Oddělení strategického řízení a Evropských fondů

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

Oddělení strategického řízení a Evropských fondů se podílí na přípravě koncepčních, rozvojových a strategických materiálu městské části Praha 5. Zajišťuje proces implementace Strategie rozvoje 2030+.

Koordinuje zapojení městské části Praha 5 do schválených dotačních programů z fondů EU, fondů EHP a Norska, státního rozpočtu nebo od dalších subjektů poskytujících dotace nebo granty. Podílí se na přípravě žádostí, zpracování projektových záměrů, zajišťuje nezbytnou součinnost příslušných oddělení a konečných subjektů při přípravě, realizaci a průběžné kontrole projektů v rámci dotačních programů.

Oddělení zajišťuje komunikaci a schvalovací procesy s poskytovatelem dotace. Provádí kontrolní a metodickou činnost v rozsahu své působnosti v průběhu přípravy i realizace projektů. Monitoruje připravované, otevřené výzvy v rámci jednotlivých operačních programů.

Související odkazy:

Projekty MČ spolufinancované z dotací

Strategie rozvoje 2030+ 

Místní akční plán II

Múzy na dálku

Splněná přání do školních lavic

Související dokumenty:
Přehled projektů spolufinancovaných z dotací oddělení strategického řízení a Evropských fondů, poslední aktualizace dokumentu: 02.02.2021