Informace o chystané opravě vodovodních řadů v ul. Bieblova

03/11/2016

Vážení občané,

odbor dopravy ÚMČ P5 si Vás dovoluje informovat o chystané opravě vodovodních řadů v ul. Bieblova, které si mimo zásadního snížení počtu parkovacích možností na této komunikaci (parkování bude možné pouze v horní části) vynutí i změnu organizace dopravy, tj. zavedení jednosměrného režimu, a to ve směru od ul. U Santošky k ul. Radlická. Opačný směr bude veden po ul. Radlické a dále levým odbočením do ul. Ostrovského, případně jízdou po ul. Radlické a následně ul. K Vodojemu do oblasti Malvazinek.

Odbor dopravy na počátku jednání o zásadách dopravního opatření požadoval provádění prací tak, aby úsek mezi ul. Na Doubkové a Radlická byl rozdělen do dvou etap a na poloviny tak, aby byl minimalizován dopad na likvidaci počtu parkovacích míst. Zhotovitelem však byl předložen harmonogram, kterým by při umožnění provádění prací vždy po celé jedné straně  výše uvedeného úseku komunikace Bieblova byla zkrácena doba výstavby o cca 1/3 požadovaného termínu. Proto jsme se přiklonili k této časově rychlejší variantě i za cenu vyšších dopadů na omezení parkování vozidel na komunikaci. V další etapě, která ještě není předmětem současného povolení, avšak je již předjednána, dojde k opravě vodovodního řadu na protilehlé straně této komunikace, přičemž jednosměrná organizace dopravy bude i nadále zavedena. Jelikož zjednosměrnění této komunikace vyvolá přitížení křižovatky Radlická x Za Ženskými domovy a též Ostrovského x Radlická požádali jsme zhotovitele o prověření těchto dopadů a případné přepočítání plánu řízení světelné signalizace v těchto křižovatkách tak, aby byly sníženy dopady především na propustnost vozidel veřejné hromadné dopravy (tramvají i autobusů) na objízdné trase.

Ačkoliv odbor dopravy Ú MČ P5 je odpůrcem provádění zemních prací v zimních měsících, tak v tomto případě práce povolí, a to z důvodu, aby na ně mohla v příštím roce navázat kompletní oprava komunikace Bieblova, a to v úseku mezi ul. U Santošky x Radlická, která zásadně změní stavebně technický charakter komunikace a upraví prostory pro pohyb pěších i parkování vozidel. Stranou nezůstane ani ochrana vzrostlého platanu, který se nachází na křižovatce ul. Bieblova x Na Doubkové.

Jsme si vědomi, že tato akce zásadním způsobem ovlivní a zkomplikuje dopravní situaci v širším okolí této komunikace, avšak jak oprava vodovodních řadů, která je podmínkou pro následnou opravu komunikace, tak samotná oprav komunikace ve svém výsledku zlepší dopravní poměry v této lokalitě.

Opravy vodovodních řadů v jednotlivých etapách (některé z nich, byť krátkodobě si bohužel vyžádají i úplnou uzavírku komunikace) by měly probíhat až do března roku 2017. Následná kompletní oprava komunikace Bieblova v úseku U Santošky x Radlická (opět rozdělená na min. dvě etapy) vyvolá též úplnou uzavírku této komunikace. O této skutečnosti bude odbor dopravy Ú MČ P5 v předstihu veřejnost informovat.

Děkujeme za pochopení!

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě