Jaká jsou přijatá protipovodňová opatření ?

* Jaká jsou přijatá protipovodňová opatření ?

Pro ochranu životů a majetku před povodněmi je zpracován Povodňový plán MČ Praha 5. Důraz protipovodňových opatření je kladen na výstavbu hrází z mobilních hliníkových prvků a speciálních dvoukomorových pytlů na sypké hmoty. Protipovodňová opatření vychází z matematického modelu inundačního území Vltavy a Berounky. 

Vyhlášení stupňů povodňové aktivity (vodočet M. Chuchle) :

 

 

Výška hladiny

Průtok

    I. stupeň aktivity

   stav bdělosti

130 cm

450 m3 /s

   II. stupeň aktivity

   stav pohotovosti

230 cm

1 000 m3 /s

  III. stupeň aktivity

   stav ohrožení

300 cm

1 500 m3 /s


Podrobné informace lze získat na tel. 257 000 856.