Rekonstrukce železničního mostu – urgence vytvoření pracovní skupiny starostou MČ Praha 5

Městská část Praha 5 na základě rozhodnutí Rady městské části z 8. 12. 2015 usiluje v rámci připravované rekonstrukce železniční trati Smíchov – Hl. nádraží o vytvoření kvalitního úrovňového spojení Smíchova s Výtoní pro bezmotorovou dopravu.
Dotčené strany byly osloveny radním pro dopravu, p. Hnykem, s žádostí o sdělení jejich stanoviska a vytvoření pracovní skupiny.

Městská část Praha 2 zaujala obdobný postoj jako naše městská část s tím, že projevila zájem o vybudování bezbariérového přístupu na železniční most z Výtoně. Vytvoření pracovní skupiny nepožaduje, preferuje úzkou spolupráci městských části.

SŽDC sdělila, že v rámci studie cílového stavu přemostění Vltavy je možné prověřit vytvoření bezbariérového spojení Smíchova a Výtoně pro bezmotorovou dopravu. Při současně připravované rekonstrukci mostu nepočítá z důvodu jeho památkové ochrany s jeho rozšířením. Vytvoření pracovní skupiny, koordinující činnosti vedoucí ke vzniku bezbariérového spojení Smíchova a Výtoně, se nebrání.

K rekonstrukci lávek na železničním mostě jsme byli pozváni na pracovní skupinu, plánovanou TSK Praha, a.s. na 26. 1. 2016.

Jelikož jsme v obvyklé měsíční lhůtě neobdrželi odpověď Magistrátu hl. m. Prahy, starosta MČ Praha 5 opakovaně požádal Magistrát hl. m. Prahy a dotčené organizace o jmenování svých zástupců do pracovní skupiny. Současně v dopise deklaruje, že MČ Praha 5 považuje realizaci kvalitního bezmotorového spojení Smíchova a Výtoně za svou prioritu a je proto ochotna v případě nečinnosti kompetentních organizací iniciativně pracovní skupinu svolat.

Komplexní informace naleznete v podrublice Co se událo – Železniční most. (https://www.praha5.cz/cs/dokument/co-se-udalo/211293-zeleznicni-most).

Přílohy ke stažení