Protipovodňová opatření

27/01/2021

Pro ochranu životů a majetku před povodněmi je zpracován Povodňový plán MČ Praha 5. Důraz protipovodňových opatření je kladen na výstavbu hrází z mobilních hliníkových prvků a speciálních dvoukomorových pytlů na sypké hmoty. Protipovodňová opatření vychází z matematického modelu inundačního území Vltavy a Berounky. 

Vyhlášení stupňů povodňové aktivity (vodočet M. Chuchle) :

Výška hladiny

Průtok

    I. stupeň aktivity    stav bdělosti

128 cm

450 m3/s

   II. stupeň aktivity    stav pohotovosti

224 cm

1 000 m3/s

  III. stupeň aktivity    stav ohrožení

306 cm

1 500 m3/s


Podrobné informace lze získat na tel. 257 000 856.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě