Studie a projekt cykloopatření v ulici Hlubočepská

MČ Praha 5 vyhlásila průzkum trhu s názvem “Studie a projekt cykloopatření v ulici Hlubočepská”. Cílem je zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy na nejvytíženější cyklotrase na území MČ Praha 5, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti či nadměrnému omezování ostatních účastníků silničního provozu. 

Projekt by měl umožnit kofinancování investice z programu SFDI (až 85 % dotace na výstavbu). Průzkum trhu je přiložen, nabídky je možné zasílat do 4. 3. 2016 do 10:00.

 

Přílohy ke stažení