Občanský průkaz

1 Identifikační číslo návodu:
2
3 Název:

Občanský průkaz

4 Popis:

1. Žádost o občanský průkaz (dále jen OP)

2. Poskytování údajů z evidence občanských průkazů (dále jen AISOP)

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Kdo a za jakých podmínek naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Jak a kam se obrátit, co předložit naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan může podat žádost na:

- úřadě kterékoliv obce s rozšířenou působností v ČR,
- v Praze na kterémkoliv úřadě Městské části Praha 1-22

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

- v případě žádosti o zrychlený OP lze požádat přímo na pracovišti
Ministerstva vnitra

8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Lze řešit na:

- úřadu kterékoliv obce s rozšířenou působností v ČR,
- v Praze na kterémkoliv úřadě Městské části Praha 1-22
- v případě žádosti o zrychlený OP lze požádat přímo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR viz bod 7.

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Na pracovištích a v úředních hodinách jednotlivých úřadů viz bod 7., v případě:
např. ztráty, odcizení, zničení, poškození OP, změny trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu, zrušení trvalého pobytu, po nabytí státního občanství ČR, po změně stavu, po změně příjmení, po změně rodného čísla

10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Co předložit k podání žádosti naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Viz bod 4.

ad1. k žádosti o OP se formulář nevyplňuje, žádost o elektronický občanský průkaz, včetně pořízení fotografie občana a otisků prstů se vyřizuje na speciálním pracovišti

ad2. Poskytování údajů z AISOP
- písemně s úředně ověřeným podpisem občana
- osobně na úřadě

- elektronicky na formuláři Ministerstva vnitra ČR, který naleznete zde v oddíle:
Poskytování údajů občanům:
Ministerstvo vnitra

12 Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatky a termíny naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Termíny naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

Vyhotovení nového OP v zákonné lhůtě do 30 dnů, požádaného na úřadu MČ Praha 5 si můžete ověřit zde:
Informace o možnosti vyzvednutí hotového dokladu

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Viz bod 5.

15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložení dokladu totožnost, předložení dokladu zapisovaného do OP, předložení dokladu s údajem, o kterém jsou při žádosti pochybnosti, zaplacení správního poplatku.

16 Můžete využít tuto elektronickou službu:

ad1. u žádosti o nový OP nelze žádat elektronicky

ad2. poskytnutí údajů z AISOP lze požádat elektronicky prostřednictvím formuláře Ministerstva vnitra ČR viz bod 11

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 269/2021 Sb., občanských průkazech

18 Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MV 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů (např. proti rozhodnutí o skončení platnosti OP) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
Uplatňují se písemným odvoláním příslušnému úřadu v souladu s poučením v rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Časté dotazy naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ministerstvo vnitra

Portál veřejné správy

Městská část Praha 5

Rady občanům

23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Viz bod 22.

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

Životní situace: Trvalý pobyt

25 Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Mgr. Antonín Kufa, MBA, LL.M.
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 02. 2022

28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 02. 2022

29 Datum konce platnosti návodu:
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě