Kde mohu přihlásit poplatek za komunální odpad?

21/09/2022
Správcem poplatku je pro celou Prahu: Magistrát hl. m. Prahy odbor daní, poplatků a cen Jungmannova...

Nemůžete při správě poplatku využívat moderní informační technologie?

09/02/2022
Na některé úkony jistě – zvláště informační povahy. Držitelům psů, přihlášených do evidence místního poplatku...

Proč platím poplatek vašemu úřadu, když je můj pes chovaný mimo Prahu?

09/02/2022
Držitel psa je povinen platit místní poplatek ze psů místně příslušnému úřadu, dle svého trvalého...

Může vůbec obec nařídit očipování všech psů?

09/02/2022
K 1.1.2022 byla zrušena Evidence chovatelů psů vedená Magistrátem hl. m. Prahy a měla být spuštěna v České...

Uhynul mi pejsek, co mám dělat?

09/02/2022
Z hlediska správy místního poplatku je povinností do 15 dnů tuto skutečnost oznámit správci poplatků, jímž...

Proč jste mi zvýšili místní poplatek o 100%?

09/02/2022
Každý držitel psa je povinen splnit vůči správci poplatku ohlašovací povinnost, tzn. oznámit, že se stal držitelem...

Jak postupovat při přestěhování?

09/02/2022
Předpokládáme, že se přestěhujete i s Vaším pejskem mimo městskou část. Musíte splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku ...

Můžete mi sdělit, proč existují samostatné evidence psů a k jakému účelu?

09/02/2022
Chovatel psa se v praxi opravdu setká s několika evidencemi psů, některé jsou povinné, jiné dobrovolné.   1....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě