Oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů

Štefánikova 13,15, Praha 5, 150 22

Oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů se podílí na přípravě koncepčních, rozvojových a strategických materiálu městské části Praha 5. Zajišťuje řízení či podporu vybraných projektů.

Koordinuje zapojení městské části Praha 5 do schválených dotačních programů z fondů EU, fondů EHP a Norska, státního rozpočtu nebo od dalších subjektů poskytujících dotace nebo granty. Podílí se na přípravě žádostí, zpracování projektových záměrů, zajišťuje nezbytnou součinnost příslušných oddělení a konečných subjektů při přípravě, realizaci a průběžné kontrole projektů v rámci dotačních programů.

Oddělení zajišťuje komunikaci a schvalovací procesy s poskytovatelem dotace. Provádí kontrolní a metodickou činnost v rozsahu své působnosti v průběhu přípravy i realizace projektů. Monitoruje připravované, otevřené výzvy v rámci jednotlivých operačních programů.

Související odkazy:

Projekty MČ spolufinancované z dotací

Strategie rozvoje 2030+ 

Související dokumenty:
Přehled projektů oddělení EU fondů ,poslední aktualizace dokumentu: 14.05.2020