Studie a projekt cykloopatření v ulici Nábřežní

10/02/2016

MČ Praha 5 vyhlásila průzkum trhu s názvem “Studie a projekt cykloopatření v ulici Nábřežní”. Cílem této studie má být nalezení vhodného vedení cyklistické dopravy ulicí Nábřežní, a to zejména vzhledem k strategickým a koncepčním dokumentům MHMP, existující poptávce po cyklistické dopravě a s ohledem k ostatním potřebám obyvatel dotčeného území městské části, jako je např. zachování co největšího počtu parkovacích míst.

Projekt by měl umožnit kofinancování investice z programu SFDI (až 85 % dotace na výstavbu). Průzkum trhu je přiložen, nabídky je možné zasílat do 22. 2. 2016.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě