Exekutorský úřad Břeclav – Exekuční příkaz prodej nemovitých věcí k.ú. Vranovice pod Třemšínem, obec Vranovice a usnesení č.j.160 EX 7044/16-125

Exekutorský úřad Praha 7 – usnesení o el. dražbě mov. věci

Exekutorský úřad Praha 7 – usnesení o el. dražbě mov. věcí

Exekutorský úřad Praha 7 – usnesení o el. dražbě mov. věci

Exekutorský úřad Praha 7 – usnesení o el. dražbě mov. věcí

Exekutorský úřad Pardubice – usnesení o dražbě nemovité věci k.ú. Hradišťsko pod Medníkem, obec Hradišťsko

Drážní úřad Praha – rozhodnutí – stavební povolení – Lávky na žel. mostě přes Vltavu Praha 2 a 5, č. akce 999 010

Exekutorský úřad Svitavy – usnesení o dražbě nemovitosti k.ú. Mirošovice u Říčan, obec Mirošovice

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu – oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Exekutorský úřad Praha 3 – Opakovaná dražební vyhláška – dražba nemovitých věcí k.ú. a obec Mořinka

Exekutorský úřad Přerov – Usnesení o nařízení dražebního roku – el.dražba nemovitých věcí k.ú. a obec Vsetín

Exekutorský úřad Přerov – Usnesení o opakované el. dražbě nemovitých věcí k.ú. a obec Řevnice

Exekutorský úřad Praha 3 – Dražební vyhláška – dražba nemovitých věcí k.ú. Stodůlky, obec Praha

Finanční úřad České Budějovice – dražba mov. věci

OSU-Drážní úřad, Wilsonova 300-8, 121 06 Praha-Rozhodnutí – SP Lávky na želez. mostě přes Vltavu Praha 2 a Praha 5.

OSU- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha – Rozhodnutí-SP pro stavbu na dráze – Lávky na železničním...

Exekutorský úřad Praha 1 – Usnesení – El.Dražba (3.kolo) nemovitých věcí k.ú.Šneky, obec Plesná a Exekuční příkaz Sp.zn. EX 1308/06-5

Exekutorský úřad Praha 5 – usnesení o dražbě nem. věci k.ú. Zliv u Českých Budějovic, obec Zliv

Exekutorský úřad Plzeň – město – exek. příkaz a dražba nemov. věci k.ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, obec Lukavice

Exekutorský úřad Praha – západ – usnesení o dražbě mov. věcí

Exekutorský úřad Praha – západ – usnesení o dražbě mov. věci

Kontakt

Městská část Praha 5 nám 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny