Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická

Městská část Praha 5 nechala zpracovat koncepci řešení cyklistické dopravy v ulicích Nádražní a Strakonická. Dokument definuje základní požadavky na uspořádání uvedených komunikací s ohledem na bezpečnost cyklistů, jelikož se jedná o komunikace, kterými je vedena páteřní cyklotrasa a její objížďka. Koncepci neleznete na této adrese.