Počet nalezených záznamů: 700
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
21. 12. 2021
14. 01. 2022
Jiří Krátký
Ing. Jan Kavalírek
Poradenské služby dotace
ANO
18. 06. 2024
Mgr. Jan Klusoň
Monika Shaw Salajová, M.Sc.
Poradkyně místostarostky
NE
28. 05. 2019
27. 06. 2019
Ing. Jarmila Svobodová
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Poradní orgány ZMČ a RMČ Praha 5
ANO
18. 09. 2003
Portheimka
ANO
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Jiří Metelec
JUDr. Milan Jančík, MBA
Porušení jednacího řádu ZMČ
ANO
16. 02. 2017
Mgr. Martina Pokorná
MUDr. Radek Klíma
Porušení JŘ Rady
NE
25. 04. 2017
26. 05. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Tajemník ÚMČ P5
Porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5
ANO
24. 02. 2011
21. 03. 2011
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Ing. Vlasta Váchová
Porušování JŘ Výboru sociálního
ANO
17. 01. 2023
15. 02. 2023
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Postoj městské části k otázce Železničního mostu pod Vyšehradem
ANO
11. 09. 2018
10. 10. 2018
Mgr. Martina Pokorná
Martin Slabý
Používání herbicidu Roundup
ANO
20. 03. 2003
Požadavek na kontrolu postupu podle §16 odstavce (4) a (5) zákona č. 312/2002 Sb.
ANO
20. 02. 2003
Pozastavení diskuzního fóra na www stránkách Prahy 5
ANO
11. 06. 2009
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Pozvánky na jednání BV
NE
28. 06. 2007
26. 07. 2007
Michal Tuček
Ing. Ondřej Velek
Práce kontrolního výboru
ANO
28. 06. 2007
02. 07. 2007
Mgr. Heda Šupová
PhDr. Milan Kudrys
Práce opozice ve výborech a komisích
ANO
08. 12. 2015
26. 01. 2016
JUDr. Tomáš Homola
MUDr. Radek Klíma
Pracoviště Úřadu
ANO
25. 04. 2023
18. 05. 2023
MgA. David Dušek
JUDr. Kateřina Černá
Pracovní náplň zaměstnanců úřadu Městské části Praha 5
ANO
11. 12. 2008
17. 02. 2009
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pracovní poměr
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pracovní skupina pro půdní vestavby
ANO
17. 04. 2018
15. 05. 2018
Mgr. Jan Smetana
Ing. Pavel Richter
PRAHA TV s.r.o.
ANO
19. 05. 2020
16. 06. 2020
Mgr. Vít Šolle
Mgr. Renáta Zajíčková
Pravidla pro hodnocení působení ředitele ve funkci
ANO
22. 03. 2007
21. 05. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní činnost starosty MČ Praha 5
ANO
12. 09. 2013
04. 11. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
právní rozbory
ANO
19. 06. 2014
17. 07. 2014
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Petr Lachnit
právní služby
ANO
13. 09. 2007
09. 11. 2007
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní služby a právní zastupování MČ Praha 5 externisty
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní služby a právní zastupování MČ Praha 5 externisty II.
ANO
22. 03. 2007
20. 04. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pražská pětka
ANO
22. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
Bc. Lukáš Herold
Pražská pětka + Redakční rada
ANO
07. 02. 2013
08. 03. 2013
Růžena Peterková
Ing. Miroslav Zelený
předistribuování stravy
ANO
14. 10. 2007
12. 11. 2007
Ing. Ondřej Velek
Vojtěch Zapletal
Předložení generalu cyklistické a pěší dopravy
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě