Sdělení občanům – dopravní omezení na území MČ P5

21/03/2017

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje veřejnosti, že v roce 2017 je předpokládána podstatně vyšší míra výkopových prací na komunikační síti, jež je v jeho kompetenci.

1) Práce související  s pokládkou optických kabelů, které postihnou převážnou část chodníků v centrální části MČ P5 (Smíchov a Košíře).

2) 27.03.2017 zahájí práce související s opravou vodovodních a plynovodních řadů v Bieblově ul.. Vzhledem k rozsahu prací bude komunikace v I. a II. etapě zjednosměrněna, a to s orientací k Radlické ul., což i tak způsobí zejména v křižovatce Ostrovského x Radlická a Radlická x Za Ženskými domovy dopravní komplikace. Proto si Odbor dopravy při stanovení dopravních opatření vyžádal úpravu signálních plánů výše uvedených světelně řízených křižovatek. Tyto činnosti budou probíhat po převážnou část roku 2017, přičemž pokud to dovolí klimatické podmínky, proběhne na podzim následná kompletní oprava komunikace Bieblova, která si vyžádá její kompletní uzavírku.

3) Dalším podstatným zásahem do provozu na komunikační síti (pěších i vozidel) bude pokládka el. kabelů 22kV v Křížové ul., v úseku od Radlické ul. po ul. Na Konvářce, jež přinese nutnost řízení provozu pomocí sofistikované signalizace s dynamickým řízením a zúžení průchodnosti chodníků či vznik náhradních koridorů pro pěší uživatele. Tato opatření budou v různých etapách platit od 20.03.2017 do 16.06.2017.

4) Od 03.04.2017 do 30.06.2017 bude pokračovat další etapa kompletní opravy komunikace Nad Zámečnicí, a to v úseku Ke Klimentce, Nad Buďánkami II.

5) V oblasti Pod Barvířkou a Ke Koulce bude pokračovat oprava vodovodních řadů a kanalizace.

6) V ul. Hlaváčkova bude pokračovat oprava vodovodních řadů a kanalizace, což si vyžádá její kompletní uzavírku, a to v termínu od 28.03.2017 do 31.05.2017.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě