Informace o plánovaných dopravních omezeních

11/11/2016

Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 5 sděluje občanům následující informace o dopravních omezeních na komunikační síti páté městské části, které proběhnou v nejbližších dnech:

1)      Oprava povrchu komunikace Na Hřebenkách

Stavební práce probíhají již od 05.11.2016, přičemž do 13.11.2016 je zde zajištěn obousměrný provoz. Od 14.11.2016 do 22.11.2016 bude probíhat oprava zbývající části této komunikace, která již obousměrný provoz neumožní. Komunikace proto bude zjednosměrněna v úseku mezi cca ul. U Nesypky – Turistická, a to ve směru na Strahov. Směr Smíchov, včetně spojů autobusové linky PID č. 176, bude veden objízdnou trasou Pod Stadiony, Podbělohorská a Na Hřebenkách s tím,  že nově bude zřízena zastávka Hybšmanka ve směru Karlovo náměstí.

2)       Oprava komunikace Na Valentince

Po ukončení stavebních prací souvisejících s opravou vodovodního řadu a plynovodu (ve vozovce) a kabelů nízkého napětí a optických kabelů (v chodníku) dojde v termínu od 12.11.2016 do 11.12.2016 k celkové opravě povrchu komunikace (vozovky i chodníků) vyžadující si její úplnou uzavírku. Oprava bude probíhat v jednotlivých fázích, avšak při frézování a závěrečné pokládce živičných povrchů, bude nutné zajistit kompletní vyparkování vozidel. Možnosti vjezdu a parkování je nutné sledovat na přechodném dopravním značení. Objízdná trasa je vedena ul. Svornosti, U Železničního mostu a Nádražní.

3)      Oprava povrchu komunikace K Závěrce

V termínu od 21.11.2016 dojde k opravě komunikace K Závěrce v úseku mezi ul. Kroupova a Pod Děvínem vyžadující si od 27.11.2016 do 4.12.2016 její úplnou uzavírku. V této souvislosti bude též změněna trasa autobusu PID č. 231 a 571, která za uzavřenou část komunikace bude vedena ul. Kroupovou a U Starého židovského hřbitova, přičemž v ul. Kroupova (v úseku mezi ul. Nad Kesnerkou a Kutvirtova) bude zaveden obousměrný provoz.

4)      Oprava komunikace Barrandovská

V termínu od 21.11.2016 do 05.12.2016 dojde k opravě komunikace Barrandovská v úseku mezi ul. Filmařská a Lumiérů vyžadující si její úplnou uzavírku. V této souvislosti bude též změněna trasa autobusu PID č. 105, která za uzavřenou část bude vedena ul. Filmařskou, u které dojde ke změně její jednosměrnosti, a to od ul. Barrandovské ke Kříženeckému nám. Příjezd do ul. Filmařské od ul. Slavínského je veden přes ul. K Barrandovu. Pro zajištění dopravní obslužnosti bude v ul. Lumiérů zaveden obousměrný provoz.

5)      Uzavírka komunikace Pod Kavalírkou z důvodu demontáže a odvozu stavebních jeřábů

Dne 19.11.2016 a 20.11.2016 dojde z důvodu demontáže a odvozu stavebních jeřábů k uzavírce části komunikace Pod Kavalírkou, která si vyžádá též vyparkování vozidel. V této souvislosti dojde k nutné změně jednosměrnosti komunikace U Kavalírky (bude zavedena jednosměrnost od ul. Plzeňské) tak, aby byla zajištěna dostupnost tohoto území. Komunikace U Kavalírky od ul. K Zámyšli k ul. U Kavalírky bude slepá.

6)      Uzavírka komunikace Od Vysoké a Jenišovská z důvodu demontáže a odvozu věžového jeřábu

Dne 19.11.2016 dojde z důvodu demontáže a odvozu věžového jeřábu k uzavírce komunikace Od Vysoké, která zapříčiní i nedostupnost oblasti navazující na ni tj., ul. Jenišovskou.

Děkujeme za pochopení!

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě