Počet nalezených záznamů: 611
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
20. 04. 2006
Ženské domovy
ANO
23. 03. 2006
Provádění úklidu
ANO
16. 02. 2006
ZZ Kartouzská
ANO
16. 02. 2006
Parkoviště Barrandov
ANO
08. 12. 2005
Sociálně zdravotní komise
ANO
13. 10. 2005
Interpelace ve věci personálního řízení
ANO
13. 10. 2005
Plovárna na nábřeží Vltavy
ANO
13. 10. 2005
Vyřizování interpelací
ANO
13. 10. 2005
Parkoviště Tréglova
ANO
13. 10. 2005
Parkoviště Barrandov
ANO
08. 09. 2005
Informace k článku "Žvahovská škola opět ožívá"
ANO
08. 09. 2005
Privatizace domu Na Bělidle 11
ANO
08. 09. 2005
Prodloužení autobusové linky č. 128 v oblasti Žvahova
ANO
16. 06. 2005
Interpelace ve věci kvality podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva
ANO
16. 06. 2005
Iniciace návrhu vyhlášky HMP zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích
ANO
17. 02. 2005
LSPP Praha 5
ANO
17. 02. 2005
Jednání Kontrolního výboru
ANO
09. 12. 2004
Lékařská správa první pomoci
ANO
18. 11. 2004
Interpelace na odpověď ve věci pracovně právních vztahů v odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ANO
18. 11. 2004
Pamětní deska
ANO
18. 11. 2004
Zajištění odpovídající dopravy žáků z Hlubočep na Barrandovské sídlištní školy, urgence odpovědi na dopis občanů Hlubočep
ANO
18. 11. 2004
Stav kaple Nejsvětější Trojice
ANO
19. 06. 2003
Problém ulice Na Pomezí
ANO
19. 06. 2003
Žádost o vstřícný postoj při vyřizování interpelací vedoucími členy Zastupitelstva a ÚMČ Praha 5
ANO
22. 05. 2003
Přemístění odboru sociálních věcí do budovy staré košířské radnice Plzeňská
ANO
22. 05. 2003
Změny organizační struktury ÚMČ Praha 5
ANO
22. 05. 2003
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - třetí interpelace
ANO
22. 05. 2003
Kronika MČ Praha 5
ANO
22. 05. 2003
Vypracování povodňového plánu MČ Praha 5
ANO
22. 05. 2003
Bezpečnost dětského hřiště ZŠ Plzeňská 117
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě