Počet nalezených záznamů: 700
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
07. 02. 2013
08. 03. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
přehled NP
ANO
30. 06. 2008
15. 09. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Přehled ušlého výdělku neuvol.členů ZMČ
ANO
17. 04. 2008
21. 05. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Přehledu částek vyplacených neuvolněným členům zastupitelstva jako náhrada výdělku
ANO
17. 04. 2003
Překročení rozpočtového opatření při plánu oprav domovního fondu
ANO
22. 05. 2003
Přemístění odboru sociálních věcí do budovy staré košířské radnice Plzeňská
ANO
17. 12. 2019
10. 01. 2020
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
JUDr. Tomáš Homola
Přesun agendy investic do veřejného prostoru z OSP do OMI
ANO
07. 06. 2007
29. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Přidělování obecních bytů
ANO
19. 03. 2015
20. 04. 2015
Jan Trojánek
MUDr. Radek Klíma
příliš otevřená radnice
ANO
25. 04. 2023
25. 05. 2023
JUDr. Tomáš Homola
Ing. arch. Radek Janoušek, Bc. Alena Janďourková
Příprava výstavby základních škol v Praze 5
ANO
07. 06. 2007
20. 06. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Připravovaný prodej objektu Ženské domovy
ANO
26. 01. 2016
23. 02. 2016
JUDr. Tomáš Homola
Mgr. Jan Smetana
přísp. organ. CSOP
ANO
11. 09. 2012
11. 10. 2012
RNDr. Milan Macek, CSc.
MUDr. Radek Klíma
příspěvek příspěv.organizacím
ANO
19. 12. 2013
23. 01. 2014
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
příspěvkové organizace
ANO
16. 02. 2017
Josef Matoušek
MUDr. Radek Klíma
přístřešky na zast. MHD
NE
22. 09. 2016
13. 10. 2016
Josef Matoušek
MUDr. Radek Klíma
přístřešky u zastávek MHD
ANO
12. 09. 2013
30. 10. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
přístup k informacím
ANO
17. 12. 2019
16. 01. 2020
MgA. Adam Rut
Mgr. Renáta Zajíčková
Přístup k materiálům komisí a výborů
ANO
26. 07. 2011
14. 09. 2011
RNDr. Miroslav Škaloud
MUDr. Radek Klíma
Přístup zastupitelů do komisí RMČ
ANO
19. 03. 2015
01. 04. 2015
Bc. Lukáš Herold
Ing. Pavel Richter
privatizace
ANO
16. 04. 2015
15. 05. 2015
Bc. Lukáš Herold
Ing. Pavel Richter
privatizace
ANO
07. 02. 2013
27. 02. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
privatizace BF
ANO
08. 09. 2005
Privatizace domu Na Bělidle 11
ANO
13. 11. 2003
Problém digitální podpisu
ANO
19. 06. 2003
Problém ulice Na Pomezí
ANO
22. 11. 2006
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Prodej domu Zubatého č. 2998
ANO
21. 12. 2006
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Prodej pozemku č. parc. 4547/7 v k. ú. Smíchov firmě PRE distribuce, a.s.
ANO
08. 09. 2005
Prodloužení autobusové linky č. 128 v oblasti Žvahova
ANO
22. 06. 2021
13. 07. 2021
Ing. Josef Cuhra
MgA. David Dušek
Program Aktivní město
ANO
03. 05. 2011
03. 06. 2011
Bc. Lukáš Herold
MUDr. Radek Klíma
Programové prohlášení
ANO
22. 11. 2016
09. 12. 2016
Mgr. Lukáš Budín
MUDr. Radek Klíma
Programové prohlášení
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě