Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2021

02/05/2022
Datum podání Číslo jednací Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje
30.12.2020 59 Dodatečné povolení stavby – Přístavba RD, Slivenecká 1121/72 Hlubočepy Stavební činnost
03.01.2021 598 Nová přípojka elektro k parc. č. 1506/2, ul. Na Pláni Smíchov Stavební činnost
06.01.2021 4715 Oplocení pozemku parc.č. 1796/23 Hlubočepy Stavební činnost
06.01.2021 4818 Obnova vodovodního řadu ul. Peroutkova Smíchov, Radlice, Košíře, Jinonice Stavební činnost
11.01.2021 8701 770355- Rozšíření optické sítě a připojení administrativních objektů v Pekařské ulici Jinonice Stavební činnost
11.01.2021 8750 Stavební úpravy, nástavba a vestavba, Nový Zlíchov 1063/1 Hlubočepy Stavební činnost
11.01.2021 8781 Restaurace ANDĚL (OLD HANOI), Štefánikova 218/3 Smíchov Stavební činnost
14.01.2021 12337 Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov Smíchov Stavební činnost. V případě 1x navrženého záložního zdroje elektrické energie je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
14.01.2021 12398 Dodatečné povolení zahradního domku na parc. č. 1405 Slivenec Stavební činnost
15.01.2021 14373 Stavební úpravy RD v ul. Na Farkáně III 4 Radlice 4x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu do 20 kW, 5.emis. třídy, stavební činnost.
16.01.2021 14383 Stavební úpravy RD v ul. Na Farkáně III 2 Radlice 3x plynový kondenzační kotel Vaillant Ecotec plus
VU 206/5-5 každý o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 – 20 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
10.01.2021 14577 Změna užívání části stavby, rozšíření bytu, Na Václavce 176 Smíchov Stavební činnost
19.01.2021 14957 Stavební úpravy stávajícího hřiště a nové povrchy a zbudování přístupové komunikace, parcč.. 1347/2, 1711 Hlubočepy Stavební činnost.
20.01.2021 16144 Bytový dům U Blaženky, využití střechy Smíchov Stavební činnost.
20.01.2021 16160 Soubor polyfunkčních budov s převažující bytovou složkou „W2“ Hlubočepy  V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
21.01.2021 16963 Změna užívání stavby 2 typových buněk kancelářské a ubytovací prostory na stavbu trvalou, K Lochkovu 381 Slivenec Stavební činnost.
21.01.2021 17005 Rekonstrukce nebytových prostor a fasády v suterénu bytového domu, parc.č. 1252 Košíře  V rámci užití tepelného zdroje – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
21.01.2021 17056 Vila Na Cihlářce Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
25.01.2021 19831 Demolice objektu na parc. č. 367/1 a 366 Slivenec Stavební činnost
26.01.2021 20009 Stavba bazénu, Nykličkova 1015/50 Slivenec Stavební činnost
26.01.2021 20030 Stavba veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily – 224 Rugby Club Smíchov, Smrčinská Smíchov Stavební činnost
26.01.2021 20060 Změna stavby před dokončením dvou RD, Ke Smíchovu, parc. č. 1754/4, 1754/352 Slivenec Stavební činnost
27.01.2021 21188 Obnova zahrady Kinských v Praze 5 – Rekonstrukce stávajících vodních štol XIV a XV Smíchov Stavební činnost
27.01.2022 21574 Stavba opěrné zdi na pozemku parc. č. 1459/19 Slivenec Stavební činnost
27.01.2021 21616 Bytový soubor Viola – zařízení staveniště Smíchov Stavební činnost
29.01.2021 23335 Vnější ocelové schodiště ze zahrady na terasu BD“ Filmařská č.p. 1153/19, parc. č. 781/1, 781/15 Hlubočepy Stavební činnost
01.02.2021 24527 Změna stavby před dokončením rozestavěné jednotky- vybudování fitcentra v objektu Vitality Rezidence Smíchov Stavební činnost
01.02.2021 24689 Stomatologická ordinace v 1 NP objektu VITALITY REZIDENCE Smíchov Stavební činnost
01.02.2021 24719 Rekonstrukce klubové chaty se saunou, Nad Hliníkem 1202/2, parc. č. 1863/19 Košíře Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 256/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 5,2 – 24,0 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost. V rámci užití tepelného zdroje – saunová kamna – nejsou naše zájmy dotčeny.
02.02.2021 26054 Kanalizační, vodovodní a plynová přípojka pro RD č. p. 12, ul. Pod Žvahovem Hlubočepy Stavební činnost
02.02.2021 26115 Stavba veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily – 218 Squashpark Cibulka, ul. Fabiánova, parc. č. 606/1, 2080, 2074/1 Košíře Stavební činnost
02.02.2021 26135 HRÁŇ – polytechnické zázemí Košíře Stavební činnost
03.02.2021 27078 WTTx9 NT A P5HIL OK Košíře Stavební činnost
03.02.2021 27097 Novostavba RD vč. nové domovní ČOV, nového vjezdu a domovních přípojek na pozemku parc. č. 391/14 Motol Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES, stavební činnost.  V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
03.02.2021 27120 BD Cibulka haj, včetně napojení na infrastrukturu, prodloužení a úpravy ulice Smolíkova, parc. č. 1739/2, 1748/45, 1748/55, 1748/7, 1741/1 Košíře 2x plynový kondenzační kotel EVODENS AMC 35 každý o jmenovitém tepelném výkonu 7,9-35,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
03.02.2021 27131 Rekonstrukce a půdní nástavba BD, Musílkova 42/260 Košíře 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU356/5-5
o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 70 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
03.02.2021 27180 Sanace střešního pláště BD, Weberova 209 – 213 Motol Stavební činnost
03.02.2021 27196 Stavební úpravy a přístavba domu parc. č. 1575, 1576 a 1706 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
04.03.2021 27804 Stavební úpravy (rozšíření) průjezdu ve dvorní obvodové zdi domu č.p. 932/39, ul. Radlická Smíchov Stavební činnost
04.02.2021 27818 Rekonstrukce bytů č. 5 a 6 v ul. K Dalejím 89 Hlubočepy Stavební činnost
08.02.2021 30532 Stavební úpravy půdního bytu, Janáčkovo nábřeží 47/475 Smíchov Stavební činnost
07.02.2021 30569 Pěší cesta podél tratě lokalita Zlíchov, č. akce 999029 – PD a IČ Hlubočepy – ul. Nad Zlíchovem – Nový Zlíchov – Změna projektu č. 2 Hlubočepy, Smíchov Stavební činnost
09.02.2021 31826 Stavba veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily – 222 Újezd, parc. č. 1073 Malá Strana Stavební činnost
09.02.2021 31836 Vrtaná studna, parc. č. 1796/21 Hlubočepy Stavební činnost
10.02.2021 32860 Barrandov Kaskády – Stavební úpravy retence, parc. č. 1184/84, 1798/21, 1798/514 Hlubočepy Stavební činnost
10.02.2021 32901 Barrandov Kaskády – Jižní náměstí a park, parc. č. 1184/84, 1798/21, 1798/514, 1798/517, 1792/115, 1793/27 Hlubočepy Stavební činnost
10.02.2021 34403 Obytný soubor Klamovka, při ulici Podbělohorská, parc. č. 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18, 3986/1, 3987/1 Smíchov 4x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 922 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
15.02.2021 35712 Dopojení splaškové kanalizační přípojky a oprava oplocení, Za Farou 305/44 Slivenec Stavební činnost
14.02.2021 35727 Dopravní opatření v komunikačním propoji v křižovatce Radlická – Dobříšská Smíchov Stavební činnost
17.02.2021 38944 Stavební úpravy stávajícího objektu parc.č. 17 a 18 Slivenec 9x plynový kondenzační kotel Protherm 12KKO každý
o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
17.02.2021 38961 Rekonstrukce, přístavba a nástavba RD, Štěpařská 1022/9 Hlubočepy plynový kondenzační kotel BAXI DuoTec Compact E24
o jmenovitém tepelném výkonu 3,4 – 24 kW, 6. emisní třídy.
Stavební činnost
17.02.2021 38983 Změna stavby před dokončením se změnou územního rozhodnutí- Bytový dům Košířská brána Košíře 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 192-50i každý o jmenovitém tepelném výkonu 6,3-97,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
17.02.2021 39007 Veřejná čerpací stanice pohonných hmot v ul. K Barrandovu Slivenec  V rámci užití tepelných zdrojů – 10x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
22.02.2021 41145 Změna užívání, stavební úpravy a přístavba schodiště činžovního domu Na Václavce 1789/22, parc. č. 2142 Smíchov Stavební činnost
22.02.2021 41955 Novostavba garáže na parc. č. 374 Hlubočepy Stavební činnost
22.02.2021 42028 Ústav dějin UK a archiv UK – změna územního rozhodnutí, ke stavebnímu povolení a k odstranění objektu SO 02, ul. Plzeňská, parc. č. 56/1, 56/2, 56/24, 56/16, 56/25, 25/26, 56/28, 56/30, 56/27, 56/29, 56/31, 405/28, 405/27, 405/29, 56/23, 56/7, 56/18, 56/19, 56/37, 489/17 Motol Plynový kondenzační kotel
o jmenovitém tepelném výkonu 197 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 6x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
24.02.2021 43635 Stavební úpravy ČSOB Hypoteční banky v ul. Radlická 333/150 Radlice Stavební činnost
25.02.2021 45927 Obytný soubor Klamovka, parc. č. 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18, 3986/1, 3987/1 Smíchov 4x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 922 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
25.02.2021 46121 Obytný soubor Klamovka – změna územního rozhodnutí, při ulici Podbělohorská,  parc. č. 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18, 3986/1, 3987/1 Smíchov Stavební činnost
25.02.2021 46207 Stavební úpravy plotu – areál ZŠ a MŠ Praha 5 – Slivenec, Ke Smíchovu 16/140, parc. č. 490, 491, 496/3 Slivenec Stavební činnost
02.03.2021 50230 Optická trasa pro připojení SITE A5STF (ACR202103179) Smíchov Stavební činnost
02.03.2021 50267 Stavební úpravy domu, Lesnická 1214/5 Smíchov Stavební činnost
03.03.2021 51467 Demolice objektů Nad Výšinkou 1258/15 Smíchov Stavební činnost
03.03.2021 51476 Dům pro seniory, ul. Nad Kavalírkou Košíře 3x plynový kondenzační kotel Buderus Logano plus KB372-250 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 750 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
03.03.2021 52032 Rozšíření distribuční sítě NN, připojení parc.č. 1358 Slivenec Stavební činnost
04.03.2021 52192 Navýšení výkonu v rámci kotelny BK7, V Remízku 938/11 Hlubočepy Stavební činnost. V případě: 3x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 3 706 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
07.03.2021 52386 Nástavba obytného prostoru nad stávající garáží u RD na parc.č. 379/1, 379/2 Hlubočepy Stavební činnost
05.03.2021 52412 Změna stavby před dokončením, změna užívání přízemí stávajícího objektu, Pod rybníkem 44/13 Slivenec 2x plynový kondenzační kotel VIESSMANN VITODENS 200-W o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 12-45 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
05.03.2021 52508 Změna stavby před dokončením, vrtaná neveřejná studna na parc.č 1232/18 Hlubočepy Stavební činnost
08.03.2021 54608 Stavební úpravy objektu č.p. 2155/18, v ul. U Blaženky Smíchov Stavební činnost
08.03.2021 54955 Bydlení STAROKOŠÍŘSKÁ, parc. č. 1320, 1321/2-12 Košíře 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 806/5-5
o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 149,4 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
08.03.2021 54976 Novostavba opěrné zdi se schodištěm u RD, Butovická 655/34 Jinonice Stavební činnost
08.03.2021 55107 Pobočka UniCredit Bank – Anděl, Štefánikova 284/2 Smíchov Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRS 19
o jmenovitém tepelném výkonu 2,7-18 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
08.03.2021 55115 Bytový dům Na Zatlance Smíchov 2x plynový kondenzační kotel De Dietrich C230-210
každý o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
09.03.2021 56027 Rezidence Černý Vrch, parc.č. 2581/2 Smíchov Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
09.03.2021 56036 Zahradní schodiště Raudnitzova domu, parc. č. 146 Hlubočepy Stavební činnost
10.03.2021 56087 Stavební úpravy podkrovního bytu za účelem rozšíření obytné části, BD č. p. 901, Braunova 11 Smíchov Stavební činnost
10.03.2021 56149 Aktualizace stanoviska k umístění navigačního panelu na štítovou stěnu domu č. .p. 487, při komunikaci Plzeňská, parc. č. 3992/1 Smíchov Stavební činnost
10.03.2021 56184 Bytový dům Karlštejnská, parc.č. 652 Jinonice 2 x plynový kondenzační kotel Bosh Condens GC 2300iW 24P každý o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost
11.03.2021 56716 Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu: Na Placích 1195/3 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel VIESSMANN VITODENS
200-W o jmenovitém tepelném výkonu 1,9-32 kW, 5. emisní třídy. Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
15.03.2021 58082 Změna územního rozhodnutí – „Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov Smíchov Stavební činnost
15.03.2021 58094 Rekonstrukce pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky 2.LF UK Motol Stavební činnost
17.03.2021 59283 Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace v ul. V Klukovicích, vč. přípojek Hlubočepy Stavební činnost
17.03.2021 59290 Stavební úpravy rodinného bazénu, čp. 1524 Smíchov Stavební činnost
12.03.2021 59593 Oprava fasády domu v ul. Pod Lipkami 1454/19 Smíchov Stavební činnost
19.03.2021 60500 Stavební úpravy Bowlingu Na Bělidle 407/25, pomocné schodiště Smíchov Stavební činnost
19.03.2021 60510 Rekonstrukce a přístavba k stávajícímu RD v ul. Pod Lipkami 1413 Smíchov Stavební činnost. • V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
19.03.2021 60519 Ohlášení stavebních úprav v RD Slivenecká 105/25 Hlubočepy Stavební činnost
23.03.2021 61881 Základnové stanice veřejné komunikační sítě na pozemku parc.č. 1838/37, k.ú. Košíře, ul. Naskové Košíře Stavební činnost
23.03.2021 61962 Novostavba rodinného domu vč. zpevněných ploch, oplocení, inženýrských sítí, ul. Hlubočepská Hlubočepy 3x plynový kondenzační kotel, 5. emisní třídy. Stavební činnost
23.03.2021 62029 Obytný a obchodní soubor Wassermannova- Změna komerce č. H.105, pozemek parc.č. 1798/539 Hlubočepy Stavební činnost
23.03.2022 62109 Radlická radiála JZM-Smíchov, založení napájení 22 kV stavby Smíchov Stavební činnost
23.02.2021 62198 Novostavba rodinného domu a souvisejících objektů, parc.č. 367/1, 366 Slivenec 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrický kote.l Stavební činnost
23.03.2021 62294 Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD, parc.č. 222/5, 222/9 Slivenec Plynový kondenzační kotel WB2C o jmenovitém tepelném výkonu 8,8 – 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
24.03.2022 64144 Připojení objektu Na Cihlářce 3177/30, so sítě TMCZ- přípojka 100m Smíchov Stavební činnost
24.03.2021 64209 Rekonstrukce objektu, Nádražní 49/94, pozemek parc.č. 512, 508/2 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W každý o jmenovitém tepelném výkonu max. 19 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
26.03.2021 66109 Obnova kryté terasy u bytu v BD, Zborovská 1074/30 Smíchov Stavební činnost
29.03.2021 66343 Rekonstrukce střechy gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 621/45, parc. č. 841 Malá Strana Stavební činnost
25.03.2021 66455 Rekonstrukce, zvětšení otvoru do garáže, parc.č. 125/1 Smíchov Stavební činnost
26.03.2021 66496 Kanalizační přípojka k RD Pod útesy 101 Hlubočepy Stavební činnost
25.03.2021 66598 Obnova kNN, K Homolce Slivenec Stavební činnost
25.03.2021 66618 Aktualizace stanoviska- Novostavba bytového domu na parc. č. 2496/1 Smíchov Plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 656/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 61,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
28.03.2021 66629 Stavební úpravy stavby dopravní infrastruktury vč. součástí a infrastruktury, č. akce 13147 Smíchov, Břevnov Stavební činnost
29.03.2021 67317 Přejezd SDP v km 16,160 – 16,290 na dálnici D0-PD Slivenec Stavební činnost
29.03.2021 67553 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 1942/1 Košíře Stavební činnost
30.03.2021 68215 Změna užívání části objektu Pod Žvahovem 14/50, parc. č. 86 Hlubočepy Stavební činnost
30.03.2021 68367 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA- NÁDRAŽNÍ, parc.č. 545/5, 560/1, 4990/1 Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost. V případě: 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 425 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
01.04.2021 72962 Stavební úpravy bytu č. 6, Pod Stadiony 2719/19, parc. č. 3752 Smíchov Stavební činnost
03.04.2021 72977 Novostavba RD, ul. U Sportoviště, parc. č. 553/3 Slivenec Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 9 SET145 o jmenovitém tepelném výkonu 1,0-10 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
29.03.2021 74094 Změna stavby před dokončením – obnova vodovodního řadu, ul. Podbělohorská Smíchov Stavební činnost
07.04.2021 74478 Změna stavby před dokončením – „Bytový dům Parvi Cibulka Košíře Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – 5x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
07.04.2021 74625 Stavební úpravy garáže domu U Šípků 708/22, parc. č. 1921 Hlubočepy Stavební činnost
07.04.2021 74717 Demolice rodinných domů č.p. 2558, Nad Kesnerkou 13, parc. č. 952 a č.p. 3293, U Starého židovského hřbitova 1, na parc. č. 950 Smíchov Stavební činnost
07.04.2021 74884 SSZ 5.018 Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most Smíchov Stavební činnost
08.04.2021 75108 Čerpací stanice Shell Praha Geologická – Nová nadzemní nádrž ADBlue, K Barrandovu 1085/1, parc. č. 964/21 Hlubočepy Stavební činnost
08.04.2021 75138 Přestavba RD, Pod Vidoulí 413/15, parc. č. 392 a 393/1 Jinonice Stavební činnost
12.04.2021 76474 Rekonstrukce a přístavba BD, Staropramenná 641/21 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Bosh GC9000IW-40 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 78,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
12.04.2021 76511 Změna užívání suterénu RD Pod Homolkou 41/15, parc. č. 106 Motol Plynový kondenzační kotel Geminox THRS35 o jmenovitém tepelném výkonu 9,7-32,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
13.04.2021 77392 Modernizace výtahů – Hilmarova 979/2, parc. č. 1020/327 Hlubočepy Stavební činnost
14.04.2021 78266 Novostavba objektu na parc. č. 5002/11 Smíchov Plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola DUO-TEC +16
o jmenovitém tepelném výkonu 2,2-12 kW, 6. emisní třídy.
Stavební činnost
14.04.2021 78293 Odstranění stavby RD Voskovcova 739/25, parc. č. 1837, 1838 Hlubočepy Stavební činnost
15.04.2021 78556 Vyvedení kabelů 22 kV z TR Slivenec I. etapa Lochkov, Slivenec Stavební činnost
15.04.2021 78937 Změna stavby před dokončením – Obytný a obchodní soubor Wassermannova – Změna Komerce č. H.105 Hlubočepy Stavební činnost
16.04.2021 81414 Rekonstrukce BD, Destinové 945/10, parc. č. 633/4 Košíře 1x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-25i o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 23,8 kW, 5. emisní třídy. Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
19.04.2021 83432 Bytový dům V ostružiní, parc. č. 955/27, 955/33, 955/55, 955/132, 955/126, 955/128, 955/42, 955/49 Košíře 4x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 160 kW, 5.emisní třída. Stavební činnost
19.04.2021 83443 Změna stavby před dokončením – Bytový dům Erbenova – komunikace Smíchov Stavební činnost
19.04.2021 83471 Stavební úpravy BJ , Pod Lipkami 27, parc. č. 4336 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 6. emisní třídy.Stavební činnost
21.04.2021 86157 Dostavba usedlosti Turbova – Novostavba BD, objekt A a B s 23 BJ, parc. č. 830/1, 830/3, 832, 833/2, 2056/1 Košíře 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-kW o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 98 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost
21.04.2021 86187 Půdní vestavba BD Na Celné 524/5, parc. č. 389 a 390 Smíchov Stavební činnost
21.04.2021 86211 Odpojení dešťové kanalizace od jednotné kanalizace, ul. Karlštejnská, parc. č. 1517/1 Jinonice Stavební činnost
26.04.2021 90725 Kříženeckého náměstí – č. akce 999441 – 2. část, Lumiérů Hlubočepy Stavební činnost
26.04.2021 90784 Novostavba BD, ul. Podbělohorská, parc. č. 4041, 4042, 4816/2, 4856 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 356/5-5A ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
26.04.2021 91050 Výstavba nové redukční šachty Waltrovka Jinonice Stavební činnost
26.04.2021 91530 Aktualizace závazného stanoviska – Činžovní vila p.č. 1408/2 Smíchov Stavební činnost
22.04.2021 92457 RD na pozemku parc. č. 832 Hlubočepy Stavební činnost
27.04.2021 92870 Atletická – č. akce 1080 Smíchov Stavební činnost
27.04.2021 92954 Stavební úpravy obchodní jednotky Zlatý anděl, obj. B č.p. 344 – Nová provozovna ROSSMANN Smíchov Stavební činnost
28.04.2021 93479 Změna stavby před dokončením – Polyfunkční dům Košíře Košíře Stavební činnost
28.04.2021 93625 Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A, Kartouzská 204/6 Smíchov Stavební činnost
28.04.2021 97719 Novostavba RD, parc. č. 322/91 Holyně Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
28.04.2021 97741 Stanovisko ke kolaudaci – Stavební úpravy, nástavba, půdní vestavba a přístavba výtahu do objektu Štefánikova 278/40 Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
03.05.2021 97789 Změna stavba před dokončením – Ambulantní zdravotnické zařízení, Nádražní 86, parc. č. 516/3, 516/4 Smíchov Stavební činnost
03.05.2021 97807 Novostavba BD Nad Kesnerkou, parc .č. 950, 951, 952, 953, 4933, 943/1 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel BUDERUS GB192-50 i
každý o jmenovitém tepelném výkonu 49,90 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost
03.05.2021 98473 Stavební úpravy – regenerace BD Na Šmukýřce 915/27, parc .č. 975 Košíře Stavební činnost
03.05.2021 98704 Novostavba RD, Na Čisté 328/11, parc. č. 400, 401/1 Slivenec 2 plynové kondenzační kotle každý o jmenovitém tepelném výkonu 4,4-13,2 kW, 5. emisní třídy. 2 x krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.Stavební činnost.
05.05.2021 99814 Změna stavby před dokončením – Administrativní objekt Košířská brána a stavební úpravy komunikace Starokošířská, ulice Starokošířská a Plzeňská, parc. č. 1305/1,1305/2, 1992/10, 1992/25, 1992/26, 1992/27, 1992/28, 2001 Košíře Stavební činnost
05.05.2021 99847 RVDSL1607_A_A_SMNJ1801_MET Jinonice Stavební činnost
05.05.2021 100020 Stavba plynovodní přípojky v ulici K Homolce 318/8 Slivenec Stavební činnost
07.05.2021 101154 BD Na Čečeličce – půdní vestavba a výstavba výtahu, Na Čečeličce 425/4 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 5x elektro kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.05.2021 102724 Stavební úpravy a přístavba domu Na Hřebenkách 41a novostavba BD, U Plátenice 6, parc. č. 3199/1, 3199/2 Smíchov 4x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 31,80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
12.05.2021 103234 Stavební úpravy BJ č. 27, Lohniského 902/9 Hlubočepy Stavební činnost
12.05.2021 103300 Připojení sjezdu, parkovací stání a rekonstrukce oplocení, Nad Kuliškou 462/6 Košíře Stavební činnost
17.05.2021 104289 Polyfunkční areál Smíchov, Nádražní 8, 10 a 12, Praha 5 – Smíchov při ulici Nádražní, parc. č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/3 a 669/4 Smíchov Stavební činnost. V případě navržených tepelných zdrojů 8x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 3 580 kW  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
14.05.2021 104333 Aktualizace stanoviska – Odstranění staveb v železniční stanici Praha Smíchov Smíchov Stavební činnost
13.05.2021 104364 Výměna osobního výtahu a konstrukce šachty v BD č. p. 1077, ul. Hillebrantova Košíře Stavební činnost
13.05.2021 105000 Nájemní bydlení Podbělová, parc. č. 920/1 a 920/2 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 9x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
13.05.2021 105081 BD Pod Kesnerkou, parc. č. 4925/5 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 23,8 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
17.05.2021 106353 Oprava potrubí TUV, Chaplinovo náměstí, na pozemcích parc. č. 1020/2, 1020/128, 1020/220, 1020/229, 1020/253, 1020/254, 1020/255, 1020/256, 1020/257, 1020/271, 1020/16, 1040/27, 1040/86, 1040/91 a 1040/92 Hlubočepy Stavební činnost
17.05.2021 106580 Stavební úpravy se změnou v užívání – rozšíření stávajícího prostoru a provozu centra odběru plasmy v 6.NP objektu Zlatý Anděl, budova A Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
17.05.2021 106675 Dodatečné povolení stavby – Rekonstrukce RD, Průchova 690/58 Košíře Stavební činnost
17.05.2021 108079 Propojení bytů A1.3 – A1.4, Jeřabinová 3253/33, parc. č. 4748/240 Smíchov Stavební činnost
18.05.2021 108096 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 1173/4 Slivenec Stavební činnost
19.05.2021 108170 Stavební úpravy spojené se změnou užívání na pneuservis a prodejnu, K Holyni 81/10, parc. č. 615/5, 613, 615/1 Slivenec Stavební činnost. • V rámci užití tepelného zdroje – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
20.05.2021 108988 Změna územního rozhodnutí, stavební povolení, včetně povolení dočasné komunikace, přeložky vodovodního řadu, prodloužení splaškového kanalizačního řadu, retenční nádrže a čerpání vody ze stavební jámy – „Jinonice Court – etapa IV – Polyfunkční dům“ Jinonice Stavební činnost. V případě navrženého tepelného zdroje 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném příkonu 330 kW,  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP
19.05.2021 109027 Bytový dům „U Blaženky“ – dodatečné povolení stavby oplocení staveniště, U Blaženky 51, parc. č. 2500/1, 2500/2 Smíchov Stavební činnost
19.05.2021 109041 Modernizace a přístavba k RD, Na Pláni 2005/33 Smíchov Plynový kondenzační kotel Junkers Condens GC9000iW 50 o jmenovitém tepelném výkonu 3-14 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.05.2021 109408 Revitalizace lodžií BD Lohniského 903 Hlubočepy Stavební činnost
21.05.2021 109977 Stanice technické kontroly a administrativní budova, při křižovatce ulic K Lochkovu a Frančíkova, parc. č. 232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 222/13 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 4x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
24.05.2021 110645 Přístavba garáže k BD, ul. Slavická 1153/1, parc. č.  1975/92 Košíře Stavební činnost
25.05.2021 111808 Doplnění technické infrastruktury zahrad při ulici Podbělohorská, parc. č.  4238/1, 4238/2, 4238/3, 4816/2 Smíchov Stavební činnost
26.05.2021 111825 Revitalizace Chaplinova náměstí – sídliště Barrandov Hlubočepy Stavební činnost
25.05.2021 111834 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 256 Motol Stavební činnost
25.05.2021 111915 Centrum odběru Plasmy – komorový mrazák pro skladování plazmy v 1. NP objektu č.p. 344, ul. Nádražní Smíchov Stavební činnost
31.05.2021 118550 Multifunkční objekt – výrobna + prodejna Zahradníčkova 46 Motol Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy o výkonu  nejsou naše zájmy dotčeny
31.05.2021 118987 Rozšíření střešního bytu BD č.p. 2363, Na Hřebenkách 29 Smíchov Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
31.05.2021 119012 Novostavba dvojice viladomů v ul. Na Farkáně I a II, parc. č. 233/1, 233/2, 536/6, 540 a 541 – změny územního rozhodnutí Radlice Stavební činnost
31.05.2021 119180 RD Slivenec – dodatečné stavební povolení, parc. č. 222/26 Slivenec Stavební činnost.V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
01.06.2021 119345 BD Radlická vyhlídka, Na Vysoké I. parc. č. 976/1, 977/184, 977/285, 977/16, 977/187, k.ú. Jinonice a 533/3 a 601/1, k.ú. Radlice Jinonice, Radlice 2x plynový kondenzační kotel BAXI Luna Duo-tec MP+ 1.90, každý o jmenovitém tepelném výkonu 85 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
01.06.2021 119425 Novostavba RD, parc .č. 1796/22 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
26.05.2021 119803 Přístavba a stavební úpravy BD, Fráni Šrámka 2231/17 Smíchov Plynový kondenzační kotel Viesssmann VITODENS 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 26 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
02.06.2021 120833 Manipulační plocha u RD v ulici Na Vršku 1469/20 Smíchov Stavební činnost
04.06.2021 124000 Výměna kotle na pevná paliva za nový plynový kondenzační kotel, Rubínová 474/10 Slivenec Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens    200-W o jmenovitém tepelném výkonu 26 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
04.06.2021 124048 Výměna osobního výtahu ve stávající výtahové šachtě, Na Hřebenkách 2371/10 Smíchov Stavební činnost
07.06.2021 124166 Stavební úpravy a půdní vestavba objektu č. p. 527, Na Bělidle 40, parc. č. 303 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSB 22-3CE o jmenovitém tepelném výkonu 21,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
10.06.2021 128419 Úprava ul. Nádražní a Strakonická včetně SSZ 5.976 Smíchov Stavební činnost
11.06.2021 129798 Stavební úpravy a změna užívání nebytových prostor v objektu Obytný soubor BD RANTA Barrandov – blok I, parc. č. 1798/747 Hlubočepy Stavební činnost
11.06.2021 129837 Dvě nové skladové haly v areálu, parc. č. 1899/1, ul. Ke Kotlářce Košíře Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
14.06.2021 129851 Stavební úpravy domu č.p. 73/5, parc. č. 28, 29/1, 29/2 Holyně Stavební činnost
14.06.2021 131045 Úpravy ul. Nádražní a Strakonická – stavební úpravy, parc. č. 683, 688/1, 688/2, 689/1, 689/3, 689/4, 690, 4990/1, 5033/6, 5033/7, 5043/1, 5043/2, 5043/15, 5043/16, 5043/17, 5044/4 Smíchov Stavební činnost
14.06.2021 131053 Změna užívání spojená se stavebními úpravami interiéru objektu v ul. Pivovarská, parc. č. 521/5 Smíchov Stavební činnost
14.06.2021 131081 Stavební úpravy v suterénu, ul. Vltavská 300/30, parc .č. 446 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
16.06.2021 133045 Rekonstrukce a přístavba BD Nad Santoškou 2132/5 Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
18.06.2021 134592 Výstavba lávky v ŽST Praha – Smíchov Smíchov Stavební činnost
18.06.2021 134809 Stavba chaty a žumpy Holyně Stavební činnost
18.06.2021 134865 Výměna 3 ks osobních výtahů v bytovém domě V Remízku 982, 983, Voskovcova 984 Hlubočepy Stavební činnost
21.06.2021 136295 Rekonstrukce bytu v ul. Jindřicha Plachty 569/13 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
21.06.2021 136307 Jinonice Court Vily- nová opěrná stěna a oplocení, parc.č. 1342/14 a 1342/784 Jinonice Stavební činnost
21.06.2021 136314 Umístění 3 ks vodovodní přípojky pro 3 ks RD Slivenec S01, S02 a S03, parc.č. 1418, 1419, 1431/2 Slivenec Stavební činnost
21.06.2021 137778 Výstavba komínu ke krbovým kamnům na řadovém domě Kloudova 23 Jinonice § krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.Stavební činnost
23.06.2021 137785 Novostavba rodinného dvojdomu, parc.č. 1837, 1838 Hlubočepy 2x krbová vložka- bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ESStavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
23.06.2021 137801 Rekonstrukce a přestavba rodinného domu ve Slivenci, K rozmezí 196/5, par.č. 255/1, 255/2, 255/3 Slivenec Plynový kondenzační kotel kondenzační Plynový s průtokovým ohřevem se zásobníkem TUV VAILLANT – sestava VUW 246/5-5 eco TEC plus + VIH QL 75B (70 L), výkon 4,2 – 21,2 kW (24,0 kW TV) o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
23.06.2021 137819 Oplocení pozemků, kryté parkovací stání, Na Popelce 1236/14a Košíře Stavební činnost
23.06.2021 137829 Stavba výtahu Zborovská 889/46 Smíchov Stavební činnost
25.06.2021 138527 11010-099378, 0656/20 Viladomy Na Farkáně_přípolož Radlice Stavební činnost
25.06.2021 138890 Novostavba RD, k.ú. Slivenec, č.p. 1767/64 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x rekuperační jednotka a elektrické podlahové topení a přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
28.06.2021 139968 Změna v užívání nebytového prostoru na stomatologii, Radlická 3207/88a, parc. č. 1442 Smíchov Stavební činnost
28.06.2021 140012 Hydrogeologický vrt- studna, parc.č. 4673/6 Smíchov Stavební činnost
29.06.2021 141763 Rekonstrukce a nástavba vily Nad Bertramkou, parc.č. 2739, 2740 Smíchov Stavební činnost
30.06.2021 142812 Rekonstrukce bytové jednotky č. 45, Nad Palatou 2798/54 Smíchov Stavební činnost
30.06.2021 1472826 Stavební úpravy, půdní vestavba a vestavba výtahu v ul. Svornosti čp. 887/21, parc.č. 459 Smíchov Dva plynové kondenzační kotle Baxi Luna Duo tec MP+ 1.50, každý o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
01.07.2021 142853 LTEN0C_A_P5BUK_OK, ul. Pod Vavřincem Jinonice Stavební činnost
30.06.2021 142924 Odstranění bývalé budovy technického vybavení na pozemku č. 169/9 Slivenec Stavební činnost
01.07.2021 143642 Novostavba RD na parc.č. 1454, 1455, ul. K Homolce 195/6 Slivenec Plynový kondenzační kotel,   o jmenovitém tepelném výkonu 28 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
01.07.2021 143665 Změna užívání stavby na mateřskou školu s dětskou skupinou, Švédská 1373/51 Smíchov Stavební činnost
02.07.2021 144247 Přístavba garáží, Holečkova 2261/50 Smíchov Stavební činnost
02.07.2021 144277 Umístění mobilního domu, vč. přístavby předsíně a pokoje, domovních přípojek a vjezdu na pozemek parc.č. 193 Slivenec Stavební činnost.V rámci užití tepelných zdrojů – klimatizační jednotky, elektrický ohřívač – nejsou naše zájmy dotčeny.
02.07.2021 145255 Výstavba lávky v ŽST Praha -Smíchov – Demolice Smíchov Stavební činnost
07.07.2021 146032 Vyvedení kabelů 22kV z TR Slivenec III. etapa Slivenec Stavební činnost
07.07.2021 146055 Usedlost Turbova – II. etapa – přípojky inženýrských sítí Košíře Stavební činnost
08.07.2021 146070 Nástavba 4. NP a 5. NP, přístavba výtahu a rekonstrukce činžovního domu Musílkova 172/58 Košíře Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
07.07.2021 146093 Dispoziční a stavební úpravy bytu v 6. NP – rekonstrukce, Ostrovského 33/2 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24,5 kW, 5. emisní třídy. Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.  Stavební činnost
07.07.2021 146170 Zlatý lihovar – rezidenční komplex, etapa sever Smíchov Stavební činnost
11.07.2021 148206 Stavební úpravy rodinného domu Šternova 149/9 Jinonice Plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens AK200 25 KKO-A o jmenovitém tepelném výkonu 26,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
12.07.2021 149724 Chodník mezi ZŠ a domovem seniorů – VO Slivenec Stavební činnost
13.07.2021 150494 Rozšíření telekomunikační sítě 912081- Barrandovská, Skalní Hlubočepy Stavební činnost
15.07.2021 150985 Vrtaná studna na pozemku parc.č. 3664 Smíchov Stavební činnost
14.07.2021 151185 Vestavba bytů do podkroví bytového domu čp. 502 Košíře Elektrické přímotopy a 3 plynové kondenzační kotle Buderus každý o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost
19.07.2021 155048 Revitalizace parku Na Pláni Smíchov Stavební činnost
19.07.2021 155574 Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK Jinonice Kaskáda 3 plynových kondenzačních kotlů např. BRILON THISION LEVO o celkovém tepelném výkonu kotelny 296,7 kW. Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 4x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
19.07.2021 156754 Přístavba U Nesypky 108/2 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 192-25i, každý o jmenovitém tepelném výkonu 23,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.07.2021 156795 Přístavba a nástavba RD Tichá 2668/6a Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.07.2021 156929 Střešní nástavba objektu Wellness a úpravy ploché střechy pro vegetační kryt v HVM PLASMA JINONICE Jinonice Stavební činnost
20.07.2021 157309 Novostavba letní restaurace a baru, Musílkova 568/35, parc. č. 596 Košíře Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
21.07.2021 157402 Stavební úpravy, rozšíření stávajícího provozu PLASMA LAB s.r.o. Smíchov Stavební činnost
21.07.2021 157768 RVT Dalejského potoka a Prokopského potoka Hlubočepy Stavební činnost
23.07.2021 158452 Stavební úpravy prostoru toalet ve 4.NP Smíchov Gate, č. parc. 2974/29 Smíchov Stavební činnost
21.07.2021 158614 Přístavba rodinnému domu, Křišťálová 934/6, parc. č. 1754/25 Slivenec Stavební činnost
22.07.2021 158653 Výstavba nového veřejného osvětlení, ul. Za Křížkem Slivenec Stavební činnost
22.07.2021 158676 Umístění reklamy a prvků na fasádě domu Kotevní 11 Smíchov Stavební činnost
22.07.2021 159002 Vybudování střešní terasy ve 4.NP Nad Konvářkou 309/15 Radlice Stavební činnost
22.07.2021 159483 Zateplení a vybudování střešních teras Nad Konvářkou 315/3 Radlice Stavební činnost
23.07.2021 160123 Rekonstrukce RD, Svátkova 431/6 Smíchov Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 25SET-161DUO o jmenovitém tepelném výkonu 23,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
23.07.2021 160144 Holyně – ul. U Smolnic, parc. č. 135/6 – změna užívání truhlárny na RD Holyně Stavební činnost
26.07.2021 160244 Vestavba výtahové šachty včetně technologie do schodišťového prostoru, Zborovská 22, č.p. 1053, parc. č. 40 Smíchov Stavební činnost
27.07.2021 160637 Německá škola Praha – rozšíření jídelny Jinonice Stavební činnost
26.07.2021 160682 SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – elektrická otopná tělesa, VZT jednotka s rekuperací, elektrické konvektory – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
30.07.2021 163988 Praha – Slivenec, Holyně, U Smolnic – přemístění TS 4436 – chytrá (S-148535) Holyně Stavební činnost
03.08.2021 164523 Rekonstrukce stávající bytové jednotky, U Šalamounky 176/11 Košíře plynový kondenzační kotel Buderus GB 172 typ C o jmenovitém tepelném výkonu 23 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
03.08.2021 165780 Novostavba dvou domů na pozemku parc. č. 1017/7 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
30.07.2021 166115 Stavební úpravy, nástavba a přístavba vily Na Šmukýřce Košíře Plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax GB 192 – 35i na zemní plyn o výkonu 5,4 až 35,0 kW. Stavební činnost
02.08.2021 166148 Stavební úpravy v 1.PP a 1.NP objektu Garni hotel Augustus č.p. 508, Na Celné 3 Smíchov Stavební činnost
26.07.2021 166746 Stanovisko ke kolaudaci – TR Řeporyje – BSP: Demolice a modernizace, IE-12-6008879, parc. č. 1779/2, 1779/43, 1779/40, 1779/33,1779/136 Slivenec Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
02.08.2021 166959 Rekonstrukce Jinonické ulice, Praha 5 – Jinonice Košíře Stavební činnost
03.08.2021 167087 Buňkoviště pro stavbu Administrativní budova Nádražní Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – závěsný stěnový konvektor – nejsou naše zájmy dotčeny.
05.10.2021 167910 STL plynovodní přípojka a OPZ V Lipkách č. ev. 197 Slivenec Stavební činnost
04.08.2021 168539 Odstranění objektu rodinného domu p. č. 210 a garáže p. č. 211/2 Radlice Stavební činnost
04.08.2021 168557 Rodinný dům Na Farkáně III, parc. č . 210, 211/1, 221/2 Radlice Plynový kondenzační kotel   o jmenovitém tepelném výkonu 26,6 kW, 5. emisní třídy.Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.  Stavební činnost
04.08.2021 169589 Barrandovský most, celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, č. akce 999174 SO 452 Přeložka SSZ 4.421 Hlubočepy Stavební činnost
04.08.2021 169639 Novostavba měření emisí, prefabrikovaný modul IMECON Container a. s., Plzeňská, parc. č. 386/8 Motol Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
04.08.2021 170243 Kanceláře společnosti Pfizer, stavební úpravy stropu mezi 4.NP a 5.NP Smíchov Stavební činnost
03.08.2021 170608 Přístavba budovy G Hotelu Golf, Plzeňská 103/215c Motol Stavební činnost
05.08.2021 170648 Výměna kotlů Štefánikova 216/21 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídyStavební činnost
05.08.2021 170668 Výměna kotlů Štefánikova 247/17 Smíchov Stavební činnost.V případě navrženého tepelného zdroje 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném příkonu 160 kW, tzn. v součtu 320 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
05.08.2021 170696 Výměna kotlů Krškova 807 Hlubočepy Stavební činnost.V případě navrženého tepelného zdroje 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 2×280 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
05.08.2021 170715 Výměna kotlů Matoušova 68/9 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel, značka a typ kotle nebyly uvedeny, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
09.08.2021 170786 Rekonstrukce bytového objektu Zborovská 1050/28 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-70   každý o jmenovitém tepelném výkonu 62,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
10.08.2021 171377 Bytový dům Jinonická, parc. č. 1457, 1458 Košíře Plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 206/5-5 ECOTEC PLUS o jmenovitém tepelném výkonu 21,2 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
10.08.2021 171389 Přístavba výtahu k bytovému domu, Mozartova 6, čp. 1976 Smíchov Stavební činnost
10.08.2021 171411 Stavební úpravy pro bezbariérový přístup, Wassermannova 1043/7, parc. č. 1798/40, 1798/361 Hlubočepy Stavební činnost
11.08.2021 171415 RD Slivenec, parc. č. 1456, 1457 Slivenec Plynový kondenzační kotel např. Buderus logamax plus o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
11.08.2021 171420 Stavební úpravy a sloučení bytových jednotek č. 31 a 32 v domě čp. 331, parc.č . 438/58 Radlice Stavební činnost
12.08.2021 171587 Změna hospodářské stavby na ubytovnu, Ke Smíchovu 10/156, parc. č. 474 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo, 1x elektrokotel  – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.08.2021 171620 Nemocnice Na Homolce, chlazení lůžkové části a suchý chladič centrálního chlazení NNH, Roentgenova 37/2 Motol Stavební činnost
17.08.2021 172880 Obytný a obchodní soubor Wassermannova, p.č. 1798/747, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 –Změna komerce č. D.108 – D.110 Hlubočepy Stavební činnost
17.08.2021 172886 Odstranění garáže, Mikšovského 836/38 Košíře Stavební činnost
17.08.2021 172898 Rozšíření garáže, Mikšovského 836/38 Košíře Stavební činnost
17.08.2021 172908 Přístavba snídárny budovy F hotelu Golf, Plzeňská 103/215c Motol Stavební činnost
17.08.2021 174147 Café exit Motol, vestavba kavárny do vstupního podloubí ve FN Motol Motol Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo, VZT jednotka a elektrická topná tělesa – nejsou naše zájmy dotčeny.
18.08.2021 175347 Mikro DEPO Anděl, akce č. 100017/2 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
18.08.2021 175381 Chirurgie 5.NP – rozšíření lůžkových kapacit Motol Stavební činnost
20.08.2021 176170 Rekonstrukce kanalizace, ul. Skalní Hlubočepy Stavební činnost
23.08.2021 178064 Novostavba RD S01, S02, S03 + přípojky, oplocení, parc. č. 1418/4 a 1431/2, 1418/5 a 1431/2, 1419 a 1431/2 Slivenec 2x plynový kondenzační kotel, typ nebyl v PD uveden o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
24.08.2021 178606 Rekonstrukce bytu, 4.p. panelového bytu, Werichova 948/5 Hlubočepy Stavební činnost
25.08.2021 179562 Přístavba a stavební úpravy RD Na Křenkově 66/8 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
25.08.2021 179677 Změna užívání garáže, Višňovka 919/5 Slivenec Stavební činnost
26.08.2021 181667 Přístavba BD Erbenova 228/3 Košíře Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-25i, Jmenovitý tepelný výkon k 2,5 až 23,8 kW,  5. emisní třídy. Stavební činnost.
27.08.2021 182212 Domov pro seniory SeneCura SLIVENEC, dispoziční úpravy 3.NP a 1.NP Slivenec Stavební činnost
01.09.2021 185766 Kaskády Barrandov – objekty X, Y a infrastruktura Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – teplovod ze stávající výměníkové stanice – nejsou naše zájmy dotčeny.
01.09.2021 185821 Rozšíření parkovacích míst v areálu NNH, etapa I.b Motol Stavební činnost
01.09.2021 186685 Nová NTL plynovodní přípojka k RD č. p. 1854/7, ul. Na Cihlářce Smíchov Stavební činnost
03.09.2021 187808 Stavební úpravy objektu likvidace odpadů, parc. č. 353/18 Motol Stavební činnost
03.09.2021 188197 Zásobník na dešťovou vodu Za Farou 305/44, p.p.č.: 108 Slivenec Stavební činnost
07.09.2021 191658 Stavební úpravy objektu Ke Koulce 6 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 3x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny
07.09.2021 191875 Změna velikosti jednotek č. 1231/15 a 1231/16, ul. Zoubkova Smíchov Stavební činnost
07.09.2021 191918 ŽABKA BARRANDOV, PRODEJNA POTRAVIN – Nebytová jednotka C106, Wassermannova 1273, parc. č. 1798/747 Hlubočepy Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – VZT jednotka a dveřní clona s ele výměníkem – nejsou naše zájmy dotčeny
08.09.2021 192296 Praha – Slivenec, K Barrandovu, obnova kNN Slivenec Stavební činnost
08.09.2021 192457 Bytový dům Houdova, parc. č. 1479/98 a č. 1479/5 Košíře Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 30 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
08.09.2021 192738 Vrtaná studna HV1, Praha 5 – Jinonice Jinonice Stavební činnost
08.09.2021 193037 Stavba č. 44575 sběrač B Barrandov, 1. etapa – západní větev Hlubočepy Stavební činnost
10.09.2021 193628 SO 30 – 61 – 11 dočasné sanitární kontejnery pro cestující v rámci stavby: výstavba lávky v  žst. PRAHA – SMÍCHOV Smíchov Stavební činnost
13.09.2021 196474 Kotelna park – IV. Etapa, SO.17.1 – veřejné osvětlení na pozemcích č. parc. 96/9, 522/2, Radlice Stavební činnost
13.09.2021 196553 Hřiště Hlubočepy, parc. č. 166/2, 151/2, 1698 Hlubočepy Stavební činnost.V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopné konvektory – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.09.2021 198333 RD Štěpánkova, stavební úpravy a udržovací práce, Štěpánkova 664/56 Košíře Stavební činnost
15.09.2021 199016 AREÁL TELLUS, vodoprávní řízení, ulice Naskové Košíře Stavební činnost
15.09.2021 199175 Demolice RD,  Ke Smíchovu 89/92, parc. č. 722/3 Slivenec Stavební činnost
15.09.2021 199336 Rozšíření bytu č. 2 ve 3. NP, změna spádu části střechy, Nádražní 31/17, parc. č. 2923 Smíchov Stavební činnost.• V rámci navržených tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.09.2021 199446 Stavební úpravy b.j.č. 471/32 – zřízení balkonu v domě č. p. 471, Janáčkovo nábřeží 49 Smíchov Stavební činnost
16.09.2021 199614 Úprava výstupů z vestibulu Na Knížecí stanice metra Anděl Smíchov Stavební činnost
16.09.2021 199747 Přeložka Holyňského potoka HLubočepy Dieselagregát např. GRIZZLI 25000 VE  o jmenovitém výkonu 27-37 kW. Stavební činnost
17.09.2021 200556 Změna stavby – vstupní schody RD, Meskářova 669/32 Slivenec Stavební činnost
21.09.2021 202409 Demolice stávajících objektů ul. Pod Kotlářkou 151/3 Košíře Stavební činnost
20.09.2021 202524 Rekonstrukce a změna užívání na RD, parc. č. 203/2, 203/3, 203/7, 203/8 Košíře Plynový kondenzační kotel značka a typ kotle o jmenovitém tepelném výkonu 10 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.09.2021 203951 Oprava dětských letních toalet MŠ, Nad Laurovou 1983/1 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrický zásobníkový ohřívač – nejsou naše zájmy dotčeny.
22.09.2021 204057 Stavební úpravy v bytě č. 4 na pozemku parc. č. 348/1, parc. č. st. 347 Košíře Stavební činnost.• V rámci navrženého tepelného zdroje – 1x elektrokotel –nejsou naše zájmy dotčeny.
24.09.2021 205019 Výměna cyklotronu v PET Centru Praha, Nemocnice Na Homolce Motol Stavební činnost
24.09.2021 207942 kolaudační řízení – „Náhradní zdroje elektrické energie – Retranslační stanice Děvín Radlice Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
29.09.2021 208004 MR Zlíchov – Výměna rozvaděče R22 kV Hlubočepy Stavební činnost
29.09.2021 209085 Bytový dům Slivenecká, parc. č. 317, 318 Hlubočepy 10x plynový kondenzační kotel, 5. emisní třídy.Stavební činnost
29.09.2021 210221 Dvorní vestavba – Plzeňská 448/44 Smíchov Plynový kondenzační kotel Protherm o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
30.09.2021 210363 Vegetační ČOV na pozemku parc. č. 1030, 1036/1 a 1036/2 Košíře Stavební činnost
30.09.2021 211303 Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD na parc. č. 222/5 a 222/9 Slivenec Plynový kondenzační kotel WB2C o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
04.10.2021 211951 Vila Na Cihlářce, parc. č. 2561/4 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
02.10.2021 212050 Přístavba a nástavba objektu Holečkova 1013/34, parc. č. 3376, přestavba zahradního domku na parcele č. 3377,  Praha 5,  k.ú. Smíchov – změna ÚR  – doplnění terénních úprav S06 Smíchov Stavební činnost
04.10.2021 212348 Rozšíření dveřního otvoru ve střední nosné zdi, Radlická 187/51, jedn. č. 187/101, parc. č. 1309 Smíchov Stavební činnost
05.10.2021 212943 Bytový dům Kořenského 1055/1, spojení bytu č. 1 a kanceláří 1. NP Smíchov Stavební činnost
06.10.2021 215591 Oplocení parcely 1770/91 Slivenec Stavební činnost
06.10.2021 215634 SPORTOVNÍ KLUB CÍSAŘKA, pozemek p. č. 4672/7, ul. Smrčinská Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo  – nejsou naše zájmy dotčeny.
07.10.2021 216060 HRANIČKA LIVING – přípojky, ul. Klikatá a ul. U Trezorky, parc. č. 953/3 Jinonice Stavební činnost
08.10.2021 217845 Ohlášení stavby – změna užívání v objektu Pekařská 635/6 Reviva s.r.o. – úpravy prostor pro výrobu Jinonice Stavební činnost
08.10.2021 218063 Rekonstrukce a modernizace střešních prostor bytového domu v ul. Grafická 27, parc. č. 3544 Smíchov Stavební činnost
11.10.2021 219525 Novostavba domu pro rodiče – Hlubočepská, č. parc. 10, 11, 13 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 242-F o jmenovitém tepelném výkonu 11 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
11.10.2021 219610 Stavební úpravy pravé části 5. NP administrativní budovy – Štefánikova 203/23, parc. č. 2973/1 Smíchov Stavební činnost
12.10.2021 219987 Kolaudace – X029-K Austisu, oprava mostu, č. akce 1000017, Praha 5, na pozemku p. č. 1790/17, 1790/5, 1798/139, 1798/1, 1798/141, ul. K Austisu Slivenec Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
12.10.2021 220036 Modernizace a přístavba rodinného domu, ul. Pod Děvínem č. 2250/23 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a fotovoltaický systém o ploše 28 m2 – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.10.2021 220050 P5 Hlubočepy, Hlubočepská, parc. č. 470/1 – nový kNN Hlubočepy Stavební činnost
12.10.2021 220123 Barrandov Kaskády – studna, Jižní náměstí, parc. č. 1184/84 Hlubočepy Stavební činnost
12.10.2021 220182 Revize souhlasného koordinovaného závazného stanoviska ke plánované stavbě RD p.č. 832,  ul. Barrandovská, p.č. 832/4 Hlubočepy Stavební činnost
15.10.2021 221269 Přemístění stavby „Základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě Praha 5 – U Náhonu spol. CETIN a.s.“, parc. č. 1792/81 Hlubočepy Stavební činnost
14.10.2021 221386 BARRANDEZ VOUS – novostavba bytového komplexu, podzemní dopravní rampa, parc. č. 954/2, 954/13 Hlubočepy Stavební činnost
15.10.2021 221439 Stavební úpravy bytu č. 4. C v bytovém domě U Vojanky 1309, parc. č. 1016/4 a 1018/1 Košíře Stavební činnost
13.10.2021 222456 Instalace výtahu, Na Zatlance 2174/5, parc. č. 2375 Smíchov Stavební činnost
13.10.2021 222514 Přemístění terénních schodů, parc. č. 920/68, 920/69, ul. Kvapilova 958/9 Košíře Stavební činnost
13.10.2021 222569 Viladům Nad Bertramkou, parc. č. 2684/1 a 2684/2 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle Vaillant VU eco TEC plus, každý o jmenovitém tepelném výkonu 47 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
13.10.2021 222632 ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ KOMPLEX, ETAPA SEVER Smíchov, Hlubočepy dva plynové kondenzační kotle Buderus KB372-300, každý o jmenovitém tepelném příkonu 285,7 kW. Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
14.10.2021 223147 Přístavba výtahu k bytovému domu, ul. Stroupežnického 516/7, parc. č. 2893 Smíchov Stavební činnost
14.10.2021 223347 Změna vytápění – tepelné čerpadlo – novostavba rodinného domu, ul. U Spojky, parc. č. 831, 832/1, 832/2 Slivenec Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo a elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.10.2021 223564 Změna stavby před dokončením – Novostavba dvojice viladomů, ul. Na Farkáně I a II, parc. č. 233/1, 233/2, 536/6 Radlice 2x plynový kondenzační kotel Buderus typ   GB192-50i o jmenovitém tepelném výkonu 6 -47,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
17.10.2021 223914 Nástavba bytového domu Cetyňská 438/9, parc. č. 584 Košíře 2x kondenzační  plynový kotel Thermona THERM 18 KDZ 5 o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
17.10.2021 224078 ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ KOMPLEX, zařízení staveniště Smíchov, Hlubočepy Stavební činnost
17.10.2021 224244 Novostavba rodinného domu, ul. Granátová, pozemek 1167/31 Slivenec Plynový kondenzační kotel THISION S PLUS 13             o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
18.10.2021 225002 Demolice rodinného domku, K Homolce 195/6 Slivenec Stavební činnost
20.12.2021 225723 Přístavba k rodinnému domu Kanova č. p. 1245/5, na pozemcích 1232/18, 1232/21 Hlubočepy Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
20.10.2021 225946 Barrandovská – Skalní, schodiště, č. akce 1072 HLubočepy Stavební činnost
21.10.2021 227066 INS_FTTH_CZ_2010_10839_Praha_Barrandov_1 HLubočepy Stavební činnost
22.10.2021 227372 Realizace sdruženého přechodu pro chodce a cyklisty (křižovatka Kartouzská x Plzeňská x Mozartova) Smíchov Stavební činnost
22.10.2021 227541 Stavební úpravy domu – dětská skupina, U Teplárny 1174/3, parc. č. 1432/46, 1432/49 Košíře Stavební činnost
22.10.2021 227726 Revitalizace panelového domu v ulici Lamačova 634/2, parc. č. 1020/30 HLubočepy Stavební činnost
22.10.2021 228075 Skladová mobilní buňka v areálu čerpací stanice BENZINA, Strakonická ev. č. 139, parc. č. 1754/1 HLubočepy Stavební činnost. V rámci navržených tepelných zdrojů – 1x multisplitová klimatizační jednotka – nejsou naše zájmy dotčeny.
25.10.2021 228945 Stavební úpravy bytového domu Zborovská 14, č. p. 1128, parc. č. 231 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 5x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
25.10.2021 231752 INS_FTTH_CZ_2010_10839_Praha_Barrandov_2 Hlubočepy Stavební činnost
25.10.2021 232572 Přístavba zázemí Národního domu na Smíchově, č.p. 82, parc. č. 20 a č.21 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
25.10.2021 232676 Staveništní komunikace Barrandov, II. etapa, na pozemcích parc. č. 1792/1, 1792/38, 1792/81, k.ú. Hlubočepy a na pozemku parc. č. 417/1, 417/13, k.ú. Holyně Hlubočepy, Holyně Stavební činnost
26.10.2021 232709 Oprava opevnění Dalejského potoka v ř. km 2,28 – 2,31 Hlubočepy Stavební činnost
27.10.2021 232747 Stavební úpravy rodinného domu na objekt pro individuální bydlení Pod Děvínem 1955/24 Smíchov 3x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 1x 24 kW a 2x 32 kW, 5.emisní třídy,2 krbové vložky budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice 2009/125/ES.   Stavební činnost
27.10.2021 233110 Přístavba zimní zahrady při RD ve Slivenci, Růženínová  999/9, parc. č. 1754/63 Slivenec Stavební činnost
27.10.2021 233534 Stavební úpravy v souvislosti s vybudováním balkonů na dvorní fasádě, Zborovská 115/64, parc. č. 849 Malá Strana Stavební činnost
27.10.2021 233670 Rezidence zahrady Hřebenka, parc. č. 4198/53, 4198/86, 4198/112, 4195/2, 4198/32, 3802/2, 3802/1, 3802/3, 3802/7, 4197/4, 4198/128, 4858/1 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 162-85 v2, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
27.10.2021 233852 AREÁL TELLUS Infrastruktura, ul. Naskové, parc. č. 1838/23, 1838/36, 1838/38, 1838/39, 2126/1, 2126/2 Košíře Stavební činnost
27.10.2021 234061 AREÁL TELLUS BD A, BD E, ul. Naskové, parc. č. 1838/3, 1838/10, 1838/11, 1838/30, 1838/36, 1838/37, 1838/38, 1838/40, 2126/1 Košíře Pro objekt A   2 plynové kondenzační   kotle De Dietrich  C230170 ECO a C230130 ECO o jmenovitém tepelném výkonu 166 kW a 120 kW ,  pro objekt E   2 plynové kondenzační   De Dietrich  C230 130 ECO kotle, každý   o jmenovitém tepelném výkonu  120 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
29.10.2021 236070 Půdní přestavba, Pod Žvahovem 103, parc. č. 115/3 Hlubočepy Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
01.11.2021 236513 Přesun trafostanice TS 8809, Pod Kotlářkou, parc. č. 1956/5 Košíře Stavební činnost
01.11.2021 237009 Zahradní domek K Váze 946/13, parc. č. 1785/167 Slivenec Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.Stavební činnost
29.10.2021 237166 HRANIČKA LIVING – novostavba bytového domu, ul. Klikatá a ul. U Trezorky, parc. č. 953/3 Jinonice 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
01.11.2021 237637 Venkovní bistro na pozemku rodinného domu, U Klikovky 2002/2, parc. č. 4333/2 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy a elektrický bojler – nejsou naše zájmy dotčeny.
01.11.2021 237701 Stavební úpravy bytu č. 393/6, úprava střechy, včetně úpravy vikýřů a osazení oken, č.p. 393/55, parc. č. 236 Košíře Stavební činnost
05.11.2021 241312 Stavební úpravy poloviny rodinného dvoudomu, Musílkova 45, č.p. 322 Košíře Stavební činnost
05.11.2021 241527 Stavební úpravy rodinného domu U Smíchovského hřbitova 18, č.p. 2277 Smíchov Stavební činnost
08.11.2021 242180 Stavební úpravy a přístavba objektu komunitního centra „Konzerva“, ul. Na Vysoké II, č. p. 300/22 Radlice Stavební činnost
08.11.2021 242791 Půdní vestavba a výměna střešní krytiny v objektu č.p. 287/19, Pod Žvahovem Hlubočepy Stavební činnost.• V rámci užití tepelných zdrojů – 4 elektrická přímotopná tělesa a 2 elektrické otopné žebříky – nejsou naše zájmy dotčeny.
09.11.2021 243768 INS_FTTH_CZ_2371_10198_Praha_Barrandov_3 Hlubočepy Stavební činnost
09.11.2021 244093 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy Smíchov Stavební činnost
10.11.2021 247041 VFN v Praze, Pavilon S8, Denní sanatorium Horní Palata – oprava vikýře, U Nesypky 110/28, parc. č. 3713 Smíchov Stavební činnost
11.11.2021 247543 Stavební úpravy a přístavba rekreačního objektu č. ev. 149, parc. č. 1250, 1251 a 1249 Slivenec  Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
11.11.2021 247943 FTTH_Praha 5_Klamovka_PRKLA1 – 11010-103578 Smíchov Stavební činnost
11.11.2021 248220 Stavební úpravy rodinného domu, Souběžná II 453/5, parc. č. 386 Jinonice Stavební činnost
11.11.2021 248723 Obytné domy Werichova, parc. č. 1191/1, 1184/9, 1184/25, 1184/70, 1184/11, 1798/13, 1184/105, 1184/119, 1798/531, 1798/319, 1798/318, 1798/247, 1798/248, 1184/59, 1798/4, 1184/63, 1184/124 a 1184/89 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – teplovod – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.11.2021 249440 Změna užívání a stavební úpravy haly, Business Park Košíře, Jinonická 80, parc. č. 1506/19 Košíře plynový kotel Protherm turbo o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
12.11.2021 249724 Terminál Smíchovské nádraží, stavba č. 44544 Smíchov Stavební činnost
15.11.2021 249916 Rezidence Pod Kotlářkou 151/3 Košíře , Smíchov Stavební činnost.V případě navrženého tepelného zdroje  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
15.11.2021 250254 Novostavba přípojek inženýrských sítí vodovodu, plynu a elektřiny, ul. Nad Turbovou, parc. č. 1030 Košíře Stavební činnost
15.11.2021 250516 Novostavba rodinného domu včetně oplocení na poz. parc. č. 1030, ul. Nad Turbovou Košíře Plynový  kotel Geminox THRs 19 SeT 145 DUO o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
16.11.2021 250833 INS_FTTH_CZ_2010_10839_Praha_Barrandov_1, ul. Renoirova Hlubočepy Stavební činnost
16.11.2021 250888 Stavební úpravy – instalace závěsného balkonu, Hořejší nábřeží 785/23, parc. č. 362 Smíchov Stavební činnost
24.11.2021 258859 Stavební úprava rodinného domu Butovická 203/25 Jinonice Plynový kondenzační kotel Geminox THRS 19DUO o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
25.11.2021 259302 Rodinný dům, Hlubočepy, parc. č. 382/2, V Bokách I Hlubočepy Plynový kondenzační kotel THERM 14 KDZN o jmenovitém tepelném výkonu 14,7 kW, 5. emisní třídy. Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.  Stavební činnost
29.11.2021 261481 Stavební úpravy a nástavba dokončené stavby za účelem změny užívání stavby, jednotek č. 799/30 a 799/31, Holečkova 799/99, parc. č. 1276 Košíře Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny.
29.11.2021 261543 Půdní vestavba, U Pernikářky 1803/4, parc. č. 3874 Smíchov 3x plynové topidlo WAW.Stavební činnost
01.12.2021 264080 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu, parc. č. 849/2, 863/4 a 863/49 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 14,5 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
01.12.2021 264364 Demolice stavby – K Homolce 318, parc. č. 1456 Slivenec Stavební činnost
02.12.2021 265179 Bytový dům Devonská č. p. 1000, zateplení obvodového pláště Hlubočepy Stavební činnost
06.12.2021 267880 Kolaudační souhlas – stavební úpravy DH Okrouhlík budova skautů, parc. č. 4016/1 a 4016/2 Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
03.12.2021 268317 Top Rezidence Pomezí – 2. ETAPA Košíře Krbové vložky budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.
02.12.2021 268582 HOTEL VÍTĚZNÁ, parc. č. 845, 844, 843, 848, 847, 846, 1074 a 1069 Malá Strana Stavební činnost
07.12.2021 269439 Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Hlubočepích, parc. č. 22 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
10.12.2021 271535 Smíchov City South Smíchov 2 plynové kondenzační kotle VIESSMANN Vitocrossal 100 každý o výkonu 120 kW, 6. emisní třídy + 2 plynové kondenzační kotle VIESSMANN Vitocrossal 100 každý o výkonu 120 kW, 6. emisní třídy + 4 závěsné plynové kotle Viessmann Vitodens 200W zapojené do kaskády, každý o výkonu 60 kW. Stavební činnost
09.12.2021 272197 Barrandov II, ul. Štěpařská, parc. č. 954/12 Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – teplovod – nejsou naše zájmy dotčeny.
13.12.2021 272328 Tenisový areál Motol – Komplex 1, Nad Hliníkem 1202/2, parc. č. 1863/9, 1863/17, 1863/20, 1863/21 a 1863/45 Košíře Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU356/6-6 Eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 35 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost
13.12.2021 272496 Barrandez vous – novostavba bytového komplexu, podzemní dopravní rampa, parc. č. 954/2, 954/13, 954/25 a 954/26 Hlubočepy Stavební činnost
13.12.2021 273241 Stanovisko ke kolaudaci – Jinonice Court – VILY, pozemky při ulici Za Jinonickým zámečkem, parc. č. 1342/835, 1342/838, 1342/840, 1342/842, 1342/847/ a 848 Jinonice Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
07.12.2021 273259 Novostavba RD v místě odstraňované stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 195 + odstranění objektu, parc. č. 1575 a 1576 Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
14.12.2021 273912 Stavba rodinné rekreace č. ev. 145 v Klukovicích, parc. č. 1060/6, 1060/5 a 1060/3 Hlubočepy Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.12.2021 274148 Stavební  úpravy  bytů, Naskové 1230/1a, byty č 21, 22, parc. č.  1838/48 Košíře Stavební činnost
20.12.2021 274251 Areál Horův mlýn, parc.  č. 1102/1, 1102/2, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2 a  1681 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo   –  nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
17.12.2021 274632 Přístavba a přestavba objektu 080 PET, parc. č. 373/11, 544/2 Motol Stavební činnost
22.12.2021 276308 Novostavba individuálního bydlení na p. č. 1195/2 a p. č. 1195/1 Smíchov Kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW od výrobce Immerga. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
22.12.2021 276329 Dostavba – novostavba městského bloku – administrativní budovy v ul. Kováků, parc. č. 2844/6, 2844/4 a 2843/3 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla – nejsou naše zájmy dotčeny.
V případě navrženého tepelného zdroje –dieselagregát-  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
21.12.2021 276827 STRAKONICKÁ, RAMPA LIHOVAR, č. akce 1000197 Hlubočepy Stavební činnost
23.12.2021 276906 Jana Libertínová Slivenec Stavební činnost

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě