Sdělení občanům – dopravní omezení na území MČ P5

21/03/2017
Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje veřejnosti, že v roce 2017 je předpokládána podstatně vyšší míra výkopových prací...

Praha 5 přispěje na provoz linky 128

14/03/2017
Dodatek ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti, podle něhož bude i v letošním roce z části financován provoz...

Aktualizovaný jízdní řád bus 137

17/02/2017
V návaznosti na výsledky přepravních průzkumů a současně zahájení letního semestru na UK dochází k posílení provozu linky 137 ve vybraném...

Dopravní omezení na území hl. m. Prahy

22/11/2016
Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit na probíhající akce na území hl. m. Prahy, a to na komunikacích, které...

Informace o plánovaných dopravních omezeních

11/11/2016
Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 5 sděluje občanům následující informace o dopravních omezeních na komunikační síti...

Informace o chystané opravě vodovodních řadů v ul. Bieblova

03/11/2016
Vážení občané, odbor dopravy ÚMČ P5 si Vás dovoluje informovat o chystané opravě vodovodních řadů v ul. Bieblova,...

Informovace o chystané opravě vodovodních řadů v ul. Bieblova

03/11/2016
Vážení občané, odbor dopravy Ú MČ P5 si Vás dovoluje informovat o chystané opravě vodovodních řadů v ul....

Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická

20/06/2016
Městská část Praha 5 nechala zpracovat koncepci řešení cyklistické dopravy v ulicích Nádražní a Strakonická. Dokument definuje...

Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická

20/06/2016
Městská část Praha 5 nechala zpracovat koncepci řešení cyklistické dopravy v ulicích Nádražní a Strakonická. Ulicí Nádražní...

MČ Praha 5 plánuje zadat studii proveditelnosti pro parkoviště P+R

31/05/2016
MČ Praha 5 prověřuje zda má reálné předpoklady, aby se úspěšně zapojila do Operačního programu Praha...

Studie a projekt cykloopatření v ulici Hlubočepská

29/02/2016
MČ Praha 5 vyhlásila průzkum trhu s názvem “Studie a projekt cykloopatření v ulici Hlubočepská”. Cílem je zvýšení bezpečnosti...

Studie a projekt cykloopatření v ulici Nábřežní

10/02/2016
MČ Praha 5 vyhlásila průzkum trhu s názvem “Studie a projekt cykloopatření v ulici Nábřežní”. Cílem této studie má...

Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5

15/01/2016
Akční plán, zpracovaný v roce 2013 v rámci projektu Bicy a za podpory Evropské rozvojové agentury. Akční plán

SŽDC se nebrání vzniku pracovní skupiny ke vzniku bezbariérového spojení Smíchov – Výtoň

13/01/2016
Dle odpovědi SŽDC na náš dopis se SŽDC nebrání vzniku pracovní skupiny, které by měla koordinovat činnosti...

Generel cyklistických tras na území MČ Praha 5

12/01/2016
Generel cyklistických tras na území MČ Praha 5, zpracovaný v roce 2008. 

Aktualizace Akčního plánu rozvoje cyklistické infrastruktury

12/01/2016
Městská část Praha 5 realizuje průzkumem trhu veřejnou zakázku na aktualizaci dokumentu “Akční plán rozvoje cyklistické...

Rekonstrukce železničního mostu – urgence vytvoření pracovní skupiny starostou MČ Praha 5

11/01/2016
Městská část Praha 5 na základě rozhodnutí Rady městské části z 8. 12. 2015 usiluje v rámci připravované rekonstrukce železniční...

Podněty veřejnosti – vyznačení cesty z cyklotrasy A12 na ulici Strakonická a cyklotrasu A221

08/01/2016
Na základě podnětů veřejnosti z portálu Cyklisté sobě k vyznačení vyznačení cesty z cyklotrasy A12 na ulici Strakonická a cyklotrasu A221...

Příprava cykloopatření

06/01/2016
Městská část se účastní jednání o podobě řešení cykloopatření v křižovatce ulic Nádražní a Strakonická a aktivně se zajímá o projektovou přípravu...

Podněty veřejnosti

06/01/2016
Městská část prověřila celou řadu podnětů veřejnosti, podaných buď prostřednictvím portálu Cyklisté sobě, nebo zaslaných...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě