Vedoucí

Ing. Zdeněk Vrška

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000556
E-mail: zdenek.vrska@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

Problematiku evropských fondů a dalších dotačních programů má ve své gesci Oddělení Evropských fondů a dotací, které je součástí Odboru ekonomického. Oddělení koordinuje zapojení městské části do schválených dotačních programů poskytovaných EU nebo třetími státy a podílí se na přípravě, zpracování projektových záměrů při využití prostředků EU a dalších dotačních fondů zahraniční pomoci. Zajišťuje součinnost oddělení a konečných subjektů při přípravě, realizaci a průběžné kontrole projektů v rámci dotačních programů. Monitoruje připravované a otevřené výzvy v rámci dotačních programů a zajišťuje potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů. Působnost Oddělení Evropských fondů a dotací je popsána v dokumentu „Přehled projektů spolufinancovaných z dotací Evropské unie (.pdf)“.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě