační řízení – „Náhradní zdroje elektrické energie – Retranslační stanice Děvín Radlice Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
29.9.2021 208004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost MR Zlíchov – Výměna rozvaděče R22 kV Hlubočepy Stavební činnost
29.9.2021 209085 Monika Jelínková Bytový dům Slivenecká, parc. č. 317, 318 Hlubočepy 10x plynový kondenzační kotel, 5. emisní třídy.Stavební činnost
29.9.2021 210221 Mgr. Jiří Švejnoha , DiS. Dvorní vestavba – Plzeňská 448/44 Smíchov Plynový kondenzační kotel Protherm o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
30.9.2021 210363 Kateřina Králová Vegetační ČOV na pozemku parc. č. 1030, 1036/1 a 1036/2 Košíře Stavební činnost
30.9.2021 211303 Vladimíra Popardowská Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD na parc. č. 222/5 a 222/9 Slivenec Plynový kondenzační kotel WB2C o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
4.10.2021 211951 AND Vila Na Cihlářce s.r.o. Vila Na Cihlářce, parc. č. 2561/4 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
2.10.2021 212050 Michaela Brychtová Přístavba a nástavba objektu Holečkova 1013/34, parc. č. 3376, přestavba zahradního domku na parcele č. 3377,  Praha 5,  k.ú. Smíchov – změna ÚR  – doplnění terénních úprav S06 Smíchov Stavební činnost
4.10.2021 212348 Jana Pohludková Rozšíření dveřního otvoru ve střední nosné zdi, Radlická 187/51, jedn. č. 187/101, parc. č. 1309 Smíchov Stavební činnost
5.10.2021 212943 VERONA PLUS, spol. s r.o. Bytový dům Kořenského 1055/1, spojení bytu č. 1 a kanceláří 1. NP Smíchov Stavební činnost
6.10.2021 215591 Barbora Petrová Oplocení parcely 1770/91 Slivenec Stavební činnost
6.10.2021 215634 SK Císařka s.r.o. SPORTOVNÍ KLUB CÍSAŘKA, pozemek p. č. 4672/7, ul. Smrčinská Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo  – nejsou naše zájmy dotčeny.
7.10.2021 216060 Next development, s.r.o. HRANIČKA LIVING – přípojky, ul. Klikatá a ul. U Trezorky, parc. č. 953/3 Jinonice Stavební činnost
8.10.2021 217845 ČNM Pekařská s.r.o. Ohlášení stavby – změna užívání v objektu Pekařská 635/6 Reviva s.r.o. – úpravy prostor pro výrobu Jinonice Stavební činnost
8.10.2021 218063 FRED´S, s.r.o. Rekonstrukce a modernizace střešních prostor bytového domu v ul. Grafická 27, parc. č. 3544 Smíchov Stavební činnost
11.10.2021 219525 Barbora Urbánková,  Ing. Lukáš Urbánek Novostavba domu pro rodiče – Hlubočepská, č. parc. 10, 11, 13 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 242-F o jmenovitém tepelném výkonu 11 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
11.10.2021 219610 Bc. Martin Hejtmánek, Ing. Eva Hejtmánková Stavební úpravy pravé části 5. NP administrativní budovy – Štefánikova 203/23, parc. č. 2973/1 Smíchov Stavební činnost
12.10.2021 219987 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Kolaudace – X029-K Austisu, oprava mostu, č. akce 1000017, Praha 5, na pozemku p. č. 1790/17, 1790/5, 1798/139, 1798/1, 1798/141, ul. K Austisu Slivenec Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
12.10.2021 220036 Ing. Lenka Kreidlová Modernizace a přístavba rodinného domu, ul. Pod Děvínem č. 2250/23 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a fotovoltaický systém o ploše 28 m2 – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.10.2021 220050 Stanislav Kohout a Vladimíra Kohoutová P5 Hlubočepy, Hlubočepská, parc. č. 470/1 – nový kNN Hlubočepy Stavební činnost
12.10.2021 220123 FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s. Barrandov Kaskády – studna, Jižní náměstí, parc. č. 1184/84 Hlubočepy Stavební činnost
12.10.2021 220182 Ing. Vladimír Jonáš, nar. 10.4.1951 a Milada Jonášová Revize souhlasného koordinovaného závazného stanoviska ke plánované stavbě RD p.č. 832,  ul. Barrandovská, p.č. 832/4 Hlubočepy Stavební činnost
15.10.2021 221269 CETIN a.s. Přemístění stavby „Základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě Praha 5 – U Náhonu spol. CETIN a.s.“, parc. č. 1792/81 Hlubočepy Stavební činnost
14.10.2021 221386 Projekt Barrandez-vous a.s. BARRANDEZ VOUS – novostavba bytového komplexu, podzemní dopravní rampa, parc. č. 954/2, 954/13 Hlubočepy Stavební činnost
15.10.2021 221439 JUDr. Petr Novotný LL.M. Stavební úpravy bytu č. 4. C v bytovém domě U Vojanky 1309, parc. č. 1016/4 a 1018/1 Košíře Stavební činnost
13.10.2021 222456 Helena Kristová Instalace výtahu, Na Zatlance 2174/5, parc. č. 2375 Smíchov Stavební činnost
13.10.2021 222514 KVAPILOVA 958, s.r.o. Přemístění terénních schodů, parc. č. 920/68, 920/69, ul. Kvapilova 958/9 Košíře Stavební činnost
13.10.2021 222569 sinpps s.r.o. Viladům Nad Bertramkou, parc. č. 2684/1 a 2684/2 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle Vaillant VU eco TEC plus, každý o jmenovitém tepelném výkonu 47 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
13.10.2021 222632 Trigema Projekt Smíchov s.r.o. ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ KOMPLEX, ETAPA SEVER Smíchov, Hlubočepy dva plynové kondenzační kotle Buderus KB372-300, každý o jmenovitém tepelném příkonu 285,7 kW. Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
14.10.2021 223147 Ivana Daňková Přístavba výtahu k bytovému domu, ul. Stroupežnického 516/7, parc. č. 2893 Smíchov Stavební činnost
14.10.2021 223347 David a Blanka Říhovi Změna vytápění – tepelné čerpadlo – novostavba rodinného domu, ul. U Spojky, parc. č. 831, 832/1, 832/2 Slivenec Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo a elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.10.2021 223564 společnost NA FARKÁNĚ s.r.o. Změna stavby před dokončením – Novostavba dvojice viladomů, ul. Na Farkáně I a II, parc. č. 233/1, 233/2, 536/6 Radlice 2x plynový kondenzační kotel Buderus typ   GB192-50i o jmenovitém tepelném výkonu 6 -47,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
17.10.2021 223914 Ing. Simona Krásná, Ing. Petr Krásný Nástavba bytového domu Cetyňská 438/9, parc. č. 584 Košíře 2x kondenzační  plynový kotel Thermona THERM 18 KDZ 5 o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
17.10.2021 224078 Trigema Projekt Smíchov s.r.o. ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ KOMPLEX, zařízení staveniště Smíchov, Hlubočepy Stavební činnost
17.10.2021 224244 Štěpán Dušek, Lucia Dušková Novostavba rodinného domu, ul. Granátová, pozemek 1167/31 Slivenec Plynový kondenzační kotel THISION S PLUS 13             o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
18.10.2021 225002 Zdeněk Cicvárek Demolice rodinného domku, K Homolce 195/6 Slivenec Stavební činnost
20.12.2021 225723 Ing. Roman Šplíchal, Ivana Šplíchalová Přístavba k rodinnému domu Kanova č. p. 1245/5, na pozemcích 1232/18, 1232/21 Hlubočepy Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
20.10.2021 225946 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Barrandovská – Skalní, schodiště, č. akce 1072 HLubočepy Stavební činnost
21.10.2021 227066 T – Mobile Czech Republic a.s. INS_FTTH_CZ_2010_10839_Praha_Barrandov_1 HLubočepy Stavební činnost
22.10.2021 227372 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Realizace sdruženého přechodu pro chodce a cyklisty (křižovatka Kartouzská x Plzeňská x Mozartova) Smíchov Stavební činnost
22.10.2021 227541 Spolek MAM Prostor Stavební úpravy domu – dětská skupina, U Teplárny 1174/3, parc. č. 1432/46, 1432/49 Košíře Stavební činnost
22.10.2021 227726 Společenství vlastníků jednotek Lamačova 634/2 Revitalizace panelového domu v ulici Lamačova 634/2, parc. č. 1020/30 HLubočepy Stavební činnost
22.10.2021 228075 ORLEN Unipetrol RPA s. r. o. Skladová mobilní buňka v areálu čerpací stanice BENZINA, Strakonická ev. č. 139, parc. č. 1754/1 HLubočepy Stavební činnost. V rámci navržených tepelných zdrojů – 1x multisplitová klimatizační jednotka – nejsou naše zájmy dotčeny.
25.10.2021 228945 Lisabon s.r.o. Stavební úpravy bytového domu Zborovská 14, č. p. 1128, parc. č. 231 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 5x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
25.10.2021 231752 T-Mobile Czech Republic a. s. INS_FTTH_CZ_2010_10839_Praha_Barrandov_2 Hlubočepy Stavební činnost
25.10.2021 232572 PERLA DARTE s.r.o. Přístavba zázemí Národního domu na Smíchově, č.p. 82, parc. č. 20 a č.21 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
25.10.2021 232676 FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s. Staveništní komunikace Barrandov, II. etapa, na pozemcích parc. č. 1792/1, 1792/38, 1792/81, k.ú. Hlubočepy a na pozemku parc. č. 417/1, 417/13, k.ú. Holyně Hlubočepy, Holyně Stavební činnost
26.10.2021 232709 Hlavní město Praha Oprava opevnění Dalejského potoka v ř. km 2,28 – 2,31 Hlubočepy Stavební činnost
27.10.2021 232747 Petr Juruš, Jana Jurušová Stavební úpravy rodinného domu na objekt pro individuální bydlení Pod Děvínem 1955/24 Smíchov 3x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 1x 24 kW a 2x 32 kW, 5.emisní třídy,2 krbové vložky budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice 2009/125/ES.   Stavební činnost
27.10.2021 233110 Ing. Ronald Lipták,  Ing. Marta Liptáková Přístavba zimní zahrady při RD ve Slivenci, Růženínová  999/9, parc. č. 1754/63 Slivenec Stavební činnost
27.10.2021 233534 Tryphon s. r. o. Stavební úpravy v souvislosti s vybudováním balkonů na dvorní fasádě, Zborovská 115/64, parc. č. 849 Malá Strana Stavební činnost
27.10.2021 233670 Zahrady Hřebenka s.r.o. Rezidence zahrady Hřebenka, parc. č. 4198/53, 4198/86, 4198/112, 4195/2, 4198/32, 3802/2, 3802/1, 3802/3, 3802/7, 4197/4, 4198/128, 4858/1 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 162-85 v2, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
27.10.2021 233852 TELLUS spol. s r.o. AREÁL TELLUS Infrastruktura, ul. Naskové, parc. č. 1838/23, 1838/36, 1838/38, 1838/39, 2126/1, 2126/2 Košíře Stavební činnost
27.10.2021 234061 TELLUS spol. s r.o. AREÁL TELLUS BD A, BD E, ul. Naskové, parc. č. 1838/3, 1838/10, 1838/11, 1838/30, 1838/36, 1838/37, 1838/38, 1838/40, 2126/1 Košíře Pro objekt A   2 plynové kondenzační   kotle De Dietrich  C230170 ECO a C230130 ECO o jmenovitém tepelném výkonu 166 kW a 120 kW ,  pro objekt E   2 plynové kondenzační   De Dietrich  C230 130 ECO kotle, každý   o jmenovitém tepelném výkonu  120 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
29.10.2021 236070 Pod Žvahovem 103 s.r.o. Půdní přestavba, Pod Žvahovem 103, parc. č. 115/3 Hlubočepy Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
1.11.2021 236513 CI Property a.s. Přesun trafostanice TS 8809, Pod Kotlářkou, parc. č. 1956/5 Košíře Stavební činnost
1.11.2021 237009 Jan Slabý Zahradní domek K Váze 946/13, parc. č. 1785/167 Slivenec Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.Stavební činnost
29.10.2021 237166 Next development s.r.o. HRANIČKA LIVING – novostavba bytového domu, ul. Klikatá a ul. U Trezorky, parc. č. 953/3 Jinonice 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
1.11.2021 237637 Boško Ždrakić Venkovní bistro na pozemku rodinného domu, U Klikovky 2002/2, parc. č. 4333/2 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy a elektrický bojler – nejsou naše zájmy dotčeny.
1.11.2021 237701 Ing. Petra Šínová Stavební úpravy bytu č. 393/6, úprava střechy, včetně úpravy vikýřů a osazení oken, č.p. 393/55, parc. č. 236 Košíře Stavební činnost
5.11.2021 241312 Khalid Nasir Stavební úpravy poloviny rodinného dvoudomu, Musílkova 45, č.p. 322 Košíře Stavební činnost
5.11.2021 241527 Khalid Nasir Stavební úpravy rodinného domu U Smíchovského hřbitova 18, č.p. 2277 Smíchov Stavební činnost
8.11.2021 242180 Cool Wood s.r.o. Stavební úpravy a přístavba objektu komunitního centra „Konzerva“, ul. Na Vysoké II, č. p. 300/22 Radlice Stavební činnost
8.11.2021 242791 Michaela Vaňková Půdní vestavba a výměna střešní krytiny v objektu č.p. 287/19, Pod Žvahovem Hlubočepy Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – 4 elektrická přímotopná tělesa a 2 elektrické otopné žebříky – nejsou naše zájmy dotčeny.
9.11.2021 243768 společnost T – Mobile Czech Republic a.s. INS_FTTH_CZ_2371_10198_Praha_Barrandov_3 Hlubočepy Stavební činnost
9.11.2021 244093 Městská část Praha 5 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy Smíchov Stavební činnost
10.11.2021 247041 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze VFN v Praze, Pavilon S8, Denní sanatorium Horní Palata – oprava vikýře, U Nesypky 110/28, parc. č. 3713 Smíchov Stavební činnost
11.11.2021 247543 Ing. Ondřej Šťovíček Stavební úpravy a přístavba rekreačního objektu č. ev. 149, parc. č. 1250, 1251 a 1249 Slivenec  Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
11.11.2021 247943 CETIN a.s. FTTH_Praha 5_Klamovka_PRKLA1 – 11010-103578 Smíchov Stavební činnost
11.11.2021 248220 Jan Laurin Stavební úpravy rodinného domu, Souběžná II 453/5, parc. č. 386 Jinonice Stavební činnost
11.11.2021 248723 EKOSPOL a.s. Obytné domy Werichova, parc. č. 1191/1, 1184/9, 1184/25, 1184/70, 1184/11, 1798/13, 1184/105, 1184/119, 1798/531, 1798/319, 1798/318, 1798/247, 1798/248, 1184/59, 1798/4, 1184/63, 1184/124 a 1184/89 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – teplovod – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.11.2021 249440 Abatis, a.s. Změna užívání a stavební úpravy haly, Business Park Košíře, Jinonická 80, parc. č. 1506/19 Košíře plynový kotel Protherm turbo o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
12.11.2021 249724 Hlavní město Praha Terminál Smíchovské nádraží, stavba č. 44544 Smíchov Stavební činnost
15.11.2021 249916 CI Property a.s. Rezidence Pod Kotlářkou 151/3 Košíře , Smíchov Stavební činnost.V případě navrženého tepelného zdroje  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
15.11.2021 250254 Mgr. Kateřina Králová Novostavba přípojek inženýrských sítí vodovodu, plynu a elektřiny, ul. Nad Turbovou, parc. č. 1030 Košíře Stavební činnost
15.11.2021 250516 Kateřina Králová Novostavba rodinného domu včetně oplocení na poz. parc. č. 1030, ul. Nad Turbovou Košíře Plynový  kotel Geminox THRs 19 SeT 145 DUO o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
16.11.2021 250833 T-Mobile Czech Republic a.s. INS_FTTH_CZ_2010_10839_Praha_Barrandov_1, ul. Renoirova Hlubočepy Stavební činnost
16.11.2021 250888 Ivan a Zdenka Chrástkovi Stavební úpravy – instalace závěsného balkonu, Hořejší nábřeží 785/23, parc. č. 362 Smíchov Stavební činnost
24.11.2021 258859 Lukáš Hakr a  Anhelina Pujo Hakrová Stavební úprava rodinného domu Butovická 203/25 Jinonice Plynový kondenzační kotel Geminox THRS 19DUO o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
25.11.2021 259302 MUDr. Anna Matulíková Rodinný dům, Hlubočepy, parc. č. 382/2, V Bokách I Hlubočepy Plynový kondenzační kotel THERM 14 KDZN o jmenovitém tepelném výkonu 14,7 kW, 5. emisní třídy. Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.  Stavební činnost
29.11.2021 261481 Milan Kott Stavební úpravy a nástavba dokončené stavby za účelem změny užívání stavby, jednotek č. 799/30 a 799/31, Holečkova 799/99, parc. č. 1276 Košíře Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny.
29.11.2021 261543 Aleš Sysel, Michaela Mrázová Půdní vestavba, U Pernikářky 1803/4, parc. č. 3874 Smíchov 3x plynové topidlo WAW.Stavební činnost
1.12.2021 264080 Městská část Praha 5 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu, parc. č. 849/2, 863/4 a 863/49 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 14,5 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
1.12.2021 264364 Pavel Novotný Demolice stavby – K Homolce 318, parc. č. 1456 Slivenec Stavební činnost
2.12.2021 265179 Společenství vlastníků Devonská 1000/3, Praha 5 Bytový dům Devonská č. p. 1000, zateplení obvodového pláště Hlubočepy Stavební činnost
6.12.2021 267880 Městská část Praha 5 Kolaudační souhlas – stavební úpravy DH Okrouhlík budova skautů, parc. č. 4016/1 a 4016/2 Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
3.12.2021 268317 JTU Czech, s.r.o. Top Rezidence Pomezí – 2. ETAPA Košíře Krbové vložky budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.
2.12.2021 268582 Riverside Development s. r. o. HOTEL VÍTĚZNÁ, parc. č. 845, 844, 843, 848, 847, 846, 1074 a 1069 Malá Strana Stavební činnost
7.12.2021 269439 David Švingr, Simona Švingrová Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Hlubočepích, parc. č. 22 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
10.12.2021 271535 Smíchov OLHR, s.r.o., IČO: 07565186,  Smíchov OLOW 1, s.r.o., IČO: 07565208, Smíchov OLOW 2 , IČO: 07975490, Smíchov OLOE, s.r.o., IČO: 07565194, Smíchov Infra, s.r.o., IČO: 07565160, HROTANO CZECH, s.r.o., IČO: 04748832 a Smíchov Campus s.r.o., IČO: 07589671 Smíchov City South Smíchov 2 plynové kondenzační kotle VIESSMANN Vitocrossal 100 každý o výkonu 120 kW, 6. emisní třídy + 2 plynové kondenzační kotle VIESSMANN Vitocrossal 100 každý o výkonu 120 kW, 6. emisní třídy + 4 závěsné plynové kotle Viessmann Vitodens 200W zapojené do kaskády, každý o výkonu 60 kW. Stavební činnost
9.12.2021 272197 Rezident Park Barrandov s.r.o. Barrandov II, ul. Štěpařská, parc. č. 954/12 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – teplovod – nejsou naše zájmy dotčeny.
13.12.2021 272328 LALASA, spol. s r. o. Tenisový areál Motol – Komplex 1, Nad Hliníkem 1202/2, parc. č. 1863/9, 1863/17, 1863/20, 1863/21 a 1863/45 Košíře Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU356/6-6 Eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 35 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
13.12.2021 272496 Projekt Barrandez – vous a.s. Barrandez vous – novostavba bytového komplexu, podzemní dopravní rampa, parc. č. 954/2, 954/13, 954/25 a 954/26 Hlubočepy Stavební činnost
13.12.2021 273241 DIFESA a.s. Stanovisko ke kolaudaci – Jinonice Court – VILY, pozemky při ulici Za Jinonickým zámečkem, parc. č. 1342/835, 1342/838, 1342/840, 1342/842, 1342/847/ a 848 Jinonice Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
7.12.2021 273259 Ing. Viktor Mikulecký a Ing. Petra Mikulecká Novostavba RD v místě odstraňované stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 195 + odstranění objektu, parc. č. 1575 a 1576 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
14.12.2021 273912 Martin Blažek, Radka Blažková Stavba rodinné rekreace č. ev. 145 v Klukovicích, parc. č. 1060/6, 1060/5 a 1060/3 Hlubočepy Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.12.2021 274148 Miriam Pekařová,Rostislav Pekař Stavební  úpravy  bytů, Naskové 1230/1a, byty č 21, 22, parc. č.  1838/48 Košíře Stavební činnost
20.12.2021 274251 Horův mlýn a.s. Areál Horův mlýn, parc.  č. 1102/1, 1102/2, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2 a  1681 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo   –  nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
17.12.2021 274632 Nemocnice Na Homolce Přístavba a přestavba objektu 080 PET, parc. č. 373/11, 544/2 Motol Stavební činnost
22.12.2021 276308 Jan Drbohlav Novostavba individuálního bydlení na p. č. 1195/2 a p. č. 1195/1 Smíchov Kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW od výrobce Immerga. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
22.12.2021 276329 CIG Kováků, a.s. Dostavba – novostavba městského bloku – administrativní budovy v ul. Kováků, parc. č. 2844/6, 2844/4 a 2843/3 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla – nejsou naše zájmy dotčeny.
V případě navrženého tepelného zdroje –dieselagregát-  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
21.12.2021 276827 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STRAKONICKÁ, RAMPA LIHOVAR, č. akce 1000197 Hlubočepy Stavební činnost
23.12.2021 276906 Jana Libertínová Jana Libertínová Slivenec Stavební činnost

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě